PRAVNI AKTI
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Pravni akti Akademije

 1. Zakon o HAZU:  NN 34/9143/96150/0265/09
 2. Statut HAZU, NN 80/96,
  Odluka o izmjenama i dopunama od  13. 10. 2005., NN 138/05,
  Odluka o izmjenama i dopunama od  20. 12. 2010., NN 19/11
 3. Pravilnik o predlaganju i izboru novih članova HAZU 28. prosinac 2005.
 4. Pravilnik o predlaganju i izboru članova Predsjedništva HAZU / 28. prosinac 2006.
 5. Pravilnik o radu znanstvenih vijeća HAZU – Pročišćeni tekst Pravilnika / 30. svibanj 2018.
 6. Pravilnik o radu odbora i povjerenstava HAZU / 25. ožujak 1998. sa izmjenama i dopunama / 21. prosinac 2009.
 7. Pravilnik o uvjetima pod kojima HAZU prihvaća pokroviteljstva / 26. veljače 1999.
 8. Odluka o uvjetima pod kojima se u HAZU mogu održati predavanja / 26. veljače. 1999. sa pročišćenim tekstom odlukâ o predstavljanju knjiga / 23. veljače 2011.
 9. Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik u HAZU / 28. veljače 2007.
 10. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica i stručnih službi HAZU
 11. Pravilnik o izboru u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i radna mjesta HAZU – pročišćeni tekst / 26. veljača 2014.
 12. Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor za znanstvena radna mjesta / 18. prosinac 2020.
 13. Pravilnik o slobodnoj studijskoj godini / 27. svibanj 2020.
 14. Pravilnik o radu HAZU/ 26. lipnja 2024.
 15. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe / 4. srpanj 2022.
  Povjerljiva osoba u postupcima prijavljivanja nepravilnosti u HAZU i zamjenik povjerljive osobe u postupcima prijavljivanja nepravilnosti u HAZU / 4. srpanj 2022.
 16. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva HAZU / 21. travanj 2010. s Rješenjem HDA / 27. listopad 2010.
 17. Pravilnik o korištenju arhivskoga i registraturnog gradiva Arhiva HAZU/ 16. prosinac 1999.
 18. Pravilnik o radu čitaonice Arhiva HAZU / 16. prosinac 1999.
 19. Pravilnik o radu Koordinacije Muzeja – galerija – zbirki HAZU / 6. srpanj 2022.

 20. Pravilnik o radu Muzejsko-galerijskih jedinica i Koordinacije Muzeja – galerija – zbirki HAZU / 5. srpnja 2023.
 21. Pravilnik o načinima stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije / 28. rujan 2022.
 22. Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju te posudbu muzejske građe muzeja-galerija-zbirki HAZU / 26. siječanj 2022.

  Rulebook on the Terms and Conditions and the Manner of Gaining Insight Into Museum Material and Museum Documentation, as Well as Borrowing Museum Material From Museums – Galleries – Collections of the CASA / January 26, 2022

 23. Pravilnik o pohrani umjetnina u muzejsko galerijskim jedinicama HAZU / 26. siječanj 2022.
 24. Pravila o žigu i pečatu HAZU / 24. siječnja 2007.
 25. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti HAZU / 29. studenog 2023.
 26. Pravilnik o postupku dodjele nagrada HAZU Pročišćeni tekst / 17. travnja 2019.
 27. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 28. Pravilnik o zaštiti na  radu / ožujak 2017.
 29. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka / 1. listopad 2018.
 30. Službenik za zaštitu osobnih podataka / 4. veljače 2019.
 31. Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije / 1. listopad 2018.
 32. Pravilnik o korištenju sustava videonadzora u HAZU / 1. listopad 2018.
 33. Procedura stvaranja ugovornih obveza / 26. veljače 2020.
 34. Procedura naplate vlastitih prihoda / 26. veljače 2020.
 35. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima / 26. veljače 2020.
 36. Procedura blagajničkog poslovanja u HAZU / 26. veljače 2020.
 37. Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga / 26. veljače 2020.
 38. Cjenik za korištenje usluga i prostora Arboretuma Trsteno HAZU / 06. svibnja 2024.
 39. Pravilnik o upravljanju i raspolaganju imovinom HAZU / 26. veljače 2020.

 40. Procedura korištenja službenih vozila / 26. veljače 2020.
 41. Odluka o ostvarivanju i načinu korištenja proračunskih, vlastitih i namjenskih prihoda