Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za medicinu i tehniku

Znanstveno vijeće za medicinu i tehniku osnovano je 2023. godine, a primarno će se baviti ključnim znanstvenim, razvojnim i obrazovnim temama medicine i tehnike.

Zadaća je vijeća organizirati tematske rasprave, okrugle stolove, konferencije i predavanja, u namjeri poticanja suradnje znanstvenika i stručnjaka iz različitih znanstvenih, obrazovnih, zdravstvenih i gospodarskih institucija, u cilju razmjene i stvaranja kompetitivnih znanja kroz sudjelovanje u interdisciplinarnim istraživačkim i razvojnim projektima, obrazovnim programima i drugim zajedničkim aktivnostima.