Javna nabava

Javna nabava – Nadmetanja


Za 2024. godinu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU GODIŠNJIH LICENCI ZA KORIŠTENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA KNJIŽNICA, ARHIVE I DIGITALNE ZBIRKE HAZU ZA 2024.

Objavljeno: 15. svibnja 2024.

Poziv na dostavu ponuda JN 31-2024

Prilog 1. Ponudbeni list JN 31-2024JN 31-2024

Prilog 2. Izjava o nekažnjavanju JN 31-2024

Prilog 3. Izjava o nepostojanju poreznog duga JN 31-2024

Prilog 4. Izjava o registraciji za obavljanje profesionalne djelatnosti JN 31-2024

Prilog 5. Troškovnik JN 31-2024


Nabava izvođenja radova cjelovite i energetske obnove prema projektnoj dokumentaciji za obnovu Palače HAZU, referentni broj projekta: 74-0015-21
 Evidencijski broj nabave: NVV 1-2024

Objavljeno: 27. ožujka 2024.

Prilog 1. Projektno tehnička dokumentacija obnove Palače HAZU NVV 1-2024

Prilog 2. I. Izmjene i dopune Projektno tehničke dokumentacije obnove Palače HAZU NVV 1-2024

Slike parketa NVV 1-2024


 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIKA
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2024.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 36-2024.

Objavljeno 21. ožujka 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 36-2024

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 36-2024

Objavljeno: 08. ožujka 2024.

I. izmjene Poziva na dostavu ponuda JN 36-2024

Objavljeno: 06. ožujka 2024.

Poziv na dostavu ponuda JN 36-2024


NABAVA IZVEDBE RADOVA ZA CJELOVITU OBNOVU PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI ZA OBNOVU ZGRADE U GUNDULIĆEVOJ 24/1 U ZAGREB, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0046-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 10-2024., PONOVLJENI POSTUPAK

Objavljeno: 15. siječnja 2024.

Prilog 8. uz Poziv NMV 10-2024 (Projektno-tehnička dokumentacija, s prvim i drugim izmjenama i dopunama)

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 28/2023), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, kao i otvaranje ponuda je 05. veljače 2024., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb. Pozivaju se svi gospodarski subjekti kojima je dostavljen poziv na dostavu ponude u predmetnom postupku.


Za 2023. godinu


Nabava usluge strojnog krčenja šume, sječa i odvoz drvene građe na arheološkom istraživanju na lokaciji Kneževi Vinogradi
Evidencijski broj nabave: JN 83-2023.

Objavljeno 5. siječnja 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 83-2023

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 83-2023

Objavljeno 20. prosinca 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 83-2023

Prilozi 1. – 4. uz Poziv na dostavu pouda JN 83-2023

Prilog 5. Troškovnik JN 04-2024


Nabava izvedbe radova za cjelovitu obnovu prema projektnoj dokumentaciji za obnovu zgrade u Gundulićevoj 24/1 u Zagreb, referentni broj projekta: 74-0046-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 16 – 2023.

Objavljeno: 29. studenog 2023.

Prilog 8. uz Poziv NMV 16-2023 (Projektno-tehnička dokumentacija, s prvim i drugim izmjenama i dopunama)

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 28/2023), postupak je poslan na putem Elektroničkog oglasnika javne nabave na adrese tri gospodarska subjekta te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, kao i otvaranje ponuda je 14. 12. 2023., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb. Pozivaju se svi gospodarski subjekti kojima je dostavljen poziv na dostavu ponude u predmetnom postupku.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE I MATERIJALA ZA HIGIJENSKE POTREBE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2024.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 04-2024.

Objavljeno 11. prosinca 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 04-2024

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 04-2024

Objavljeno 27. studenog 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 04-2024

Prilog 5. Troškovnik JN 04-2024

Prilog 6. Popis lokacija Naručitelja na koje se vrši dostava JN 04-2024


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE, VOZILA I JAVNE ODGOVORNOSTI ZA POTREBE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2024.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 42-2024.

Objavljeno: 12. prosinca 2023.

Odluka o odabiru ponude JN 42-2024

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 42-2024

Objavljeno: 5. prosinca 2023.

Izmjene Poziva na dostavu ponuda JN 42-2024

Ispravak Tendera JN 42-2024

Objavljeno: 30. studenog 2023.

Izmjene Poziva na dostavu ponuda JN 42-2024

Ispravak Tendera JN 42-2024

Objavljeno: 27. studenog 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 42-2024

Tender JN 42-2024


NABAVA IZVEDBE RADOVA ZA CJELOVITU OBNOVU PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI ZA OBNOVU KOMPLEKSA ZGRADA GLIPTOTEKE HAZU, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0005-21.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NVV 4-2023.

