Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

III. Razred za prirodne znanosti

Tajnik: akademik Goran Durn
Zamjenik tajnika: akademik Igor Anić

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 171
Centrala: +385 01 4895 111
E-mail: tihana@hazu.hr


Razred za prirodne znanosti u svojem sastavu ima članove koji se bave trima skupinama znanosti – biološkim znanostima, biotehničkim znanostima i geoznanostima. U okviru bioloških znanosti članovi su angažirani u molekularnoj biologiji, mikrobiologiji, staničnoj biologiji, molekularnoj genetici (posebice primijenjenoj genomici i populacijskoj genetici), imunologiji, biokemiji, istraživanju makrofaune i mikrofaune, ekologiji, fiziologiji, taksonomiji i ekologiji zooplanktona, paleogenetici, biološkoj antropologiji i forenzičnoj antropologiji. U području biotehničkih znanosti članovi su aktivni u polju šumarstva, ponajviše u grani ekologije i uzgajanja šuma, i u polju poljoprivrede (agronomije), u okviru kojeg se bave tlom, sustavima uzgoja bilja i melioracijom tla – odvodnjom i natapanjem. U okviru geoznanosti pokrivena su područja geologije, paleontologije, geokemije, mineralogije, petrologije i geofizike. Kad je riječ o geofizici, neki članovi istražuju atmosferu i more, njihovo međudjelovanje, pojavu ekstremnih stanja te klimatske promjene, dok se drugi članovi bave seizmologijom i fizikom unutrašnjosti Zemlje. Djelatnost Razreda zamjetna je i u interdisciplinarnom području zaštite i očuvanja prirode i okoliša. U rad Razreda djelatno su uključeni dopisni članovi i članovi suradnici.

U nadležnosti Razreda nalazi se pet znanstvenoistraživačkih jedinica, Arboretum Trsteno, pet znanstvenih vijeća, tri odbora, jedno povjerenstvo i jedan nacionalni odbor.

Znanstvenoistraživačke jedinice u nadležnosti Razreda:

U nadležnosti Razreda nalazi se i Arboretum Trsteno (voditelj: akademik Igor Anić).

Znanstvena vijeća u nadležnosti Razreda:

Razredni odbori:

U nadležnosti su Razreda i sljedeća povjerenstva i radna tijela Akademije:

Od brojnih istaknutih preminulih članova Razreda ističemo Andriju Mohorovičića, Dragutina Gorjanovića Krambergera i Spiridiona Brusinu. Andrija Mohorovičić, hrvatski geofizičar, meteorolog i seizmolog otkrio je na temelju analize potresnih valova pokupskog potresa 1909. godine površinu diskontinuiteta između Zemljine kore i plašta koja po njemu nosi ime i  Mohorovičićev ili Moho diskontinuitet. Dragutin Gorjanović Kramberger, hrvatski prirodoslovac, geolog, paleontolog i antropolog, otkrio je 1899. godine na Hušnjakovu brdu kod Krapine bogato nalazište pračovjeka (tzv. krapinski pračovjek). Utemeljitelj i prvi profesor zoologije na Sveučilištu u Zagrebu – Zadranin Spiridion Brusina – osobito je zaslužan za otkrića i opise više stotina vrsta izumrlih i recentnih mekušaca. Organizirao je i vodio prvu hrvatsku znanstvenu ekspediciju duž istočne obale Jadrana.

Posebno ističemo da je Svante Pääbo, izabran za dopisnog člana HAZU 2012. godine na prijedlog Razreda za prirodne znanosti, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju 2022. godine. Svante Pääbo nagrađen je za otkrića koja se odnose na genome izumrlih hominida i humanu evoluciju. Dio svojih istraživanja provodio je i na fosilnim ostatcima kasnih neandertalaca iz špilje Vindije koje je otkrio hrvatski paleontolog Mirko Malez, preminuli član Razreda za prirodne znanosti.