Nagrade i natječaji

Natječaji za radna mjesta 28. travnja, 2021

Natječaj za izbor znanstvenika: radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje   N A T J E Č A J  za izbor znanstvenika, 2 (dva) izvršitelja, na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest, na provedbi projekta koji nije ograničenog trajanja Povijest Dubrovnika, u radnom odnosu na neodređeno […]

Pročitaj više
Obavijesti i natječaji HRZZ 6. travnja, 2021

HRZZ objavljuje otvaranje međunarodnog natječaja konzorcija CHANSE “Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu”

Hrvatska zaklada za znanost objavila je otvaranje međunarodnog natječaja konzorcija CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) pod nazivom “Transformations: Social and Cultural Dynamic in the Digital Age”/ “Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu” za projekte u području društvenih i humanističkih znanosti. Rok za prijavu: 7. svibnja 2021.

Pročitaj više
Natječaji za knjige i časopise 5. ožujka, 2021

Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini

Rok: 31. ožujka 2021. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA mzo.gov.hr KLASA: 402-07/21-02/00001 URBROJ: 533-03-21-0001 Zagreb, 15. veljače 2021. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 66/19), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne […]

Pročitaj više
Natječaji za radna mjesta 26. veljače, 2021

Natječaj za izbor suradnika: znanstveno polje arheologija i antropologija u Antropološkom centru HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavljuje ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama broj 20/21 od 26. veljače 2021., na portalu Europskog istraživačkog prostora i Akademijinoj web-stranici za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija i antropologija u Antropološkom centru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti […]

Pročitaj više
Natječaji za radna mjesta 12. veljače, 2021

Natječaj za rukovoditelja pododsjeka u područnoj službi

Broj: 10-230-11/1-2021. Zagreb, 11. siječnja 2021. Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Klasa: 112-02/20-01/395, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-2 od 8. listopada 2020. i suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, Klasa: 100-01/20-01/63, Urbroj: 513-05-01-20-2 od 6. studenog 2020., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje N A T J E Č […]

Pročitaj više
Natječaji za radna mjesta 5. veljače, 2021

Natječaj za poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti, rok IP-2020-02″ raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje […]

Pročitaj više
Natječaji za knjige i časopise 27. listopada, 2020

Obavijest o odobrenoj potpori izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2020. godini (KLASA: 402-07/20-01/00004; URBROJ: 533-03-20-00001) od 26. veljače 2020. godine i Kriterija za financijsku potporu izdavanja znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku (KLASA: 402-07/20-01/00001; URBROJ: 533-03-20-0001) od 30. siječnja 2020. godine, Ministarstvo znanosti […]

Pročitaj više
Obavijesti i natječaji HRZZ 25. svibnja, 2020

Suglasnosti kod zapošljavanja mladih istraživača na projektima HRZZ-a

Poštovani, s obzirom na odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godine (Narodne novine broj 58/2020), Upravni je odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 169. sjednici održanoj 22. svibnja 2020. godine donio odluku (Klasa: 120-02/20-02/14, Ur.broj: 63-02/01-20-2) kojom utvrđuje kako voditelji HRZZ projekata nisu više dužni […]

Pročitaj više

Navigacija

Pretraga objavljenih natječaja