Objavljeno 22. studenog 2023.

Prilog 10. Projektno-tehnička dokumentacija NVV 4-2023

Prilog 11. Sheme stolarija i bravarija NVV 4-2023

Postupak se vodi prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22,), obavijest o nadmetanju je poslana na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, Broj objave: 2023/S 0F2-0049097 te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda je 04.01.2024. do 10:00 sati.


Zamjena neispravne opreme na sustavu video nadzora protupožarne zaštite u Arboretumu HAZU Trsteno
Evidencijski broj nabave: JN 79-2023.

Objavljeno 27. studenog 2023.

Odluka o odabiru ponude JN 79-2023

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 79-2023

Objavljeno 08. studenog 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 79-2023

Prilozi uz poziv na dostavu ponuda JN 79-2023


IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVA NA KNEŽEVOM DVORU U CAVTATU
Evidencijski broj nabave: JN 71-2023

Objavljeno 04. rujna 2023.

Odluka o odabiru ponude JN-71-2023

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN-71-2023

Objavljeno 23. kolovoza 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 71-2023

Prilog 5.1. i 5.2. Opći uvjeti uz troškovnik JN 71-2023

Prilog 5.3. Troškovnik radova JN 71-2023


Nabava izvedbe radova prema projektnoj dokumentaciji obnove Palače Drašković HAZU, referentni broj projekta 74-0041-21
Evidencijski broj nabave: NVV 2 – 2023

Objavljeno 10. kolovoza 2023.

Prilog 10. Projektno-tehnička dokumentacija NVV 2-2023

Sheme stolarije i bravarije NVV 2-2023


Izvođenje radova na građevinskoj sanaciji građevine „MLINICA”
u Arboretumu HAZU Trsteno na k.č. 20/2, k.o. Trsteno
Evidencijski broj nabave: JN 63-2023.

Objavljeno 01. kolovoza 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 63-2023

Prilozi uz poziv na dostavu ponuda JN 63-2023

       Odluka o poništenju postupka JN 63-2023

       Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 63-2023


Nabava usluge izrade projekta tehničke zaštite za 7 (sedam) zgrada u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu kako slijedi:
  1. zgrada Palača HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11;
  2. Gliptoteka HAZU, Medvedgradska 2;
  3. zgrada HAZU u Gundulićevoj, Gundulićeva 24/1;
  4. Palača Vranyczany- Dobrinović, Andrije Hebranga 1-3/ Trg J.J. Strossmayera 12;
  5. Palača Priester, Trg J.J. Strossmayera 2;
  6. zgrada Vile Ehrlich-Marić, Ulica Ivana Gorana Kovačića 37;
  7. zgrada Palača Drašković, Opatička 18.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:  JN 68-2023

Objavljeno 10. kolovoza 2023.

Odluka o odabiru ponude JN 68-2023

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 68-2023

Objavljeno 03. kolovoza 2023.

Prva izmjena poziva za dostavu ponuda JN 68-2023

Prvo pojašnjenje poziva za dostavu ponuda JN 68-2023

Prilog 6 ispravljeni Popis stručnjaka JN 68-2023

Objavljeno 31. srpnja 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 68-2023

Prilozi uz poziv na dostavu ponuda JN 68-2023


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu konzervatorsko-restauratorskih radova na elementima glavnog (južnog pročelja palače Milesi (balkon s balustradom i konzolama) te oštećenoj stolariji
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 62-2023

Objavljeno 26. srpnja 2023.

Odluka o odabiru ponude JN 62-2023

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 62-2023

Objavljeno 11. srpnja 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 62-2023

Prilozi uz poziv na dostavu ponuda JN 62-2023


NABAVA USLUGE SERVISA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA I AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA PLINOM FM-200 U PROSTORIMA KNJIŽNICE HAZU I REATESTIRANJE SPREMNIKA (15 KOM) SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 20-1–2023

Objavljeno 07. lipnja 2023.

Odluka o odabiru ponude JN 20-1-2023

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 20-1-2023

Objavljeno 19. svibnja 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN 20-1-2023

Prilozi uz poziv na dostavu ponuda JN 20-1-2023


Nabava godišnjih licenci za korištenje informacijskog sustava za knjižnice, arhive i digitalne zbirke HAZU za 2023., za razdoblje od 12 mjeseci od 1.6.2023.
Evidencijski broj nabave: JN 31-2023.

