Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Arboretum Trsteno

Voditelj: akademik Igor Anić
Upravitelj: dipl. ing. agr. Ivan Šimić

Potok 20, Trsteno, 20235 Zaton Veliki
Telefon: +385(0)(20)751019
E-mail: arbor@hazu.hr

Arboretum Trsteno, kao jedini arboretum na hrvatskoj jadranskoj obali, u jedinstvenom bogatstvu svojih vrijednosti, sjedinjuje kulturnu i prirodnu baštinu.

Poznat je po povijesnim perivojima i po zbirci sredozemnih i egzotičnih vrsta biljaka. Osnovan je 1948. na prostoru i podlozi povijesnog ladanjskog posjeda dubrovačke plemićke obitelji Gučetić-Gozze, datiranog od 1494., te u cjelini zakonom zaštićen kao spomenik vrtne arhitekture.

Arboretum na svom prostoru od 25 hektara objedinjuje nekoliko različitih cjelina: povijesni renesansni perivoj s ljetnikovcem, povijesni neoromantičarski perivoj iz 19/20. stoljeća, povijesni maslinik, te prirodnu vegetaciju šume hrasta medunca, alepskog bora i čempresa, vegetaciju makije i priobalne stijene.

Djelatnost Arboretuma usmjerena je na zaštitu i održavanje kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti, na istraživanje i zaštitu biološke raznolikosti, na stvaranje žive zbirke u smislu zaštite genetičke raznolikosti, te na istraživanja iz područja povijesti vrtne arhitekture.

 

Arboretum Trsteno

Arboretum Trsteno pokraj Dubrovnika

Upravitelj Arboretuma Ivan Šimić ponovno je imenovan upraviteljem za mandatno razdoblje od 4 godine (s početkom od 15. svibnja 2018.).

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice