Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za povijesne znanosti u Zadru

Voditelj: akademik Nenad Cambi
Upravitelj: dr. sc. Tado Oršolić

Adresa: Obala kneza Trpimira 8, 23000 Zadar
Telefon: +385 0 23 331 094
Telefon: +385 0 23 331 095
E-mail: zavodzd@hazu.hr


Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovan je kao Institut Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti u Zadru 1954. godine. Svrha osnivanja Akademijina Instituta/Zavoda bila je potreba sistematskog i intenzivnog istraživanja povijesti grada Zadra i njegove šire okoline, odnosno istraživanje i proučavanje prošlosti južne Hrvatske i posebno sjevernodalmatinskog područja. Akademijin Zavod je tijekom postojanja nekoliko puta mijenjao naziv. Od 1961. naziva se Institut za historijske i ekonomske nauke Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, od 1974. Centar za znanstveni rad u Zadru a od 1978. Zavod za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije u Zadru. Uspostavom međunarodno priznate i neovisne Republike Hrvatske, od 1991. naziva se Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. U Zavodu se nalazi vrijedna Pomorska zbirka otvorena 1966., a u razdoblju od 1958. do 1981. djelovao je i Restauratorski atelje (radionica). Ovdje su restaurirane mnoge značajne i vrijedne crkvene i muzejske umjetnine. Zavod je posebno zaslužan za očuvanje kulturne baštine vrlo vrijednih umjetnina “Zlato i srebro Zadra“ i crkve i samostana sv. Marije u Zadru.

Prvi predsjednik Zavoda bio je akademik Antun Barac a zatim akademik Grga Novak (1954. – 1978.). Od 1979. do 2002. voditelj Zavoda je akademik Mate Suić, od 2002. do 2016 akademik Franjo Šanjek i od 2016. akademik Nenad Cambi. Prvi direktor (ravnatelj) Zavoda bio je akademik Josip Badalić, a od 1956. do 1974. dr. sc. Vjekoslav Maštrović. Upravitelji Zavoda su: Seid M. Traljić (1974. – 1981.), dr. sc. Vesna Jakić-Cestarić (1981. – 1984.), dr. sc. Šime Peričić (1984. – 1991.), dr. sc. Milko Brković (1991. –  2009.), dr. sc. Zlatko Begonja (2009.  – 2015.) i dr. sc. Tado Oršolić od 2015.

Znanstvena i kulturna djelatnosti Instituta odnosno Zavoda, rezultirala je velikim brojem objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te samostalnih publikacija. U proteklih šest desetljeća Zavod je bio organizator ili suorganizator preko pedeset znanstvenih i stručnih skupova, okruglih stolova, preko stotinu samostalnih javnih znanstveno-stručnih predavanja i raznih znanstveno-kulturnih događaja. Važno je naglasiti izdavačku djelatnost Zavoda, koji je u više od šezdeset godina rada postigao zavidnu razinu objavljenih i tiskanih publikacija. Tijekom svog djelovanja Akademijin Zavod je objavio ukupno: 14 monografija u seriji naslova “Djela”, 7 publikacija u seriji “Posebna izdanja”, 3 sveska naslova “Pomorski zbornik”, 4 sveska publikacije “Adriatic maritima”, sudjelovao u pripremi 8 svezaka publikacije “Pomorski zbornik“, tiskao “Povremena izdanja“ (katalozi izložbi) i više zbornika radova sa znanstvenog skupa. Posebno treba izdvojiti godišnjak Zavoda Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru koji izlazi od 1954. a do sada je tiskan u ukupno 61 svezak, u kojima je ukupno objavljeno 991 znanstveni i stručni članak, te nekoliko stotina prikaza i ocjena knjiga. Časopis je između ostalih baza podataka indeksiran u Web of Science Core Collection (WoSCC) međunarodnoj bazi podataka. Radovi koji se objavljuju u Radovima Zavoda su iz sfere društveno-humanističkih znanosti i vezani su uz prošlost Zadra i šire okolice, sjeverne Dalmacije, ali i općenito iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja u okruženju.

Aktivnim djelovanjem na znanstvenom i kulturnom polju Zavod je ostavio trajni prilog sveukupnoj hrvatskoj znanstvenoj baštini. Surađivao je i surađuje s mnogim znanstvenim, kulturno-društvenim i crkvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu (BiH, Njemačka, Rusija, Bugarska, Poljska, Austrija, Italija, Francuska, Engleska). Suradnja je najplodnija sa Sveučilištem u Zadru i njegovima djelatnicima: u nastavničko-znanstvenom i istraživačkom radu, raznim sudjelovanja u organizaciji i suorganizaciji znanstvenih skupova i kolokvija, te izdanjima zbornika i monografija. Zavod surađuje i s ostalim ustanovama Maticom hrvatskom – Zadar, Državnim arhivom u Zadru, Zadarskom Nadbiskupijom, muzejima u Zadru, Gradom Zadrom i Zadarskom županijom ali i s mnogim drugim kulturnim ustanovama i društvima, školama, udrugama i općinama Zadarske županije.

 

Foto Zadar zavod

Zgrada Zavoda za povijesne znanosti u Zadru

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice