Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu

Voditelj: akademik Josip Bratulić
Upravitelj: prof. dr. sc. Pero Aračić
Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo
Upravitelj: +385 0 31 802 427
Tajništvo: +385 0 31 802 428
E-mail: djakovozavod@hazu.hr

Na temelju Odluke Skupštine HAZU o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu (broj: 10-104-3/10-2014. od 23. prosinac 2014.) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu (broj: 10-41/4-2015. od 26. ožujka 2015.) potpisan je  (25. listopada 2016. Broj: 10-4/8-2016.) i  Ugovor o osnivanju i radu Akademijinog Zavoda u Đakovu. Ugovor su potpisali s jedne strane Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i s druge strane Nadbiskupija Đakovačko – osječka, Županija Osječko – baranjska, Županija Brodsko – posavska te gradovi Đakovo i Slavonski Brod.

Djelatnosti Zavoda:

 • obavlja djelatnost u skladu sa Statutom i programom rada Akademije, a svojim djelovanjem promiče znanstvenu djelatnost i umjetničko stvaralaštvo u Nadbiskupiji, županijama i gradovima suosnivačima i njihovom širem gravitacijskom području;
 • znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih i društvenih znanosti i to posebno na poljima: teologije, crkvene povijesti, vrijednosnih kretanja, propitivanja tradicije i moderniteta, posebno aktualna društvena pitanja te njegovanje interdisciplinarnih sučeljavanja i time zajedničkog rada u cilju postizanja suradnje s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima;
 • pokretanje i organiziranje znanstvenih skupova i savjetovanja značajnih za razvoj znanosti;
 • organiziranje izložbi s područja znanosti i umjetnosti kojima se Zavod bavi;
 • objavljivanje rezultata znanstvenoistraživačkog rada u odgovarajućim edicijama, sukladno kriterijima Akademije, na području izdavačke djelatnosti.

Odlukom Predsjedništva HAZU imenovani su članovi Vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu na mandatno razdoblje od četiri godine s početkom od 27. listopada 2021. godine:

 1. akademik Josip Bratulić, voditelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu
 2. akademik Ferdo Bašić, Razred za prirodne znanosti HAZU
 3. akademik Krešimir Nemec, Razred za književnost HAZU
 4. dr. sc. Pero Aračić, prof. emeritus, član suradnik HAZU, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu
 5. izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, prema prijedlogu Đakovačko-osječke nadbiskupije
 6. dr. sc. Anica Vukašinović, prema prijedlogu Brodsko-posavske županije
 7. Stjepan Sokol, prof., prema prijedlogu Osječko-baranjske županije
 8. Robert Francem, prof., prema prijedlogu Grada Đakova
 9. dr. sc. Branko Grizelj, prof. emeritus, prema prijedlogu Grada Slavonskog Broda

Program obilježavanja 150. godišnjice rođenja slikara Ivana Tišova: život  i djelo (Viškovci, 8. veljače 1870.- Zagreb, 20. rujna 1928.)

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice