Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu

Voditelj: akademik Josip Bratulić
Upravitelj: prof. dr. sc. Pero Aračić
Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo
upravitelj: +385(0)(31)802427
tajništvo: +385(0)(31)802428
E-mail: djakovozavod@hazu.hr

 

Akademik Josip Bratulić imenovan je voditeljem Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu na mandatno razdoblje od četiri godine s početkom od 1. siječnja 2020. godine.

Na temelju Odluke Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu (broj: 10-104-3/10-2014. od 23. prosinac 2014.) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu (broj: 10-41/4-2015. od 26. ožujka 2015.) potpisan je  (25. listopada 2016. Broj: 10-4/8-2016.) i  Ugovor o osnivanju i radu Akademijinog Zavoda u Đakovu. Ugovor su potpisali s jedne strane Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i s druge strane Nadbiskupija Đakovačko – osječka, Županija Osječko – baranjska, Županija Brodsko – posavska te gradovi Đakovo i Slavonski Brod.

Djelatnosti Zavoda:

  • obavlja djelatnost u skladu sa Statutom i programom rada Akademije, a svojim djelovanjem promiče znanstvenu djelatnost i umjetničko stvaralaštvo u Nadbiskupiji, županijama i gradovima suosnivačima i njihovom širem gravitacijskom području.
  • znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih i društvenih znanosti i to posebno na poljima: teologije, crkvene povijesti, vrijednosnih kretanja, propitivanja tradicije i moderniteta, posebno aktualna društvena pitanja te njegovanje interdisciplinarnih sučeljavanja i time zajedničkog rada u cilju postizanja suradnje s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima;
  • pokretanje i organiziranje znanstvenih skupova i savjetovanja značajnih za razvoj znanosti;
  • organiziranje izložbi s područja znanosti i umjetnosti kojima se Zavod bavi;
  • objavljivanje rezultata znanstvenoistraživačkog rada u odgovarajućim edicijama, sukladno kriterijima Akademije, na području izdavačke djelatnosti.

Program obilježavanja 150. godišnjice rođenja slikara Ivana Tišova: život  i djelo (Viškovci, 8. veljače 1870.- Zagreb, 20. rujna 1928.)


30. svibnja 2017. Konstituirajuća sjednica Vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu

1. prosinca 2017:

15. prosinca 2017.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu od 1. srpnja 2019. i Odluke Grada Slavonskog Broda o davanju prijedloga za imenovanje člana Vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu na svojoj 6. (251.) redovitoj sjednici, održanoj 3. srpnja 2019., razriješilo je izv. prof. dr. se. Tomislava Galetu članstva Vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu te imenovalo izv. prof. dr. se. Eminu Berbić Kolar članicom Vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice