Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za međunarodnu suradnju

Članovi Odbora za međunarodnu suradnju:

Predstavnik I. razreda: akademik Davorin Rudolf
Predstavnik II. razreda: akademik Mladen Žinić
Predstavnik III. razreda: akademik Vlatko Silobrčić
Predstavnik IV. razreda: akademik Slobodan Vukičević
Predstavnik V. razreda: akademik Mislav Ježić
Predstavnik VI. razreda: akademik Mladen Machiedo
Predstavnik VII. razreda: akademik Radoslav Tomić
Predstavnik VIII. razreda: prof. dr. Vjera Katalinić
Predstavnik IX. razreda: akademik Marin Hraste
Dodatni član Odbora: akademik Dario Vretenar

Međunarodna suradnja – web stranica