Objavljeno 31. svibnja 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 31-2023

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 31-2023

Objavljeno 16. svibnja 2023.

Poziv na dostavu ponuda JN-31 2023

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda JN-31 2023


Za 2022. godinu

NABAVA USLUGA UTOVARA I PRIJEVOZA OPREME I INVENTARA U PROSTOR ZA PRIVREMENU POHRANU ZGRADE PALAČE VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0014-21
Evidencijski broj nabave: NMV 29-2022.

Objavljeno: 28. prosinca 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 29-2022

Prilog 2.1. Izjava o nekažnjavanju-poslovni nastan u RH

Prilog 2.2. Izjava o nekažnjavanju-poslovni nastan izvan RH

Prilog 3. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

Prilog 4. Troškovnik

Prilog 5. Popis glavnih izvršenih usluga

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021, 19/2022 i 132/2022), poziv je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda je 9. 1. 2023. do 10:00 sati.


NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA NAD IZVOĐENJEM RADOVA ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU I USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA-KOORDINATORA II PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI ZA OBNOVU PALAČE VRANYCZANY-DOBRINOVIĆ, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0014-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 8–2022

Objavljeno: 15. prosinca 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 8-2022

Prilozi uz poziv na dostavu ponuda NMV 8-2022 

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021, 19/2022 i 132/2022), poziv je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda je 27. 12. 2022. do 10:00 sati.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE I MATERIJALA ZA HIGIJENSKE POTREBA HAZU ZA 2023.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 04-2023

Objavljeno: 5. siječnja 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 04-2023

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 04-2023

Objavljeno: 13. prosinca 2022.

Poziv za dostavu ponuda JN 04-2023

Prilog 5. Troškovnik JN 04-2023

Prilog 6. Popis lokacija Naručitelja na koje se vrši isporuka JN 04-2023


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I JAVNE ODGOVORNOSTI ZA POTREBE HRVATSKE AKADEMIJE U 2023.
Evidencijski broj nabave: JN 41-2023

Objavljeno: 5. prosinca 2022.

Poziv za dostavu ponuda JN 41-2023

Troškovnik JN 41-2023


Nabava usluge prijevoza muzejske građe Kabineta grafike HAZU, u prostor za privremenu pohranu, referentni broj projekta: 74-0012-21.
Evidencijski broj nabave: JN 65-2022

Objavljeno: 19. prosinca 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 65-2022

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 65-2022

Objavljeno: 5. prosinca 2022.

Poziv na dostavu ponuda JN 65-2022

Prilozi uz poziv na dostavu ponuda JN 65-2022

 


Nabava izvedbe radova za konstrukcijsku obnovu prema projektnoj dokumentaciji obnove Palače Vranyczany-Dobrinović, referentni broj projekta: 74-0014-21
Evidencijski broj nabave – NVV 3-2022

Objavljeno: 30. studenog 2022. 

Prilog 10 Projektno tehnička dokumentacija obnove palače Vranyczany-Dobrinović NVV3-2022.zip


NABAVA USLUGA UTOVARA I PRIJEVOZA OPREME I INVENTARA U PROSTOR ZA PRIVREMENU POHRANU PALAČE HAZU, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0015-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 27-2022.

Objavljeno: 9. studenog 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 27-2022

Prilozi uz poziv na dostavu ponuda NMV 27-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), poziv je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda je 17. 11. 2022. do 10:00 sati.


Nabava radova rezanja, rastavljanja, demontaže i restauratorske manipulacije velikih sadrenih skulptura i replika arhitektonskih dijelova povijesnih građevina u Gliptoteci HAZU, referentni broj projekta: 74-0069-21.
Evidencijski broj nabave: JN 63-2022.

Objavljeno 15. studenoga 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 63-2022

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 63-2022

Objavljeno: 4. studenoga 2022.

I. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda JN 63-2022.

I.  Izmjena Poziva na dostavu ponuda JN 63-2022.

Prilog 6. Izjava o raspoloživosti stručnjacima – I. izmjena JN 63-2022.

Objavljeno: 3. studenoga 2022.

Poziv na dostavu ponuda JN 63-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda JN 63-2022


Nabava usluga utovara i prijevoza opreme i inventara kompleksa zgrada Gliptoteke, referentni broj projekta: 74-0005-21.
 Evidencijski broj nabave: JN 61-2022.

Objavljeno: 2. studenoga 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 61-2022

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 61-2022

Objavljeno: 19. listopada 2022.

