Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko – križevačkoj županiji, Križevci

Voditelj: akademik Franjo Tomić
Upravitelj: dr. sc. Ivan Peklić

Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 3, 48260 Križevci
telefon: +385(0)(48)629389
mobitel: +385(091)3000518
E-mail: peklic@hazu.hr

 

Zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  Koprivničko-križevačke županije u Križevcima osnovan je 2013. godine. Premda djeluje na području Koprivničko-križevačke županije, Zavod otvara mogućnosti za djelovanje i na širem području.

Djelatnost Zavoda obuhvaća:

 1. znanstvena i stručna istraživanja na području biotehničkih znanosti (znanstveno polje: poljoprivreda (agronomija), šumarstvo, drvna tehnologija biotehnologija, prehrambena tehnologija, interdisciplinarne biotehničke znanosti), kao i društvenih te humanističkih znanosti u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima;
 2. organiziranje znanstvenih skupova, savjetovanja, radionica i javnih predavanja značajnih za razvoj znanosti i primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u praksi;
 3. organiziranje izložaba i radionica s područja biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti;
 4. objavljivanje rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada u odgovarajućim edicijama, sukladno Akademijinim kriterijima na području izdavačke djelatnosti.

 

Dosadašnje aktivnosti Zavoda

 1. Znanstveni skup Život i djelo Antuna Nemčića koji je održan 1. ožujka 2013. godine povodom otvaranja Zavoda.
  Sa svojim izlaganjima sudjelovali su sljedeći predavači:

  • Ante Stamać: Nemčićev Kvas bez kruha;
  • Ivan Peklić: Antun Nemčić i kazališna umjetnost;
  • Petar Milas: Križevački motivi u Nemčićevim Putositnicama;
  • Ottone Novosel: Tragom Putositnica: Gdje je zapravo odsjeo Antun Nemčić u Veneciji?;
  • Mario Kolar: Antun Nemčić i Gajeva Danica;
  • Hrvoje Petrić: O percepciji okoliša u pisanju Antuna Nemčića;
  • Enes Quin: Kipar Rudolf Valdec, autor Nemčićeva kipa;
  • Ozren Blagec: Otkrivanje spomenika Antunu Nemčiću.
 2. Okrugli stol: Aktualna pitanja hrvatske poljoprivrede u pristupu Europskoj uniji koji je održan 26. ožujka 2013. godine.
  Sa svojim izlaganjima sudjelovali su sljedeći predavači:

  • Franjo Tomić: Stanje i mjere unapređenja hrvatske poljoprivrede u svjetlu pristupa u EU;
  • Ferdo Bašić: Regionalizacija hrvatske poljoprivrede u zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU;
  • Ružica Gelo: Proces pristupanja Hrvatske i strukturni fondovi u EU;
  • Žaklina Jurišić: Hrvatska poljoprivreda u zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU – sadašnjost i sutrašnjica.
 3. Javno predavanje: Brtvena rješenja u  hidrauličkoj opremi poljoprivrednih strojeva koje je 26. travnja 2013. godine održao Branko Katana povodom obilježavanja Dana grada Križevaca.

 

Preostale aktivnosti Zavoda u 2013. godini

 • 4. lipnja 2013. godine: akademik Vladimir Paar: Stogodišnjica Bohrove teorije – što znači u 21. stoljeću?;
 • krajem lipnja 2013. godine: Agrikulturni-kemijski zavod u Križevcima – 110 godina osnutka.
  Suorganizator: Visoko gospodarsko učilište Križevci;
 • krajem rujna 2013. godine: Znanstveni skup: Narodni pokret u Hrvatskoj 1903. s posebnim naglaskom na Podravinu, Prigorje i Hrvatsko zagorje.
  Suorganizator: Povijesno društvo Križevci;
 • krajem listopada 2013. godine: Međunarodni znanstveni skup: Obnovljivi izvori energije;
 • studeni 2013. godine: Okrugli stol: Dvjesto godina glazbenog života u Križevcima;
 • studeni 2013. godine: Predavanje o Tadiji Smičiklasu povodom 170. godišnjice rođenja;
 • prosinac 2013. godine: Predavanje o Andriji Mohorovičiću povodom 100. godišnjice rođenja. Predavanje će biti održano u suradnji s HAZU-om, a o Mohorovičićevu djelovanju u Akademiji.

 

Izdavačka djelatnost Zavoda

 1. Pokretanje periodičke publikacije pod naslovom Civitas Crisiensis – Radovi Zavoda za   znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Križevcima.
 2. Objavljivanje monografije Etička misao Marka Marulića kojoj je autor Davor Balić. Obrazloženje za takav poduhvat pronalazimo u tome što se, a zahvaljujući rezultatima istraživanjā koja su u proteklih stotinjak godina proveli teoretičari književnosti i teolozi, splitskog renesansnog mislioca Marka Marulića (1450-1524) najčešće određuje sintagmom »otac hrvatske književnosti« ili, pak, tvrdnjom da je riječ o piscu koji, oslanjajući se na Bibliju i spise crkvenih pisaca, u svojem nauku zagovara kreacionističku sliku svijeta i religioznu viziju čovjeka. Nažalost, Marulićev opus do danas nije proučavan ni vrednovan s filozofskog stajališta. Međutim, Marulić se u svojim spisima redovito očitovao o temama koje pripadaju području filozofije, zbog čega je uvelike doprinio hrvatskoj filozofskoj baštini. Objavljivanje monografije Etička misao Marka Marulića omogućit će sagledavanje Marulićevih stajališta o filozofiji, posebice njegovu nauku o moralu, a onda i o njegovim promišljanjima koja se odnose na vrlinu, porok, istinu, laž, blaženstvo, mudrost, umjerenost, pravednost, blaženstvo te na druge etičke pojmove.
 3. Tijekom 2014. godine, a povodom 100. godišnjice smrti Franje Markovića, dugogodišnjeg tajnika Akademije i kratko vrijeme njezina predsjednika, održao bi se međunarodni znanstveni skup i objavila monografija Franjo Marković: život i djelo.
 4. Kao višegodišnji projekt izdvajamo Monografiju grada Križevaca

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice