Nagrade i natječaji

Natječaj za radno mjesto 20. listopada, 2021

Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija u Zavodu za ornitologiju HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti, rok IP-2020-02“ raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologije […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 14. listopada, 2021

Natječaj za izbor doktoranda suradnika na radno mjesto asistenta: znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ raspisuje N A T J E Č A J za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 30. srpnja, 2021

Natječaj za popunu radnog mjesta i imenovanje na položaj upravitelja/upraviteljice Strossmayerove galerije starih majstora HAZU

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: 112-02/21-01/658, Urbroj: 514-08-01-02/02-21-02 od 18. lipnja 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom Klasa: 100-01/21-01/86, Urbroj: 513-05-01-21-2 od 12. srpnja 2021., te u skladu s člankom 26. i 27. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole […]

Pročitaj više
Natječaj za knjige i časopise 14. srpnja, 2021

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2021. godini

Natječajna dokumentacija prikuplja se u Odjelu za izdavačku djelatnost HAZU, Hebrangova 1, Zagreb, odakle se prosljeđuje na daljnji postupak. Rok za dostavu dokumentacije u Odjel za izdavačku djelatnost je 23. kolovoza 2021.   JAVNI POZIV za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2021. godini I. Predmet Javnoga […]

Pročitaj više
Natječaj za knjige i časopise 14. srpnja, 2021

Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16 ) objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini 1.      Predmet javnoga […]

Pročitaj više
Obavijesti i natječaji HRZZ 12. srpnja, 2021

Newsletter Hrvatske zaklade za znanost za lipanj

Otvoren Natječaj za najbolju znanstvenu fotografiju HRZZ povodom 20. obljetnice svog osnutka, poziva hrvatske znanstvenike koji su tijekom prethodnih 20 godina sudjelovali u radu Hrvatske zaklade za znanost da kroz fotografiju predstave svoj znanstveni rad javnosti i medijima. Glavna nagrada iznosi 5.000 HRK, a natječaj je otvoren do 14. rujna 2021. Izabran novi predsjednik Upravnog odbora […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 9. srpnja, 2021

Natječaj za radno mjesto arhivist/arhivistica u Arhivu HAZU

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, 112-02/21-01/518, Urbroj: 514-08-01-02/05-21-02 od 20. svibnja 2021. i Ministarstva financija Republike Hrvatske pod poslovnom oznakom Klasa: 100-01/21-01/68, Urbroj: 513-05-01-21-3 od 2. lipnja 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 9. srpnja, 2021

Natječaj za izbor suradnika: znanstveno područje humanističkih znanosti – polje povijest, u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje N A T J E Č A J  za izbor znanstvenika, 1 (jedan) izvršitelj, na radno mjesto znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje povijest, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti […]

Pročitaj više
Natječaj za radno mjesto 16. lipnja, 2021

Natječaj za radno mjesto rukovoditelja odjela u područnoj službi u Odjelu za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 112-02/21-01/518, URBROJ: 514-08-01-02/05-21-02 od 20. svibnja 2021. i suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, KLASA: 100-01/21-01/68, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 2. lipnja 2021., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje   N A T J E Č A J   za popunu […]

Pročitaj više

Navigacija

Pretraga objavljenih natječaja