 Poziv na dostavu ponuda JN 61-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda JN 61-2022


Nabava usluge stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova za konstrukcijsku obnovu i usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova-koordinatora II prema projektnoj dokumentaciji za obnovu zgrade Palače HAZU, referentni broj projekta: 74-0015-21.
Evidencijski broj nabave: NMV 17-2022.

Objavljeno: 13. listopada 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 17-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda NMV 17-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.


Nabava Izvedbe radova za konstrukcijsku obnovu prema projektnoj dokumentaciji za obnovu zgrade Palače HAZU, referentni broj projekta: 74-0015-21
Evidencijski broj nabave – NVV 4-2022

Objavljeno: 27. rujna 2022. 

Prilog 10 Projektno tehnička dokumentacija obnove palače HAZU NVV4-2022.zip


NABAVA USLUGA PAKIRANJA I PRIJEVOZA U PRIVREMENU ČUVAONICU, ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE MUZEJSKE GRAĐE STROSSMAYEROVE GALERIJE STARIH MAJSTORA HAZU, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0004-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 25 – 1 – 2022.,

ponovljeni postupak za GRUPU 1 – Nabava usluge konzervatorsko restauratorskog pregleda te za GRUPU 3 – Nabava usluge selidbe

Objavljeno: 27. rujna 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 25-1-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda NMV 25-1-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), poziv je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda je 6.10.2022. do 10:00 sati.


NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA NAD IZVOĐENJEM RADOVA I USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA-KOORDINATORA II PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI OBNOVE ZGRADE VILE EHRILCH-MARIĆ, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0013-21
Evidencijski broj nabave: NMV 12-2022.

Objavljeno: 12. rujna 2022. 

Poziv na dostavu ponuda_Nabava stručnog nadzora i koordinatora II_HMA

Prilog 1.1_ESPD Grupa 1

Prilog 1.2. ESPD Grupa 2

Prilog 2.1. Izjava o nekažnjavanju-poslovni nastan u RH

Prilog 2.2. Izjava o nekažnjavanju-poslovni nastan izvan RH

Prilog 3. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

Prilog 4.1 Troškovnik Grupa 1_zgrade Vile Ehrilch-Marić

Prilog 4 2. Troškovnik Grupa 2_zgrade Vile Ehrilch-Marić

Prilog 5.1. Popis stručnjaka za grupu 1

Prilog 5.2 Izjava o raspoloživosti stručnjakom_grupa 2

Prilog 6. Podaci o radnom iskustvu stručnjaka 1_Glavni nadzorni Inženjer

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna elektronička dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, i otvaranje ponuda je 28.9.2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku putem EOJN-a.


Nabava izvedbe radova prema projektnoj dokumentaciji obnove zgrade Vile Ehrilch-Marić, referentni broj projekta: 74-0013-21
Evidencijski broj nabave: NMV 11-2022.

 Objavljeno: 8. rujna 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 11-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda NMV 11-2022

Prilog 11: Projektno-tehnička dokumentacija NMV 11-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna elektronička dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda je 26.9.2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku putem EOJN-a.


NABAVA USLUGA PAKIRANJA I PRIJEVOZA U PRIVREMENU ČUVAONICU, ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE MUZEJSKE GRAĐE STROSSMAYEROVE GALERIJE STARIH MAJSTORA HAZU, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0004-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 25 – 2022.

Objavljeno: 5. rujna 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 25-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda NMV 25-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), poziv je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda je 14. 9. 2022. do 10:00 sati.


NABAVA USLUGA DEMONTAŽE, PAKIRANJA I PRIJEVOZA UMJETNIČKOG INVENTARA PALAČE HAZU, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0003-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 24 – 2022.

Objavljeno: 30. kolovoza 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 24-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda NMV 24-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), poziv je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda je 12. 9. 2022. do 10:00 sati.


Nabava Izrade projektne dokumentacije za zamjenu postojeće stolarije na Ljetnikovcu Sorkočević u Dubrovniku – Lapad, kat.čest.zgr. 306 k.o. gruž (s.i.)
Evidencijski broj nabave: JN 58-2022

Objavljeno 7. rujna 2022.

Odluka o poništenju postupka JN 58-2022

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 58-2022

Objavljeno 18. kolovoza 2022.

Poziv na dostavu ponuda JN 58-2022

Troškovnik uz Poziv na dostavu ponuda JN 58-2022


Nabava usluga utovara i prijevoza opreme i inventara zgrade HAZU u Gundulićevoj 24/1, Zagreb, u prostor za privremenu pohranu, referentni broj projekta: 74-0046-21
Evidencijski broj nabave: NMV 22-2022

Objavljeno: 4. kolovoza 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 22-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda NMV 22-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, je 16. 8. 2022., do 10:00 sati.


