Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Predsjednik: akademik Sven Lončarić
Zamjenik predsjednika: prof. dr. sc. Ivica Smojver, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, ivica.smojver@fsb.hr

Administracija: Kim Sombolac 4895 170, kim@hazu.hr


Misija i područje djelatnosti

Temeljna misija Vijeća je promišljanje i predlaganje odgovarajućih aktivnosti za vođenje nacionalne tehnološke politike.
Djelatnost Vijeća obuhvaća ona područja znanosti i tehnologije koja imaju neposredni utjecaj na industrijsku proizvodnju u Republici Hrvatskoj, a poglavito na povećanje proizvodnjom dodane vrijednosti i izvoza. Preporuke Vijeća, te mišljenja o aktualnim temama, koje su rezultat rasprava i izlaganja eminentnih znanstvenika, tiskaju se u Biltenu Razreda ta tehničke znanosti.


Izvršni odbor

 • Akademik Sven Lončarić
 • Prof. dr. sc. Ivica Smojver, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Akademik Leo Budin
 • Prof. dr. sc. Dragan Kovačević, Hrvatska gospodarska komora
 • Akademik Ignac Lovrek
 • Akademkinja Vlasta Piližota
 • Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • Prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

Članovi

 1. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, u mirovini, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
 2. Prof. dr. sc. Mato Baotić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. Prof. dr. sc. Nikola Bogunović, u mirovini, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 4. Prof. dr. sc. Nenad Bolf, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 5. Akademik Leo Budin
 6. Prof. dr. sc. Stjepan Car, u mirovini, KONČAR – Institut za elektrotehniku
 7. Prof. dr. sc. Mario Cifrek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 8. Dr. sc. Predrag Čanžar, KONČAR – Metalne konstrukcije
 9. Prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 10. Prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 11. Doc. dr. sc. Jelena Đugum, Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu
 12. Dr. sc. Ante Elez, KONČAR – Generatori i motori
 13. Prof. emer. dr. sc. Tomislav Filetin, član suradnik HAZU, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14. Prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 15. Prof. emer.dr. sc. Mladen Franz, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 16. Prof. emer. dr. sc. Zoran Gomzi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 17. Prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
 18. Prof. emer. dr. sc. Ivan Ilić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 19. Akademik Stjepan Jecić
 20. Akademik Bojan Jerbić
 21. Prof. emer. dr. sc. Branko Jeren, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 22. Dr. sc. Tomislav Jurendić, BIOQUANTA, Koprivnica
 23. Prof. dr. sc. Dragan Kovačević, Hrvatska gospodarska komora
 24. Prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, u mirovini, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 25. Prof. dr. sc. Igor Kuzle, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 26. Prof. dr. sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 27. Akademik Sven Lončarić
 28. Akademik Ignac Lovrek
 29. Prof. dr. sc. Niko Majdandžić, u mirovini, Sveučilište u Slavonskom brodu, Strojarski fakultet
 30. Prof. dr. sc. Damir Markučič, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 31. Dr. sc. Andrea Moguš-Milanković, Institut Ruđer Bošković
 32. Prof. emer. dr. sc. Branko Novaković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 33. Mladen Pejković, Atlantic Grupa, Zagreb
 34. Prof. emer. dr. sc. Nedjeljko Perić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 35. Akademik Ivan Petrović
 36. Akademkinja Vlasta Piližota
 37. Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 38. Prof. dr. sc. Dragan Poljak, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 39. Prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 40. Prof. dr. sc. Pero Raos, Sveučilište u Slavonskom brodu, Strojarski fakultet
 41. Doc. dr. sc. Jasmina Ranilović, Podravka, Koprivnica
 42. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 43. Prof. dr. sc. Ivica Smojver, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 44. Mr. sc. Rudolf Stracaboško, PGM.Quanta d. o. o.
 45. Prof. dr. sc. Mladen Šercer, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 46. Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,
 47. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 48. Prof. dr. sc. Zdravko Terze, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 49. Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 50. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, u mirovini, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 51. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 52. Prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
 53. Prof. dr. sc. Damir Žarko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva