Lončarić Sven, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti
Lončarić Sven

Datum rođenja:

  • 1961.

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija: +385 01 6129 891
  • Razred za tehničke znanosti: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Lončarić Sven, akademik

Redoviti članovi IX. Razred za tehničke znanosti

Akademske titule:

  • akademik
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u trajnom zvanju  – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Funkcije u Akademiji:

  • član Odbora za međunarodnu suradnju HAZU (29.11.2023. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (19.05.2022. – …)

Životopis

Sven Lončarić rođen je u Zagrebu 1961. godine. Diplomirao je i magistrirao elektrotehniku ​​na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985., odnosno 1989. godine. Dobio je Fulbrightovu stipendiju 1990. godine i započeo je doktorski studij u SAD-u. Doktorirao je elektrotehniku ​​na Sveučilištu Cincinnati, OH, SAD 1994. nakon čega je nastavio akademsku karijeru kao docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu gdje je osnovao istraživački laboratorij za obradu slike. Dr. Lončarić je bio docent na Zavodu za elektrotehniku ​​i računarstvo Sveučilišta New Jersey Institute of Technology, NJ, SAD, od 2001.-2003. godine. Od 2003. godine radi kao profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. Lončarić je profesor elektrotehnike i računarstva u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Njegova glavna područja znanstvenog interesa su teorija i primjena obrade i analize slika, umjetna inteligencija, umjetne neuronske mreže i duboko učenje. Istraživao je primjene obrade slika i računalnog vida u različitim područjima uključujući analizu slika u medicini, poboljšanje i obnavljanje slika, procjena boje osvjetljenja scene, vizualna kontrola kvalitete proizvoda, analiza slika maloprodajnih proizvoda, napredni sustavi pomoći vozaču i ultrazvučna analiza slike za nerazorna ispitivanja materijala.

Prema studiji najutjecajnijih svjetskih znanstvenika Sveučilišta Stanford, objavljenoj 2021., rangiran je u 1% najcitiranijih svjetskih znanstvenika u kategoriji “Umjetna inteligencija – obrada slike”. Sa svojim studentima i suradnicima dr. Lončarić je objavio više od 260 publikacija u znanstvenim recenziranim časopisima i na međunarodnim znanstvenim skupovima koje su citirane više od 4900 puta (prema Google Scholar, svibanj 2022.).

Dr. Lončarić bio je glavni istraživač za 16 znanstvenih projekata i nacionalni koordinator za 24 znanstvena projekta financirana iz privatnih i javnih, nacionalnih i međunarodnih izvora. Mnogi projekti su bili u suradnji s gospodarstvom gdje su stvorene brojne inovacije za koje su on i članovi njegovi suradnici dobili više nagrada i priznanja.

Tijekom svoje karijere dr. Lončarić je uveo više novih kolegija u studijske programe na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj projekta razvoja prvog sveučilišnog diplomskog studijskog programa iz biomedicinskog inženjerstva u Hrvatskoj koji će omogućiti stjecanje nove kvalifikacije “magistar inženjer / magistra inženjerka biomedicinskog inženjerstva”.

Dr. Lončarić bio je član brojnih povjerenstava na nacionalnoj i sveučilišnoj razini uključujući Područno znanstveno vijeće za tehničke znanosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske i Vijeće tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008.-2010. dr. Lončarić je bio predstojnik Zavoda za elektroničke sustave i obradu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012.-2016. godine obnašao je dužnost predsjednika Odbora za istraživanje i međunarodnu suradnju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Tijekom svoje karijere dr. Lončarić aktivno je radio na razvoju nove istraživačke infrastrukture u Hrvatskoj. Osnovao je Istraživački laboratorij za obradu slike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2012. osnovao je i vodio Centar izvrsnosti za računalni vid Sveučilišta u Zagrebu koji okuplja istraživačke skupine iz oblasti obrade slike i teorije računalnog vida i aplikacija sa sedam fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. dr. Lončarić je suvoditelj Centra izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave, koji okuplja 13 institucija u Hrvatskoj, te voditelj Istraživačke jedinice za znanost o podacima. S kolegama je 2019. godine inicirao formiranje Centra za umjetnu inteligenciju FER-a i od tada obnaša dužnost njegovog voditelja.

Za svoj rad dr. Lončarić dobio je više međunarodnih i domaćih nagrada i priznanja, uključujući Državnu nagradu za znanost Hrvatskoga sabora u području tehničkih znanosti, Nagradu „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu, Nagradu “Rikard Podhorsky” Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Zlatnu plaketu „Josip Lončar“ Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Nagradu za znanost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, te nekoliko IEEE priznanja. Dobitnik je Fulbrightove stipendije.

Dr. Lončarić bio je glavni urednik časopisa Journal of Computing and Information Technology, član uredničkog odbora časopisa EURASIP Journal of Image and Video Processing, te član višeg uredničkog odbora časopisa IEEE Signal Processing Society Magazine. Dr. Lončarić bio je aktivan u osnivanju i organizaciji novih znanstvenih skupova, radionica i ljetnih škola o obradi slike. Godine 2000. osnovao je znanstveni skup “Int’l Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA)”, koji je organizirao i vodio svake dvije godine u nekoliko europskih zemalja. 2016. godine osnovao je dva godišnja skupa – “Int’l Summer School on Data Science” i “Int’l Workshop on Data Science”. Osnivač je i organizator godišnje Hrvatske radionice za računalni vid koja je prvi put organizirana 2012. godine.

Dr. Lončarić bio je predsjednik Hrvatske sekcije IEEE od 2005.-2008. Od 2008. do 2010. bio je koordinator odjela Hrvatske sekcije IEEE. Od 2010.-2014. dr. Lončarić je bio predsjednik Odbora za dodjelu nagrade Hrvatske sekcije IEEE. Od 2012. do 2014. bio je predsjedavajući koordinacijskog odbora za IEEE Signal Processing Society.

Bio je recenzent za brojne međunarodne znanstvene časopise i bio je član panela za ocjenu prijedloga projekata za Nacionalni institut za zdravlje, Bethesda, MD, SAD, Akademiju Finske i Austrijsku zakladu za znanost. Bio je recenzent studijskog programa na Sveučilištu u Ljubljani.


Bibliografija

Sven Lončarić – Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI

Sven Lončarić – Google Scholar