Nabava usluga pakiranja i prijevoza u privremenu čuvaonicu muzejske građe za provedbu mjera zaštite Hrvatskog muzeja medicine i farmacije referentni broj projekta 74-0108-2021.
Evidencijski broj nabave: JN 56-2022

Objavljeno: 18. kolovoza 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 56-2022

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 56-2022

Objavljeno: 4. kolovoza 2022.

Poziv na dostavu ponuda JN 56-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda JN 56-2022


Nabava usluge stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova za konstrukcijsku obnovu i usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinatora II prema projektnoj dokumentaciji za obnovu kompleksa zgrada Gliptoteke HAZU, referentni broj projekta: 74-0005-21.
 Evidencijski broj nabave: NMV 21-2022.

Objavljeno 2. kolovoza 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 21-2022

Prilozi uz Poziv na dostavu ponuda NMV 21-2022


Nabava Izvedbe radova za konstrukcijsku obnovu prema projektnoj dokumentaciji za obnovu Kompleksa zgrada Gliptoteke HAZU, referentni broj projekta: 74-0005-21.
Evidencijski broj nabave: NVV 1-2022.

Objavljeno 25. srpnja 2022.

Prilog 11 Projektno-tehnička dokumentacija NVV 1 2022


NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA NAD IZVOĐENJEM RADOVA I USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA-KOORDINATORA II PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI OBNOVE ZGRADE U GUNDULIĆEVOJ 24/1, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0046-21.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 7-2022.

Objavljeno: 4. srpnja 2022.

I. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda NMV 7-2022

I. Izmjena Poziva na dostavu ponuda NMV 7-2022

Objavljeno: 27. lipnja 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 7-2022

Prilozi 1 – 6 uz Poziv na dostavu ponuda NMV 7-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.


Nabava izvedbe radova prema projektnoj dokumentaciji obnove zgrade u Gundulićevoj 24/1 HAZU, u Zagrebu, referentni broj projekta: 74-0046-21.
Evidencijski broj nabave: NMV 6-2022.

Objavljeno: 6. srpnja 2022.

IV. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda NVM 6-2022

Objavljeno: 1. srpnja 2022.

III. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda NVM 6-2022

Objavljeno 29.06.2022.

II. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda NMV 6-2022

I. Izmjena Poziva na dostavu ponuda NMV 6-2022

Prilog 4. Troškovnici NMV 6-2022

Rok za dostavu ponuda produljuje se s 4. 7. 2022. na 7. 7. 2022. Rok za dostavu ponuda kao i javno otvaranje ponuda je 7. 7. 2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Objavljeno 23.06.2022

I. Pojašnjenje Poziva na dostavu ponuda NMV 6-2022

Objavljeno: 15. lipnja 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 6-2022

Prilozi 1 – 10 uz Poziv NMV 6-2022

Prilog 11 uz Poziv NMV 6-2022 (Projektno-tehnička dokumentacija)

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna elektronička dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda kao i javno otvaranje ponuda je 4. 7. 2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.


Nabava usluge stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova i usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova-koordinatora II prema projektnoj dokumentaciji obnove zgrade Palače Priester HAZU, referentni broj projekta: 74-0032-21.
Evidencijski broj nabave: NMV 16-2022.

Objavljeno: 14. lipnja 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 16-2022

Prilozi 1 – 6 uz Poziv NMV 16-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.


NABAVA IZVEDBE RADOVA PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI OBNOVE PALAČE PRIESTER HAZU, REFERENTNI BROJ PROJEKTA: 74-0032-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 15 – 2022.

Objavljeno: 19. svibnja 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 15-2022

Prilozi 1 – 10 uz Poziv NMV 15-2022

Prilog 11 uz Poziv NMV 15-2022 (Projektno-tehnička dokumentacija)

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda je 6. 6. 2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.


Nadogradnja i redovito održavanje informacijskih sustava te podrška korisnicima u muzejsko-galerijskim ustrojstvenim jedinicama HAZU za razdoblje od 2022. do 2024.
Evidencijski broj nabave: JN 34-2022.

Objavljeno: 12. travnja 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 34-2022

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 34-2022

Objavljeno: 31. ožujka 2022.

Poziv za dostavu ponuda JN 34-2022

Prilozi uz Poziv JN 34-2022


Nabava opreme za privremenu čuvaonicu za provedbu mjera zaštite zgrade Palače Drašković
Evidencijski broj nabave: JN 55-2022.

Objavljeno: 8. travnja 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 55-2022

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 55-2022

Objavljeno: 28. ožujka 2022.

Poziv za dostavu ponuda JN 55-2022

Prilozi uz Poziv JN 55-2022


Nabava izrade pomičnih metalnih držača slika, za provedbu mjera zaštite muzejske građe Strossmayerove galerije starih majstora HAZU, referentni broj projekta: 74-0004-21.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 20 – 2022.

Objavljeno: 24. ožujak 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 20-2022

Prilozi uz Poziv NMV 20-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021 i 19/2022), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda je 1. 4. 2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.


Nabava opreme za privremenu čuvaonicu za zaštitu zbirke inkunabula u Knjižnici HAZU, referentni broj projekta: 74-0078-21.
Evidencijski broj nabave: JN 54-2022.

Objavljeno: 6. travnja 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 54-2022

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 54-2022

Objavljeno: 30. ožujak 2022.

I. Izmjena Poziva za dostavu ponuda JN 54-2022

I. Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda JN 54-2022

Prilog 5. Troškovnik – ispravljen JN 54-2022

Objavljeno: 23. ožujak 2022.

Poziv na dostavu ponuda JN 54-2022

Prilozi 1. do 4. Pozivu na dostavu ponuda JN 54-2022

Prilog 5. Troškovnik Poziva na dostavu ponuda JN 54-2022


Nabava opreme za elementarno uređenje prostora privremene čuvaonice, Gliptoteka HAZU, referentni broj projekta: 74-0069-21.
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 19 – 2022.

Objavljeno: 21. veljače 2022.

I. Izmjena Poziva za dostavu ponuda NMV 19-2022

I. Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda NMV 19-2022

Objavljeno 15. veljače 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 19-2022

Prilozi uz Poziv NMV 19-2022

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.


Nabava usluga selidbe umjetnina i inventara s uključenim pakiranjem, utovarom i izmještanje za Vilu Ehrlich-Marić HAZU, referentni broj projekta: 74-0013-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 18 – 2022.

Objavljeno: 3. veljače 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 18-2021

Prilozi uz Poziv NMV 18-2021

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021), postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda je 14.2.2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.


Za 2021. godinu

Nabava usluga utovara i prijevoza opreme i inventara u prostor za privremenu pohranu zgrade Palače Priester HAZU, referentni broj projekta: 74-0032-21
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NMV 14 – 2021.

Objavljeno: 12. siječnja 2022.

Poziv na dostavu ponuda NMV 14-2021

Prilozi uz Poziv NMV 14-2021

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021), postupak je poslan objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.
 
Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda je 20.1.2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Nabava usluga zaštite i pakiranja ukupnog muzejskog fundusa Gliptoteke HAZU, referentni broj projekta: 74-0069-21
evidencijski broj nabave: NMV 23 – 2021.

Objavljeno: 7. siječnja 2022.

I. izmjena Poziva za dostavu ponuda

Objavljeno: 29. prosinca 2021.

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2.1. Izjava o nekažnjavanju-poslovni nastan u RH

Prilog 2.2. Izjava o nekažnjavanju-poslovni nastan izvan RH

Prilog 3. Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

Prilog 4. Troškovnik

Prilog 4a. Tehničke specifikacije Troškovnika

Prilog 5. Popis glavnih izvršenih usluga

Prilog 6. Ovlast za zastupanje

Prilog 7. Popis cjelokupnog muzejskog fundusa Gliptoteke

Postupak se vodi prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021), postupak je poslan objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika.

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda je 10.1.2022., s početkom u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Naručitelja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.


Nabava usluge osiguranja imovine (zgrade, oprema, umjetnički inventar, umjetničke zbirke i vozila) i osiguranje od javne odgovornosti za potrebe HAZU u 2022. godini
Evidencijski broj nabave: JN 43-2022

Objavljeno: 20. prosinca 2021.

Odluka o odabiru JN 43-2022.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 43-2022.

Objavljeno: 02. prosinca 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 43-2022.

Troškovnik JN 43-2022.


IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA
NA ”LJETNIKOVCU SORKOČEVIĆ“ U DUBROVNIKU – LAPAD
na k.č. zgr. 306, k.o. Gruž (s.i.)
Evidencijski broj nabave: JN 92-2021.

Objavljeno: 15. studenog 2021.

Odluka o odabiru JN 92-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 92-2021.

Objavljeno: 02. studenog 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 92-2021.

Prilozi uz poziv JN 92-2021.


Nabava izrade radnog materijala za posjetitelje Arboretuma Trsteno (HAZU) i posjetitelje (JU Rezervata Lokrum) za realizaciju projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”
Evidencijski broj nabave: JN 52-2021.

