Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

III. Razred za prirodne znanosti

Tajnik: akademik Ferdo Bašić
Zamjenik tajnika: akademik Goran Durn

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)14895171
centrala: +385(0)14895111
E-mail: tihana@hazu.hr

 

Razred za prirodne znanosti u svom sastavu ima dvije skupine znanosti, biološke i geološke, koje pokrivaju širok krug djelatnosti. Znanstvene su djelatnosti iz područja biologije: šumarska i poljoprivredna genetika, odnosno biologija stanice i molekularna genetika, kompleksno područje mikrobiologije, područje makrofaune i mikrofaune, ekologije, fiziologije, imunobiologije i biokemije. Iz područja geoznanosti pokrivena su područja paleontologije, stratigrafije, tektonike, kristalografije, petrologije magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena, ležišta mineralnih sirovina, geokemije, geofizike i geografije.

Na tom području istaknuta su imena, među ostalim, bivših članova Razreda: Špiro Brusina, Đuro Pilar, Andrija Mohorovičić, Dragutin Gorjanović Kramberger, Mišo Kišpatić, Alois Tavčar i Fran Tućan.

U sastavu Razreda djeluju znanstvene jedinice kao što su Zavod za ornitologijuZavod za paleontologiju i geologiju kvartara i Hrvatsko povjerenstvo za geodeziju i geofiziku. Članovi Razreda sudjeluju u više znanstvenih vijeća (Vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku, Vijeće za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju, Vijeće za zaštitu prirode, Vijeće za prirodoslovna istraživanja Jadrana, Vijeće za poljoprivredu i šumarstvo) i odbora (Odbor za geokemiju, Odbor za geotektoniku, Odbor za krš). U rad Razreda djelatno su uključeni dopisni članovi i članovi suradnici.

Članovi Razreda sudjeluju i u radu Centra za znanstveni rad u Vinkovcima i Arboretuma Trsteno. Razred redovito izdaje znanstvene časopise: Acta biologicaAnali za šumarstvo i Acta geologica i Larus.