Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za turizam i prostor

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik NIKOLA BAŠIĆ

Zamjenica predsjednika: dr. sc. SAŠA POLJANEC BORIĆ

Administracija: Gordana Poletto Ružić, 4895 144 , gpoletto@hazu.hr


Znanstveni kolokvij OTOČOST U SUVREMENOM DRUŠTVENOM KONTEKSTU


Preporuke Okruglog stola TURISTIČKE KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Znanstveno vijeće za turizam i prostor i Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Institutom za turizam i Geografskim odsjekom PMF-a Sveučilišta u Zagrebu organizirali su okrugli stol na temu Turističke koncesije na pomorskom dobru koji je održan u ponedjeljak 21. studenog 2022. u Knjižnici HAZU. Cilj okruglog stola bio je potaknuti znanstveni i stručni diskurs usmjeren na ovu iznimno važnu i osjetljivu društvenu temu te oblikovati preporuke za javnu raspravu o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama koji je u pripremi.


Intervju akademika Nikole Bašića u Magazinu MORE

Akademik Nikola Bašić, predsjednik Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU za Magazin MORE, u broju za listopad 2022., govori o arhitekturi hrvatskog litoralnog prostora: “Arhitekturi sam posvetio cijeli život i sada mogu reći da sam došao do spoznaje da je arhitektura komunikacijski medij kojim želim promicati vlastitu kulturu, onu koja pripada ovom podneblju i ovoj zajednici.”


Intervju akademika Nikole Bašića u Večernjem listu

Akademik Nikola Bašić, predsjednik Znanstvenog vijeća  za turizam i prostor HAZU, autor instalacija Pozdrav Suncu i Morskih orgulja u Zadru, za Večernji list (15.01.2022.) u intervjuu s Dijanom Jurasić upozorava na neodgovorno upravljanje prostorom uz obalu. Dvadeset i prvo stoljeće na hrvatskoj obali obilježeno je nekretninskom ekspanzijom, kaotičnom urbanizacijom, stvaranjem linearnih dužobalnih naselja i pretjeranim gomilanjem smještajnih kapaciteta bez ikakve ideje, upozorilo je Znanstveno vijeće  za turizam i prostor HAZU krajem 2021. u Izjavi za javnost o prijetnji sraza turizma i hrvatskog prostora.


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 7. (270.) redovitoj sjednici održanoj 29. rujna 2021., jednoglasno je prihvatilo Izjavu za javnost Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU o prijetnji sraza turizma i hrvatskog prostora:

IZJAVA ZA JAVNOST O PRIJETNJI SRAZA TURIZMA I HRVATSKOG PROSTORA


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za likovne umjetnosti pod poslovnom oznakom broj: 07-02/64-2019 od 23. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o izmjeni naziva Znanstvenog vijeća za turizam HAZU u novi naziv Znanstveno vijeće za turizam i prostor HAZU. Članovi Znanstvenoga vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je i odluku o imenovanju članova Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:

akademik NIKOLA BAŠIĆ, predsjednik
dr. sc. SAŠA POLJANEC BORIĆ, zamjenica predsjednika

ČLANOVI ZNANSTVENOG VIJEĆA

 1. prof. dr. sc. BARTOLUCI MATO
 2. akademik BAŠIĆ FERDO
 3. izv. prof. art. BEGOVIĆ SAŠA, dipl. ing. arh.
 4. prof. dr. sc. BELAMARIĆ JOSIP
 5. dr. sc. BLAŽEVIĆ BRANKO, professor emeritus
 6. prof. dr. sc. BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI BOJANA, dipl. ing. arh.
 7. BRUKETA DAVOR, dipl. ing. arh.
 8. BUTIJER STJEPO, dipl. ing. arh.
 9. dr. sc. CARIĆ HRVOJE
 10. prof. dr. sc. CEROVIĆ ZDENKO
 11. prof. dr. sc. ČAVLEK NEVENKA
 12. dr. sc. DEMONJA DAMIR
 13. DOMIJAN MILJENKO, prof.
 14. dr. sc. DUMBOVIĆ-BILUŠIĆ BISERKA, dipl. ing. arh.
 15. prof. dr. sc. FARIČIĆ JOSIP
 16. prof. dr. sc. GEIĆ STANKO
 17. dr. sc. IVANDIĆ NEVEN
 18. doc. art. dr. sc. IVANIŠIN KRUNOSLAV, dipl. ing. arh.
 19. akademik JURAČIĆ MLADEN
 20. prof. dr. sc. KAŠTELA SLOBODAN
 21. mr. sc. KEČA KSENIJA
 22. mr. sc. KLARIĆ VLASTA
 23. KOVAČEVIĆ NEVEN, dipl. ing. arh.
 24. akademik KOVAČIĆ DINKO
 25. dr. sc. KRANJČEVIĆ JASENKA, dipl. ing. arh.
 26. dr. sc. KREŠIĆ DAMIR
 27. dr. sc. KULENOVIĆ IGOR
 28. dr. sc. KUNST IVO
 29. dr. sc. LUKIĆ ALEKSANDAR
 30. prof. dr. sc. LUKOVIĆ TIHOMIR
 31. LJUTIĆ DAMIR, dipl. ing. arh.
 32. dr. sc. MARCELIĆ SVEN
 33. doc. ddr. sc. MATEČIĆ INGEBORG
 34. mr. sc. MATKOVIĆ IRENA, dipl. ing. arh.
 35. prof. dr. sc. MONTANA MLADEN
 36. MRDULJAŠ MAROJE, dipl. ing. arh.
 37. akademik MUTNJAKOVIĆ ANDRIJA
 38. akademik OBAD ŠĆITAROCI MLADEN
 39. izv. prof. PENEZIĆ VINKO, dipl. ing. arh., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti
 40. doc. art. PERAČIĆ DINKO, dipl. ing. arh.
 41. prof. dr. sc. PETRIĆ LIDIJA
 42. dr. sc. PIRJEVEC BORIS
 43. dr. sc. POLJANEC BORIĆ SAŠA
 44. dr. sc. RADNIĆ ANTE
 45. ROGINA KREŠIMIR, dipl. ing. arh., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti
 46. doc. dr. sc. ROŠIN JERKO, dipl. ing. arh.
 47. prof. dr. sc. RUŽIĆ DRAGO
 48. dr. sc. TOMLJENOVIĆ RENATA
 49. TOPALOVIĆ SINIŠA
 50. prof. dr. sc. TURATO IDIS, dipl. ing. arh.
 51. akademik UGLJEN ZLATKO
 52. prof. dr. sc. VRTIPRAH VESNA
 53. prof. dr. sc. VUKIĆ FEDJA
 54. dr. sc. VUKIĆ JANA
 55. prof. dr. sc. VUKONIĆ BORIS