Objavljeno: 19. listopada 2021.

Odluka o odabiru JN 52-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 52-2021.

Objavljeno: 06. listopada 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 52-2021.

Prilozi uz poziv JN 52-2021.


Nabava materijala za pakiranje i preventivnu zaštitu knjižne građe Knjižnice HAZU (zaštita zbirke inkunabula u Knjižnici HAZU)
Evidencijski broj nabave: JN 88-2021.

Objavljeno: 19. listopada 2021.

Odluka o odabiru JN 88-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 88-2021.

Objavljeno: 08. listopada 2021.

II dopuna Poziv za dostavu ponuda JN 88-2021.

II Prilog 5 – Troškovnik novi JN 88-2021.

Objavljeno: 06. listopada 2021.

I dopuna Poziv za dostavu ponuda JN 88-2021.

Prilog 5 – Troškovnik novi JN 88-2021.

Objavljeno: 04. listopada 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 88-2021.

Prilozi uz poziv JN 88-2021.


Nabava materijala za zaštićivanje i pakiranje za Knjižnicu HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 70-2021.

Objavljeno: 19. listopada 2021.

Odluka o odabiru JN 70-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 70-2021.

Objavljeno: 06. listopada 2021.

I dopuna Poziv za dostavu ponuda JN 70-2021.

Prilog 5 – Troškovnik novi JN 70-2021.

Objavljeno: 04. listopada 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 70-2021.

Prilozi uz poziv JN 70-2021.


Nabava arhivskog materijala za evakuaciju muzejske građe Kabineta grafike HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 78-2021.

Objavljeno: 29. rujna 2021.

Odluka o odabiru JN 78-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 78-2021.

Objavljeno: 17. rujna 2021.

I dopuna Poziv za dostavu ponuda JN 78-2021.

Prilog 5 – Troškovnik novi JN 78-2021.

Objavljeno: 15. rujna 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 78-2021.

Troškovnik JN 78-2021.

Prilozi 1 – 4 uz poziv za dostavu ponuda JN 78-2021.


Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih bojlera, instalacija centralnog grijanja te ventilacijskih uređaja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu
Evidencijski broj nabave: JN 12-2021.

Objavljeno: 24. rujna 2021.

Odluka o odabiru JN 12-2021.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda JN 12-2021.

Objavljeno: 9. rujna 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 12-2021.

Troškovnik JN 12-2021.


Nabava usluga demontaže, pakiranja i manualnog prijenosa pokretnina palače Vranyzcany-Dobrinović, Hebrangova 1
Evidencijski broj nabave: JN 67-2021.

Objavljeno: 17. rujna 201.

Odluka o odabiru JN 67-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 67-2021.

Objavljeno: 2. rujna 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 67-2021.

Prilozi uz poziv JN 67-2021.


Nabava opreme za smještaj arhivske i knjižne građe u prostoru privremene pohrane za Palaču Priester HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 69-2021.

Objavljeno: 9. rujna 2021.

Odluka o odabiru JN 69-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda JN 69-2021.

Objavljeno: 2. rujna 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 69-2021.

Prilozi uz poziv JN 69-2021.


Nabava arhivskih ormara i polica za privremenu čuvaonicu za Strossmayerovu galeriju starih majstora HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 73-2021.

Objavljeno: 2. rujna 2021.

Odluka o odabiru JN 73-2021.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 73-2021.

Objavljeno: 25. kolovoza 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 73-2021.

Prilozi uz poziv JN 73-2021.


Nabava opreme za sigurnu pohranu hitno izmještenih umjetnina Gliptoteke HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 83-2021.

Objavljeno: 28. srpnja 2021.

Odluka o odabiru JN 83-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 83-2021.

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Prvo pojašnjenje poziva za dostavu ponuda JN 83-2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 83-2021.

Prilozi uz poziv JN 83-2021.


Nabava usluga izmještanja najugroženijih umjetnina iz nestabilnih dijelova zgrade Gliptoteke HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 82-2021.

Objavljeno: 13. srpnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 82-2021.

Prilozi uz poziv JN 82-2021.

Objavljeno: 13. kolovoza 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 82-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 82-2021.


Nabava materijala za zaštitu i pakiranje inventara, opreme, muzejske, arhivske, knjižnične građe te umjetnina za evakuaciju, za Palaču Drašković HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 65-2021.

Objavljeno: 29. lipnja 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude JN 65-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 65-2021.

Objavljeno: 13. lipnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 65-2021.

Prilozi uz poziv JN 65-2021.


