Međunarodna suradnja

Hrvatska akademija ima izrazito razvijenu međunarodnu suradnju i to na više razina – bilateralnu suradnju s drugim akademijama te multilateralnu suradnju  vezanu za sudjelovanje i angažman predstavnika HAZU u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama.

Stipendija iz Fonda “Zlatko i Joyce Baloković”

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ovlaštena je institucija za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz Fonda “Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund” za poslijediplomski studij na Sveučilištu Harvard. Stipendija se dodjeljuje studentima iz Republike Hrvatske za studiranje na bilo kojoj školi ili odjelu Sveučilišta Harvard. Nakon prijedloga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nadležni organ Sveučilišta Harvard potvrđuje kandidate, dozvoljava upis i određuje visinu stipendije. Postupak upisa na Sveučilište Harvard obavlja sam kandidat u jesen prije objavljivanja natječaja za stipendiju.


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao institucija ovlaštena za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz Fonda “Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund” za poslijediplomski studij na Sveučilištu Harvard

o b j a v l j u j e

mogućnost prijavljivanja za stipendiju, prema odluci osnivača Stipendijalnog fonda Zlatko i Joyce Baloković, studentima iz Republike Hrvatske u akademskoj godini 2024./2025. na bilo kojoj školi ili odjelu Sveučilišta Harvard.

Nakon stavljenog prijedloga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nadležni organ Sveučilišta Harvard potvrđuje kandidate, dozvoljava upis i određuje visinu stipendije.

Postupak upisa na Sveučilište Harvard obavlja sam kandidat.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da podnesu molbu Upravi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Molba mora sadržavati sljedeće dokumente:

  • potvrdu (dokaz) o prijavi za upis na Sveučilište Harvard u akademskoj godini 2024./2025. (ime škole i programa na koji se kandidat/kinja prijavio/la);
  • životopis;
  • diplomu o završenom visokoškolskom studiju. Iznimno će se uzimati u obzir kandidati koji su u mogućnosti dostaviti dokaz da će diplomski studij završiti do lipnja 2024. godine;
  • preporuke dvoje sveučilišnih profesora;
  • motivacijsko pismo;
  • potvrdu o poznavanju engleskoga jezika (TOEFL, IELTS ili dr.).

Ukoliko je kandidat već upisan na Sveučilište Harvard (traži stipendiju za drugu godinu školovanja), molimo priložiti dokaz o završenoj prvoj godini studija. Za dodjelu stipendije mogu se javiti i kandidati koji su već upisani na Sveučilište Harvard, ali su odgodili početak studiranja za godinu dana.

Kandidati moraju biti upisani na redoviti studijski program (full-time), a izvanredno studiranje (part-time), online ili ljetni programi nisu prihvatljivi za prijavu na ovu stipendiju.

Svi dokumenti, osim preporuka koje mogu biti i na engleskom jeziku, dostavljaju se na hrvatskom jeziku na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg N. Š. Zrinskog 11, PP 139/2, Zagreb, napomena: za Balokovićevu stipendiju, u papirnatom obliku i u elektroničkom obliku na adresu: sivcic@hazu.hr.

 Natječaj je otvoren do 19. veljače 2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti e-mailom: sivcic@hazu.hr.                                                                 

HRVATSKA AKADEMIJA
ZNANOSTI I UMJETNOSTI