Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Jakša Barbić

Predsjednik i članovi Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava imenovani na sjednici Predsjedništva HAZU održanoj 28. lipnja 2017.

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang imenovana je članicom Znanstvenoga vijeća u mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 30. listopada 2019.

 

 1. Akademik Jakša Barbić, predsjednik Vijeća
 2. Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, Pravni fakultet u Zagrebu
 3. Prof. dr. sc. Damir Aviani, Pravni fakultet u Splitu
 4. Prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, Pravni fakultet u Zagrebu
 5. Prof. dr. sc. Arsen Bačić, Pravni fakultet u Splitu, član suradnik HAZU
 6. Izv. prof. dr. se. Boris Bakota, Pravni fakultet u Osijeku
 7. Prof. dr. sc. Marko Baretić, Pravni fakultet u Zagrebu
 8. Prof. dr. sc. Robert Blažević, Pravni fakultet u Rijeci
 9. Prof. dr. se. Vilim Bouček, Pravni fakultet u Zagrebu
 10. Mag. iur. Marko Bratković, Pravni fakultet u Zagrebu
 11. Doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet u Splitu
 12. Doc. dr. sc. Ratko Brnabić, Pravni fakultet u Splitu
 13. Dr. se. Božena Bulum, Jadranski zavod HAZU
 14. Dipl. iur. Ivica Crnić, odvjetnik
 15. Prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, Pravni fakultet u Rijeci
 16. Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, Pravni fakultet u Osijeku
 17. Prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, Pravni fakultet u Rijeci
 18. Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet u Zagrebu
 19. Prof. dr. sc. Mihajlo Dika, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu
 20. Doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, Pravni fakultet u Rijeci
 21. Doc. dr. sc. Jasmina Džinić, Pravni fakultet u Zagrebu
 22. Prof. dr. se. Dario Đerđa, Pravni fakultet u Rijeci
 23. Doc. dr. sc. Vedran Đulabić, Pravni fakultet u Zagrebu
 24. Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, Pravni fakultet u Zagrebu
 25. lzv. prof. dr. sc. Hano Ernst, Pravni fakultet u Zagrebu
 26. Božo Gagro, sudac Visokog upravnog suda u mirovini
 27. Doc. dr. sc. Teo Giljević, Pravni fakultet u Zagrebu
 28. Prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet u Zagrebu
 29. Doc. dr. se. Mateja Held, Pravni fakultet u Zagrebu
 30. Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku
 31. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Pravni fakultet u Zagrebu
 32. Mag. iur. Branko Hrvatin, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 33. Dražen Ivanušec, Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture
 34. Izv. prof. dr. se. Elizabeta Ivičević Karaš, Pravni fakultet u Zagrebu
 35. Doc. dr. se. Marko Ivkošić, Pravni fakultet u Splitu
 36. Prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet u Zagrebu
 37. Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet u Zagrebu
 38. Dr. sc. Jadranko Jug, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 39. Mag. iur. Dragan Katić, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 40. Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, član suradnik HAZU
 41. Izv. prof. dr. se. Mirko Klarić, Pravni fakultet u Splitu
 42. Prof. dr. sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu
 43. Mag. iur. Damir Kos, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 44. Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, Pravni fakultet u Zagrebu
 45. Prof. dr. sc. Josip Kregar, Pravni fakultet u Zagrebu
 46. Prof. dr. se. Ivana Kunda, Pravni fakultet u Rijeci
 47. Prof. dr. se. Eduard Kunštek, Pravni fakultet u Rijeci
 48. Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet u Splitu
 49. Doc. dr. se. Goranka Lalić Novak, Pravni fakultet u Zagrebu
 50. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, Pravni fakultet u Osijeku
 51. Prof. dr. sc. Duško Lozina, Pravni fakultet u Splitu
 52. Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet u Osijeku
 53. Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet u Zagrebu
 54. Doc. dr. sc. Romea Manojlović, Pravni fakultet u Zagrebu
 55. Prof. dr. sc. Gordana Marčetić, Pravni fakultet u Zagrebu
 56. Prof. dr. sc. Jasenka Marin, Pravni fakultet u Zagrebu
 57. Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet u Zagrebu
 58. lzv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet u Zagrebu
 59. Izv. prof. dr. se. Ines Medić, Pravni fakultet u Splitu
 60. Prof. dr. sc. Dragan Medvedović, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu
 61. Prof. dr. se. Petar Miladin, Pravni fakultet u Zagrebu
 62. Doc. dr. sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet u Zagrebu
 63. Doc. dr. sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet u Zagrebu
 64. lzv. prof. dr. se. Saša Nikšić, Pravni fakultet u Zagrebu
 65. Doc. dr. se. Lana Ofak, Pravni fakultet u Zagrebu
 66. Prof. dr. sc. Jasna Omejec, Pravni fakultet u Zagrebu
 67. Prof. dr. se Siniša Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu
 68. Dr. sc. Zoran Pičuljan, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold
 69. Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet u Zagrebu
 70. Radovan Raduka, Trgovački sud Varaždin
 71. Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Pravni fakultet u Zagrebu
 72. Dr. sc. Alen Rajko, Pravni fakultet u Zagrebu
 73. Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, Pravni fakultet u Zagrebu
 74. Doc. dr. sc. Iva Savić, Pravni fakultet u Zagrebu
 75. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet u Zagrebu
 76. Dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, Jadranski zavod HAZU
 77. Prof. dr. sc. Branko Smerdel (član od 2004. ), Pravni fakultet u Zagrebu
 78. Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, Pravni fakultet u Zagrebu
 79. Mr. sc. Marijan Svedrović (član od 2004. ), Vrhovni sud Republike Hrvatske
 80. Prof. dr. sc. Inge Šeparović-Perko, umirovljena profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu
 81. Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet u Zagrebu
 82. Doc. dr. sc. Mihovil Škarica, Pravni fakultet u Zagrebu
 83. Dr. sc. Srđan Šimac, Visoki trgovački sud, Predsjednik udruge za mirenje
 84. Prof. dr. sc. Nina Tepeš, Pravni fakultet u Zagrebu
 85. Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, Pravni fakultet u Rijeci
 86. Doc. dr. sc. Marko Turudić, Pravni fakultet u Zagrebu
 87. Prof. dr. sc. Alan Uzelac (član od 2004. ), Pravni fakultet u Zagrebu
 88. Doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, Jadranski zavod HAZU
 89. Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan, Pravni fakultet u Osijeku
 90. Mladen Žuvela, umirovljeni sudac Ustavnog suda RH