Nabava materijala za preventivnu zaštitu muzejske građe Strossmayerove galerije starih majstora HAZU
Evidencijski broj nabave: JN 59-2021.

Objavljeno: 31. svibnja 2021.

Odluka o odabiru ponude JN 59-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda JN 59-2021.

Objavljeno: 19. svibnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 59-2021.

Prilozi uz poziv JN 59-2021.


Izvođenje radova na rušenju dimnjaka oštećenih u potresu, na zgradama HAZU na lokacijama u Zagrebu: Trg Josipa Jurja Strossmayera 14 i Medvedgradska 2
Evidencijski broj nabave: JN 57-2021.

Objavljeno: 30. ožujka 2021.

Odluka o poništenju postupka JN 57-2021.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda 57-2021.

Objavljeno: 10. ožujka 2021. JN 57-2021.

Poziv za dostavu ponuda JN 57-2021.

Prilozi uz poziv JN 57-2021.


Za 2020. godinu

Objavljeno 10. prosinca 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe HAZU u 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 42-2021.


Objavljeno 26. studenog 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe HAZU u 2021.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 5. Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 42-2021.


Objavljeno 10. studenog 2020.

Predmet nabave: Nabava informatičke opreme za potrebe HAZU u 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 44-2020.


Objavljeno 28. listopada 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu informatičke opreme za potrebe HAZU u 2020.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 5. Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 44-2020.


Objavljeno 19. listopada 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ponovljeni postupak

Odluka o odabiru

2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


Objavljeno 14. listopada 2020.

Predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji dimnjaka oštećenog u potresu, na lokaciji Andrije Hebranga 1-3 / Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, k.č.br. 2495 k.o. Centar, Zagreb.

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 60-2020.


Objavljeno 1. listopada 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji dimnjaka oštećenog u potresu, na lokaciji Andrije Hebranga 1-3 / Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, k.č.br. 2495 k.o. Centar, Zagreb.

Poziv za dostavu ponuda

Prilozi 1.-9.

Prilog 5.

Prilog 10.

Prilog 11.

Prilog 12.

Evidencijski broj nabave: JN 60-2020.


Objavljeno 29. rujna 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

2. Poziv za dostavu ponuda

Prilozi uz 2. Poziv za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


Objavljeno 21. rujna 2020.

Predmet nabave: Usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


Objavljeno 2. rujna 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge dizajna world wide web (www) stranice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Poziv za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 55-2020.


Objavljeno: 8. rujna 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge istraživanja i izrade konzervatorskih elaborata za pet zgrada HAZU stradalih u potresu 22. ožujka 2020.

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda


Objavljeno 27. kolovoza 2020.

Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge istraživanja i izrade konzervatorskih elaborata za pet zgrada HAZU stradalih u potresu 22. ožujka 2020.

Poziv za dostavu ponuda

Prilog 6. – Rješenja o mjerama zaštite Gradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode za sve zgrade koje su predmet nabave

Evidencijski broj nabave: JN 58-2020.


Objavljeno 7. kolovoza 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih kotlova i instalacija centralnog grijanja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Evidencijski broj nabave: JN 13-1-2020.


Objavljeno 4. kolovoza 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU  za sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa 22.3.2020. u Zagrebu.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru za Grupu 1

Odluka o odabiru za Grupu 2. i  7

Odluka o poništenju za Grupu 3.

Odluka o odabiru za Grupu  4. 5. i 6

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.


Objavljeno 22. srpnja 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge održavanja i popravaka postrojenja kotlovnica, plinskih kotlova i instalacija centralnog grijanja pri tekućem održavanju građevina HAZU u Zagrebu

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik 

Evidencijski broj nabave: JN 13-1-2020.


Objavljeno 21. srpnja 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU  za sanaciju oštećenja nastalih uslijed potresa 22.3.2020. u Zagrebu.

Dopuna poziva za dostavu ponuda

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.


Objavljeno 17. srpnja 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge detaljnog statičkog pregleda građevina HAZU

Evidencijski broj nabave: JN 56-2020.


Objavljeno 8. lipnja 2020.

Predmet nabave: Nabava usluge dizajniranja suvenira (HAZU) i usluge izrade prototipa suvenira (JU Rezervat Lokrum) za realizaciju projekta „Povijesni vrtovi dubrovačkog područja”

Referentni broj projekta: KK.06.1.2.02.0020

Evidencijski broj nabave: JN 53-2020.


Predmet nabave: Poziv za dostavu ponuda za usluge osiguranja imovine, opreme i javne odgovornosti za potrebe Hrvatske Akademije u 2020.