Znanstvene i umjetničke sastavnice HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Znanstvenoistraživačke jedinice

Kabinet za arhitekturu i urbanizam s Arhivom za likovne umjetnosti

Kabinet za arhitekturu i urbanizam
Voditelj: akademik Velimir Neidhardt
Upraviteljica: Jasenka Ferber Bogdan, stručna savjetnica
Hebrangova 1, 10000 Zagreb
privremeni ured: Ulica Ante Kovačića 5, dvorišna zgrada, 10000 Zagreb

Arhiv za likovne umjetnosti
Adresa: Gundulićeva 24/I, Zagreb
privremeni ured: Ulica Ante Kovačića 5, dvorišna zgrada, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4698 213

Više

Kabinet za pravne, političke i sociološke znanosti i za njihovu primjenu “Juraj Križanić”

Voditelj: akademik Zvonko Posavec
Adresa: Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14818280
Telefaks: +385(0)14856211

Više

Zavod za povijest i filozofiju znanosti u Zagrebu

Voditelj: akademik Vjekoslav Jerolimov
Upraviteljica: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić
Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4698 231

Više

Zavod za ornitologiju u Zagrebu

Voditelj: akademik Nikola Ljubešić
Upraviteljica: dr. sc. Jelena Kralj
Adresa: Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4825 400
Telefon: +385 01 4825 401

Više

Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara u Zagrebu

Voditelj:
Upravitelj: dr. sc. Siniša Radović

Adresa: Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4698 264

Više

Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe u Zagrebu

Upraviteljica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić
Adresa: Opatička 18, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4895 333
E-mail: fides@hazu.hr

Više

Zavod za lingvistička istraživanja u Zagrebu

Voditelj: akademik Milan Mihaljević
Upraviteljica: dr. sc. Anja Nikolić-Hoyt
Adresa: Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
Telefaks: +385 01 4856 211
Telefon: +385 01 4698 268

Više

Zavod za imunologiju i genetiku tumora u Zagrebu

Voditelj: akademik Zvonko Kusić
Upravitelj: prof. dr. sc. Nikola Đaković
Adresa: Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4851 880

Više

Antropološki centar u Zagrebu s područnom jedinicom u Dubrovniku

Voditelj: akademik Pavao Rudan
Upravitelj: prof. dr. sc. Mario Šlaus

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
A. Hebranga 1, 10000 Zagreb
V. Bukovca 14, 20000 Dubrovnik
telefon: +385 01 4895 256

Više

Zavod za promet u Zagrebu

Upraviteljica: prof. dr. sc. Sanja Steiner
Adresa: Kušlanova 2, 10000 Zagreb
Telefon: 385 091 2841 964
E-mail: ssteiner@hazu.hr

Više

Zavod za povijesne znanosti u Zadru

Voditelj: akademik Nenad Cambi
Upravitelj: dr. sc. Tado Oršolić
Adresa: Obala kneza Trpimira 8, 23000 Zadar
Telefon: +385 0 23 331 094
Telefon: +385 0 23 331 095

Više

Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci

Voditeljica: akademkinja Silvana Vranić
Upraviteljica: dr. sc. Sanja Holjevac
Adresa: Ružićeva 5, 51000 Rijeka
Telefon: +385 0 51 355 800
Telefon Područne jedinice u Puli: +385 0 52 216 809

Više

Zavod za istraživanje korozije i desalinaciju u Dubrovniku

Voditelj:
Upravitelj: dr. sc. Franjo Ivušić
Vlaha Bukovca 14, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 0 20 423 110
Više

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku

Voditeljica: akademkinja Vlasta Piližota
Upraviteljica: dr. sc. Martina Harc
Adresa: Franje Kuhača 29/I, 31000 Osijek
Telefon: +385 0 31 207 407

Više

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu

Voditelj: akademik Kažimir Hraste
Adresa: Trg braće Radića 7, 21000 Split
Telefon: +385 0 21 348 599

Više

Zavod za znanstveni rad u Varaždinu

Voditelj: akademik Stjepan Damjanović
Upravitelj: dr. sc. Vladimir Huzjan
Adresa: Vladimira Nazora 14, 42000 Varaždin
Telefon: +385 0 42 214 503

Više

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru

Voditelj:
Upravitelj:
Adresa: A. B. Šimića 1 b/I, Bjelovar
Telefon: +385 0 43 221 549
Telefon: +385 0 43 221 595

Više

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi

Voditelj: akademik Milko Jakšić
Upraviteljica: dr. sc. Snježana Jakobović
Županijska 9, 34000 Požega
Telefon: +385 0 34 272 102
E-mail: zpozega@hazu.hr

Više

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Vukovaru

Voditelj: akademik Pavao Pavličić

Adresa: Josipa Jurja Strossmayera 25/I, 32000 Vukovar
Telefon: +385 0 32 638 951

Više

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko-križevačkoj županiji

Voditelj: akademik Franjo Tomić
Upravitelj: dr. sc. Ivan Peklić
Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 3, 48260 Križevci
Telefon: +385 0 48  629 389
Telefon: +385 091 300 0518
E-mail: peklic@hazu.hr

Više

Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci

Voditelj: akademik Stipan Jonjić
Adresa: Radmile Matejčić br. 2, 51000 Rijeka
Telefon: +385 0 51 584 825

Više

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu

Voditelj: akademik Josip Bratulić
Upravitelj: prof. dr. sc. Pero Aračić
Adresa: Petra Preradovića 17,  31400 Đakovo
Upravitelj: +385 0 31 802 427
Tajništvo: +385 0 31 802 428
E-mail: djakovozavod@hazu.hr

Više

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Velikoj Gorici

Voditelj: akademik Željko Cvetnić
Upraviteljica: Katica Matković Mikulčić, prof.
Adresa: Šetalište Franje Lučića 15, 10410 Velika Gorica
Tel: +385 01 6473 017
Mob: +385  098 238 192

Više

Muzeji - Galerije - Zbirke

Kabinet grafike

Voditelj: akademik Igor Fisković
Upraviteljica: Vesna Kedmenec – Križić, muzejska savjetnica
Adresa: Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 390

Više

Hrvatski muzej arhitekture

Voditelj: akademik Andrija Mutnjaković
Upraviteljica: izv. prof. dr. sc. Borka Bobovec
Ulica Ivana Gorana Kovačića 37, Zagreb
privremeno sjedište: Križanićeva ulica 3/III kat, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4834 553
Telefon: +385 01 4834 551
Više

Hrvatski muzej medicine i farmacije

Voditelj: akademik Marko Pećina
Upraviteljica: Silvija Brkić Midžić
Adresa: Gundulićeva 24, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 48 25 413

Više

Strossmayerova galerija starih majstora

Voditelj: akademik Vladimir Marković
Upravitelj: akademik Vladimir Marković
Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 115

Više

Memorijalna zbirka Maksimilijana Vanke u Korčuli

Adresa: Put sv. Nikole bb, 20260 Korčula

Više

Druge jedinice

Knjižnica

Upraviteljica: Tamara Runjak
Adresa: Strossmayerov trg 14, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895137

Više

Arhiv

Voditelj: akademik Nikša Stančić
Upravitelj: –
Adresa: Opatička ulica 18, 10000 Zagreb
Rad s korisnicima i čitaonica: +385 01 4895 107
Orijentalna zbirka: +385(0)14895161
E-mail: arhiv@hazu.hr

Više

Arboretum Trsteno

Voditelj: akademik Igor Anić
Upravitelj: dr. sc. Ivan Šimić
Adresa: Potok 20, Trsteno, 20235 Zaton Veliki
Telefon: +385 020 751 019
Više