 

 

Ciklus okruglih stolova o Europskoj uniji i europskom pravu u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 

U povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020., Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava organizirat će tijekom 2020. i u 2021. u palači HAZU deset okruglih stolova o Europskoj uniji i europskom pravu.

Termini okruglih stolova:

 • 28. siječnja 2020., tema: Pravo i politika Europske unije – stara pitanja novi odgovori
 • 25. veljače 2020., tema: Službe od općeg interesa u pravu i politici Europske unije i njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku
 • 24. ožujka 2020., tema: Zaštita investicija u Europskoj uniji ODGOĐENO
 • 21. travnja 2020., tema: Reforma autorskih prava u Europskoj uniji ODGOĐENO
 • 19. svibnja 2020., tema: Prilozi raspravi o daljnjem razvoju kaznenog prava Europske unije ODGOĐENO
 • 15. lipnja 2020., tema: Pravna zaštita pojedinca na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije ODGOĐENO
 • 27. listopada 2020., tema: pravo tržišnog natjecanja u Europskoj uniji
 • 24. studenoga 2020., tema: Pitanje identiteta u prekograničnim privatnopravnim odnosima
 • 2021., tema: Nove tehnologije i korporativno upravljanje
 • 2021., tema: Rješavanje prekograničnih sporova u doba suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije

Okrugli stolovi održavaju se u palači Hrvatske akademije s početkom u 10 sati. Na njima sudjeluju znanstvenici i vrhunski praktičari koji se bave temama okruglih stolova. Uvodna izlaganja i autorizirani ispisi održanih rasprava objavit će se u knjigama nakladničkog niza Modernizacija prava br. 54 do 63. Knjige će nositi naslove koji odgovaraju temama okruglih stolova.