Nagrade i natječaji

Javni natječajNatječaj za radno mjesto 19. siječnja, 2022

Natječaj za radna mjesta: stručni savjetnik za računovodstvene poslove, viši stručni savjetnik pravno-upravni, radno mjesto III. vrste

Broj: 10-230-5/3-1-2022.                                                             Zagreb, 12. siječnja 2022. Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske pod poslovnim oznakama klasa: 112-01/21-01/494 i 112-02/21-01/990, urbroj: 514-08-01-02/05-21-02 i 514-08-01-02/06-21-02 […]

Pročitaj više
Javni natječaj 3. prosinca, 2021

Poništenje Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora i dvorišta u vlasništvu HAZU

Broj: 10-62-1/ 12 -2021.                                                                           Zagreb, 24. studenoga 2021. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 9. (272.) redovitoj sjednici održanoj 24. studenoga 2021., na temelju stavka 3. članka 23. Pravilnika o upravljanju i raspolaganju imovinom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod posl. oznakom broj: 14-14/01-155-6-2019. od 26. veljače 2020.,  po provedenom Javnom natječaju broj: […]

Pročitaj više
Natječaj za knjige i časopise 25. listopada, 2021

MZOS: Obavijest o odobrenoj financijskoj potpori znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021.

Na temelju Javnog poziva za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2021. godini (KLASA: 402-07/21-02/00001, URBROJ: 533-03-21-0001) od 15. veljače 2021. godine i Kriterija za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti (KLASA: 402-07/20-02/00001, URBROJ: 533-03-20-0001) od 30. siječnja 2020. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelit će financijsku potporu […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 20. listopada, 2021

Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija u Zavodu za ornitologiju HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti, rok IP-2020-02“ raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 14. listopada, 2021

Natječaj za izbor doktoranda suradnika na radno mjesto asistenta: znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje N A T J E Č A J za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom […]

Pročitaj više

Navigacija

Pretraga objavljenih natječaja