Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Jakša Barbić

Administracija: Zrinka Muhek +38514895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr


Članovi:

 • Akademik Jakša Barbić, predsjednik Vijeća
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Damir Aviani, Pravni fakultet u Splitu
 • Prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof.dr.sc. Arsen Bačić, Pravni fakultet u Splitu, član suradnik HAZU
 • Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, Pravni fakultet u Osijeku
 • Prof.dr.sc. Marko Baretić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Robert Blažević, Pravni fakultet u Rijeci
 • Prof. dr. sc. Vilim Bouček, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Mag. iur. Marko Bratković, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet u Splitu
 • Doc. dr. sc. Ratko Brnabić, Pravni fakultet u Splitu
 • Dr. sc. Božena Bulum, Jadranski zavod HAZU
 • Dipl. iur. Ivica Crnić, odvjetnik
 • Prof.dr.sc. Vesna Crnić Grotić, Pravni fakultet u Rijeci
 • Prof. dr.sc. Dorotea Ćorić, Pravni fakultet u Rijeci
 • Prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, Pravni fakultet u Rijeci
 • Prof.dr.sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof.dr.sc. Mihajlo Dika, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, Pravni fakultet u Rijeci
 • Doc. dr. sc. Jasmina Džinić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet u Rijeci
 • Doc. dr. sc. Vedran Đulabić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Božo Gagro, sudac Visokog upravnog suda u mirovini
 • Doc. dr. sc. Teo Giljević, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Mateja Held, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku
 • Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Mag. iur. Branko Hrvatin, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Dražen Ivanušec, Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture
 • Izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Marko Ivkošić, Pravni fakultet u Splitu
 • Prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Dr. sc. Jadranko Jug, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Mag. iur. Dragan Katić, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, član suradnik HAZU
 • Izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, Pravni fakultet u Splitu
 • Prof. dr. sc. Ivan Koprić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Mag. iur. Damir Kos, Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Josip Kregar, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Ivana Kunda, Pravni fakultet u Rijeci
 • Prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet u Rijeci
 • Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet u Splitu
 • Doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof.dr.sc. Zvonimir Lauc, Pravni fakultet u Osijeku
 • Prof. dr. sc. Duško Lozina, Pravni fakultet u Splitu
 • Prof. dr. sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet u Osijeku
 • Prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Romea Manojlović, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Gordana Marčetić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Jasenko Marin, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Ines Medić, Pravni fakultet u Splitu
 • Prof. dr. sc. Dragan Medvedović, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Petar Miladin, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Mišo Mudrić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Lana Ofak, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Jasna Omejec, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc Siniša Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Dr. sc. Zoran Pičuljan, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
 • Prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Radovan Raduka, Trgovački sud Varaždin
 • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Dr. sc. Alen Rajko, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Iva Savić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, Jadranski zavod HAZU
 • Prof. dr. sc. Branko Smerdel (član od 2004.), Pravni fakultet u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Mr. sc. Marijan Svedrović , Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Prof. dr. sc. Inge Šeparović-Perko, umirovljena profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu
 • Izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Mihovil Škarica, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Dr. sc. Srđan Šimac, Visoki trgovački sud, Predsjednik udruge za mirenje
 • Prof. dr. sc. Nina Tepeš, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, Pravni fakultet u Rijeci
 • Doc. dr. sc. Marko Turudić, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Prof. dr. sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, Jadranski zavod HAZU
 • Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan, Pravni fakultet u Osijeku
 • Mladen Žuvela, umirovljeni sudac Ustavnog suda RH