PRAVNI AKTI
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Pravni akti Akademije

 1. Zakon o HAZU:  NN 34/9143/96150/0265/09
 2. Statut HAZU , NN 80/96,
  Odluka o izmjenama i dopunama od  13.10.2005., NN 138/05,
  Odluka o izmjenama i dopunama od  20.12.2010., NN 19/11
 3. Pravilnik o predlaganju i izboru novih članova HAZU 28. 12. 2005.
 4. Pravilnik o predlaganju i izboru članova Predsjedništva HAZU 28. 12. 2006.
 5. Pravilnik o radu znanstvenih vijeća HAZU Pročišć. tekst  30.05.2018.
 6. Pravilnik o radu odbora i povjerenstava HAZU 25. 03. 1998. + izmj. i dop. 21.12.2009.
 7. Pravilnik o uvjetima pod kojima HAZU prihvaća pokroviteljstva 26. 02. 1999.
 8. Odluka o uvjetima pod kojima se u HAZU mogu održati predavanja 26. 02. 1999. + pročišćeni tekst odlukâ o predstavljanju knjiga 23. 02. 2011.
 9. Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik u HAZU 28. 02. 2007.
 10. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica i stručnih službi HAZU pročišćeni tekst, 27. veljače 2020.pročišćeni tekst, 18. prosinca 2020.
 11. Pravilnik o izboru u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i radna mjesta HAZU – pročišćeni tekst 26.02.2014.
 12. Pravilnik o radu HAZU, osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu i dostojanstvo radnikaIzmjene i dopune Pravilnika o radu od 25. rujna 2019.
 13. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva HAZU s Rješenjem HDA 2010.
 14. Pravilnik o korištenju arhivskoga i registraturnog gradiva Arhiva HAZU 16.12.1999.
 15. Pravilnik o radu čitaonice Arhiva HAZU 16.12.1999.
 16. Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju te posudbu muzejske građe muzeja-galerija-zbirki HAZU  26.01.2022.
 17. Pravilnik o pohrani umjetnina u muzejsko galerijskim jedinicama HAZU 26.01.2022.
 18. Pravila o žigu i pečatu HAZU 24. siječnja 2007.
 19. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti HAZU 30. svibnja 2007.
  1. I. Izmjene Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti HAZU
 20. Pravilnik o postupku dodjele nagrada HAZU Pročišćeni tekst 17.04.2019.
 21. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 22. Pravilnik o zaštiti na  radu
 23. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 1.10.2018.
 24. Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije 1.10.2018.
 25. Pravilnik o korištenju sustava videonadzora u HAZU 1.10.2018.
 26. Službenik za zaštitu osobnih podataka 4.2.2019.
 27. Procedura stvaranja ugovornih obveza
 28. Procedura naplate vlastitih prihoda
 29. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima
 30. Procedura blagajničkog poslovanja u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
 31. Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
 32. Pravilnik o upravljanju i raspolaganju imovinom HAZU
 33. Procedura korištenja službenih vozila
 34. Odluka o ostvarivanju i načinu korištenja proračunskih, vlastitih i namjenskih prihoda
 35. Pravilnik o slobodnoj studijskoj godini
 36. Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor za znanstvena radna mjesta