Znanstvene i umjetničke sastavnice HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Znanstvenoistraživačke jedinice

Kabinet za arhitekturu i urbanizam i Arhiv za likovne umjetnosti

Kabinet za arhitekturu i urbanizam
Voditelj: akademik Velimir Neidhardt
Upraviteljica: mag. pov. umjetnosti i etnolog Jasenka Ferber Bogdan
Hebrangova 1, 10000 Zagreb

Arhiv za likovne umjetnosti
Adresa: Gundulićeva 24/I, Zagreb
Telefon: +385(0)14825406

Više

Kabinet za pravne, političke i sociološke znanosti “Juraj Križanić”

Voditelj: akademik Zvonko Posavec
Adresa: Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14818280
Telefaks: +385(0)14856211

Više

Zavod za povijest i filozofiju znanosti

Voditelj: akademik Žarko Dadić
Upraviteljica: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić
Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698231

Više

Zavod za ornitologiju u Zagrebu

Voditelj: akademik Nikola Ljubešić
Upraviteljica: dr. sc. Jelena Kralj
Adresa: Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14825404
Telefon: +385(0)14825401
Telefaks: +385(0)14825401

Više

Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara u Zagrebu

Voditelj: akademik Ivan Gušić
Upraviteljica: dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić
Adresa: Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14698262
Telefaks: +385(0)14856211

Više

Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe

Upraviteljica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić
Adresa: Opatička 18, 10000 Zagreb

Više

Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu

Voditelj: akademik Milan Mihaljević
Upraviteljica: dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt
Adresa: Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefaks: +385(0)14856211
Telefon: +385(0)14698268

Više

Zavod za imunologiju i genetiku tumora

Voditelj: akademik Zvonko Kusić
Upravitelj: prof. dr. sc. Nikola Đaković
Adresa: Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14851880

Više

Antropološki centar

Voditelj: akademik Pavao Rudan
Upravitelj: prof. dr. sc. Mario Šlaus

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
A. Hebranga 1, 10000 Zagreb
V. Bukovca 14, 20000 Dubrovnik
telefon: +385(0)14895256

Više

Zavod za promet

Upraviteljica: prof. dr. sc. Sanja Steiner
Adresa: Kušlanova 2, 10000 Zagreb

Više

Zavod za povijesne znanosti u Zadru

Voditelj: akademik Nenad Cambi
Upravitelj: dr. sc. Tado Oršolić
Adresa: Obala kneza Trpimira 8, 23000 Zadar
Telefon: +385(0)(23)331094
Telefon: +385(0)(23)331095

Više

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

Voditelj: dr. sc. Miroslav Bertoša
Upraviteljica: dr. sc. Sanja Holjevac
Adresa: Đure Ružića 5, 51000 Rijeka
Telefon: +385(51)355800
Telefon Područne jedinice u Puli: +385(52)216809

Više

Zavod za istraživanje korozije i desalinaciju

Upravitelj: dr. sc. Franjo Ivušić
Vlaha Bukovca 14, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385(0)(20)423110
Telefaks: +385(0)(20)423110
Više

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Voditeljica i upraviteljica: akademkinja Vlasta Piližota
Adresa: Franje Kuhača 29/I, Osijek
Telefon: +385(0)(31)207407
Telefaks: +385(0)(31)207408

Više

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu

Voditelj: akademik Davorin Rudolf
Adresa: Trg braće Radića 7, 21000 Split
Telefon: +385(0)(21)348599
Telefaks: +385(0)(21)314628

Više

Zavod za znanstveni rad u Varaždinu

Voditelj: akademik Stjepan Damjanović
Upravitelj: dr. sc. Vladimir Huzjan
Adresa: Vladimira Nazora 14, 42000 Varaždin
Telefon: +385(0)(42)214503
Telefaks: +385(0)(42)214503

Više

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Voditelj: akademik Dragutin Feletar
Upravitelj: prof. dr. sc. Vladimir Strugar
Adresa: A. B. Šimića 1 b/I, Bjelovar
Telefon: +385(0)(43)221549
Telefaks: +385(0)(43)221594

Više

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi

Voditelj: akademik Milko Jakšić
Upraviteljica: dr. sc. Snježana Jakobović
Županijska 9, 34000 Požega
Telefon: +385(0)(34)272102
E-mail: zpozega@hazu.hr

Više

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru

Voditelj: akademik Pavao Pavličić
Upraviteljica: dr. sc. Vlasta Novinc
Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 25/I, 32000 Vukovar
Telefon: +385(032)638951
Telefaks: +385(032)638952

Više

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko – križevačkoj županiji, Križevci

Voditelj: akademik Franjo Tomić
Upravitelj: dr. sc. Ivan Peklić
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 3, 48260 Križevci
telefon: +385(0)(48)629389
mobitel: +385(091)3000518
E-mail: peklic@hazu.hr

Više

Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci

Voditelj: akademik Daniel Rukavina
Adresa: Radmile Matejčić br. 2, 51000 Rijeka
Telefon: +395(051)584825

Više

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu

Voditelj: akademik Josip Bratulić
Upravitelj: prof. dr. sc. Pero Aračić
Adresa: Petra Preradovića 17,  31400 Đakovo
Upravitelj: +385(0)(31)802427
Tajništvo: +385(0)(31)802428

Više

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici

Voditelj: akademik Željko Cvetnić
Upraviteljica: Katica Matković Mikulčić, prof.
Adresa: Šetalište Franje Lučića 15, 10410 Velika Gorica
Tel: +385 (1) 6473 017
Mob: +385 (098) 238 192

Više

Muzeji - Galerije - Zbirke

Gliptoteka

Voditelj: akademik Đuro Seder
Adresa: Medvedgradska 2, 1oooo Zagreb
Telefon: +385(0)14686060
Telefon: +385(0)14686050
Telefaks: +385(0)14686052

Više

Kabinet grafike

Voditelj: akademik Igor Fisković
Upraviteljica: Vesna Kedmenec – Križić, muzejska savjetnica
Adresa: Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895390

Više

Hrvatski muzej arhitekture

Voditelj: akademik Andrija Mutnjaković
Ravnateljica: dr. sc. Borka Bobovec
Ulica Ivana Gorana Kovačića 37, Zagreb
privremeno sjedište: Križanićeva ulica 3/III kat, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14834551
Telefon: +385(0)14834553
Više

Hrvatski muzej medicine i farmacije

Voditelj: akademik Marko Pećina
Upraviteljica: Silvija Brkić Midžić
Adresa: Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 48 25 413
Faks: +385(0)14825384

Više

Strossmayerova galerija starih majstora

Voditelj: akademik Vladimir Marković
Upravitelj: Nikola Albaneže
Adresa: Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 115
Telefaks: +385 01 4819 979

Više

Memorijalna zbirka Maksimilijana Vanke

Adresa: Put sv. Nikole bb, Korčula

Više

Druge jedinice

Knjižnica HAZU

Upravitelj: dr. sc. Marinko Vuković
Adresa: Strossmayerov trg 14, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895114

Više

Arhiv HAZU

Voditelj: akademik Nikša Stančić
Upravitelj: dr. sc. Marinko Vuković
Adresa: Strossmayerov trg 14, 10000 Zagreb
Rad s korisnicima i čitaonica: +385(0)14895107
Orijentalna zbirka: +385(0)14895161
E-mail: arhiv@hazu.hr

Više

Arboretum Trsteno

Voditelj: akademik Igor Anić
Upravitelj: dr. sc. Ivan Šimić
Adresa: Potok 20, Trsteno, 20235 Zaton Veliki
Telefon: +385(0)20 751 019
Više