Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za Statut

Predsjednik: akademik Jakša Barbić
Zamjenik predsjednika Odbora: akademik Frano Parać

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 4. (213.) redovitoj sjednici, održanoj 28. travnja 2015., na prijedlog razreda odlučilo je da se u stalni Odbor za Statut Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine imenuju:

  • akademik Jakša Barbić
  • akademik Leo Klasinc
  • akademik Ivan Gušić
  • akademik Ivica Kostović
  • akademik Mislav Ježić
  • akademik Dubravko Jelčić
  • akademik Branko Kincl
  • akademik Frano Parać
  • akademik Stjepan Jecić