Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Predsjednik: professor emeritus Tomislav Filetin
Administracija: Kim Sombolac 4895 170, e-mail: kim@hazu.hr


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 27. ožujka 2019. donijelo je odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj na mandatno razdoblje od četiri godine.

Nakon predsjedanja Znanstvenim vijećem za tehnološki razvoj kroz tri mandata, a na vlastitu inicijativu, akademik Marin Hraste razriješen je te dužnosti 26. studenoga 2019., a član suradnik Tomislav Filetin imenovan je predsjednikom Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj u mandatnom razdoblju od četiri godine s početkom od 27. studenoga 2019.


Opći podatci

Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj utemeljeno 5. travnja 1993. godine u okviru Razreda za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti. Za predsjednika Vijeća biran je akademik Vojislav Bego. Nakon njegove smrti 1999. godine nije biran novi predsjednik. Razred za tehničke znanosti donio je 5. ožujka 2003. godine odluku da se rad Vijeća obnovi, te da se radi kontinuiteta u njega uključi Odbor za proizvodne znanosti, koji je u okviru Razreda, u međuvremenu djelovao samostalno. Akademik Božidar Liščić predložen je za predsjednika Vijeća, što je i potvrđeno na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. srpnja 2003. godine.

 

Misija i područje djelatnosti

Temeljna misija Vijeća je promišljanje i predlaganje odgovarajućih aktivnosti za vođenje tehnološke politike, na nacionalnoj razini, koja među ostalim obuhvaća:

 • Praćenje trendova razvoja u svijetu i predlaganje vlastitih znanstvenoistraživačkih prioriteta
 • Izgradnju nacionalnog sustava znanstveno-tehnoloških informacija
 • Sugestije za visokoškolsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje
 • Politiku nabave i racionalnog korištenja suvremene istraživačke / tehnološke opreme
 • Formiranje odgovarajućih državnih institucija i centara za istraživanje i razvoj

Djelatnost Vijeća obuhvaća ona područja znanosti i tehnologije koja imaju neposredni utjecaj na industrijsku proizvodnju u Republici Hrvatskoj, a poglavito na povećanje proizvodnjom dodane vrijednosti i izvoza. Preporuke Vijeća, te mišljenja o aktualnim temama, koje su rezultat javnih rasprava i izlaganja eminentnih znanstvenika, tiskaju se u Biltenu Razreda ta tehničke znanosti.

 

Članovi vijeća

 1. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
 2. Prof. dr. sc. Nikola Bogunović, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. Akademik Leo Budin
 4. Prof. dr. sc. Stjepan Car, u miru, Končar – Institut za elektrotehniku
 5. Mr. sc. Danijela Ćenan, Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav, Hrvatska gospodarska komora
 6. Doc. dr. sc. Jelena Đugum, Ministarstvo poljoprivrede
 7. Prof. em. dr. sc. Mladen Franz, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 8. Prof. em. dr. sc. Zoran Gomzi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 9. Akademik Marin Hraste
 10. Prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
 11. Prof. em. dr. sc. Ivan Ilić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 12. Akademik Stjepan Jecić
 13. Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14. Prof. dr. sc. Branko Jeren, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 15. Prof. dr. sc. Mladen Kos, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 16. Prof. dr. sc. Dragan Kovačević, Hrvatska gospodarska komora
 17. Prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 18. Prof. dr. sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 19. Prof. dr. sc. Sven Lončarić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 20. Akademik Ignac Lovrek
 21. Prof. dr. sc. Niko Majdandžić, u miru, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet, Sl. Brod
 22. Damir Mesing, dipl. ing., umirovljenik
 23. Branimir Milčić, dipl. ing., umirovljenik
 24. Dr. sc. Andrea Moguš-Milanković, Institut Ruđer Bošković
 25. Prof. em. dr. sc. Branko Novaković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 26. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 27. Prof. dr. sc. Petrović Ivan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 28. Akademkinja Vlasta Piližota
 29. Prof. dr. sc. Pero Raos, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet, SI. Brod
 30. Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 31. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 32. Prof. em. dr. sc. Nikola Rožić, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 33. Prof. dr. sc. Ivica Smojver, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 34. Prof. em. dr. sc. Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 35. Mr. sc. Rudolf Stracaboško, konzultant
 36. Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, Sveučilište u Zagrebu
 37. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 38. Dr. sc. Jadranka Švarc, Institut Ivo Pilar
 39. Prof. dr. sc. Zdravko Terze, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 40. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 41. Prof. em. dr. sc. Đurđa Vasić-Rački, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 42. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 43. Prof. dr. sc. Zvonimir Žagar, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 44. Prof. dr. sc. Mato Baotić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 45. Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 46. Prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
 47. Prof. dr. sc. Damir Žarko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 48. Prof. dr. sc. Igor Kuzle, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 49. Prof. dr. sc. Mario Cifrek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 50. Prof. dr. sc. Mario Štorga, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 51. Prof. dr. sc. Mladen Šercer, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 52. Prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 53. Prof. dr. sc. Damir Markučić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 54. Prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 55. Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 56. Prof. dr. sc. Nenad Bolf, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 57. Dr. sc. Jasmina Ranilović, Podravka, Koprivnica
 58. Vinko Barišić, dipl. ing., Instrumentaria, Zagreb
 59. Prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet