Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za međunarodnu suradnju

Predsjednik Odbora: akademik Mladen Žinić

Članovi Odbora:

  • akademik Davorin Rudolf, Razred za društvene znanosti
  • akademik Mladen Žinić, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
  • akademik Vlatko Silobrčić, Razred za prirodne znanosti
  • akademik Slobodan Vukičević, Razred za medicinske znanosti
  • akademik Mislav Ježić, Razred za filološke znanosti
  • akademik Mladen Machiedo, Razred za književnost
  • akademik Petar Barišić, Razred za likovne umjetnosti
  •  prof. dr. Vjera Katalinić, čl. suradnica, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
  • akademik Sven Lončarić, Razred za tehničke znanosti
  • akademik Dario Vretenar, član Uprave u Odboru

Međunarodna suradnja – web stranica