Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za turizam i prostor

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik NIKOLA BAŠIĆ

Zamjenica predsjednika: dr. sc. SAŠA POLJANEC BORIĆ

Administracija: Gordana Poletto Ružić, 4895 144 , gpoletto@hazu.hr


Intervju akademika Nikole Bašića u Večernjem listu

Akademik Nikola Bašić, predsjednik Znanstvenog vijeća  za turizam i prostor HAZU, autor instalacija Pozdrav Suncu i Morskih orgulja u Zadru, za Večernji list (15.01.2022.) u intervjuu s Dijanom Jurasić upozorava na neodgovorno upravljanje prostorom uz obalu. Dvadeset i prvo stoljeće na hrvatskoj obali obilježeno je nekretninskom ekspanzijom, kaotičnom urbanizacijom, stvaranjem linearnih dužobalnih naselja i pretjeranim gomilanjem smještajnih kapaciteta bez ikakve ideje, upozorilo je Znanstveno vijeće  za turizam i prostor HAZU krajem 2021. u Izjavi za javnost o prijetnji sraza turizma i hrvatskog prostora.


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 7. (270.) redovitoj sjednici održanoj 29. rujna 2021., jednoglasno je prihvatilo Izjavu za javnost Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU o prijetnji sraza turizma i hrvatskog prostora:

IZJAVA ZA JAVNOST O PRIJETNJI SRAZA TURIZMA I HRVATSKOG PROSTORA


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za likovne umjetnosti pod poslovnom oznakom broj: 07-02/64-2019 od 23. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o izmjeni naziva Znanstvenog vijeća za turizam HAZU u novi naziv Znanstveno vijeće za turizam i prostor HAZU. Članovi Znanstvenoga vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je i odluku o imenovanju članova Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:

akademik NIKOLA BAŠIĆ, predsjednik
dr. sc. SAŠA POLJANEC BORIĆ, zamjenica predsjednika

ČLANOVI ZNANSTVENOG VIJEĆA

 1. prof. dr. sc. BARTOLUCI MATO
 2. akademik BAŠIĆ FERDO
 3. izv. prof. art. BEGOVIĆ SAŠA, dipl. ing. arh.
 4. prof. dr. sc. BELAMARIĆ JOSIP
 5. dr. sc. BLAŽEVIĆ BRANKO, professor emeritus
 6. prof. dr. sc. BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI BOJANA, dipl. ing. arh.
 7. BRUKETA DAVOR, dipl. ing. arh.
 8. BUTIJER STJEPO, dipl. ing. arh.
 9. dr. sc. CARIĆ HRVOJE
 10. prof. dr. sc. CEROVIĆ ZDENKO
 11. prof. dr. sc. ČAVLEK NEVENKA
 12. dr. sc. DEMONJA DAMIR
 13. DOMIJAN MILJENKO, prof.
 14. dr. sc. DUMBOVIĆ-BILUŠIĆ BISERKA, dipl. ing. arh.
 15. prof. dr. sc. FARIČIĆ JOSIP
 16. prof. dr. sc. GEIĆ STANKO
 17. dr. sc. IVANDIĆ NEVEN
 18. doc. art. dr. sc. IVANIŠIN KRUNOSLAV, dipl. ing. arh.
 19. akademik JURAČIĆ MLADEN
 20. prof. dr. sc. KAŠTELA SLOBODAN
 21. mr. sc. KEČA KSENIJA
 22. mr. sc. KLARIĆ VLASTA
 23. KOVAČEVIĆ NEVEN, dipl. ing. arh.
 24. akademik KOVAČIĆ DINKO
 25. dr. sc. KRANJČEVIĆ JASENKA, dipl. ing. arh.
 26. dr. sc. KREŠIĆ DAMIR
 27. dr. sc. KULENOVIĆ IGOR
 28. dr. sc. KUNST IVO
 29. dr. sc. KUŠEN EDO, dipl. ing. arh.
 30. dr. sc. LUKIĆ ALEKSANDAR
 31. prof. dr. sc. LUKOVIĆ TIHOMIR
 32. LJUTIĆ DAMIR, dipl. ing. arh.
 33. dr. sc. MARCELIĆ SVEN
 34. doc. ddr. sc. MATEČIĆ INGEBORG
 35. mr. sc. MATKOVIĆ IRENA, dipl. ing. arh.
 36. prof. dr. sc. MONTANA MLADEN
 37. MRDULJAŠ MAROJE, dipl. ing. arh.
 38. akademik MUTNJAKOVIĆ ANDRIJA
 39. akademik OBAD ŠĆITAROCI MLADEN
 40. izv. prof. PENEZIĆ VINKO, dipl. ing. arh., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti
 41. doc. art. PERAČIĆ DINKO, dipl. ing. arh.
 42. prof. dr. sc. PETRIĆ LIDIJA
 43. dr. sc. PIRJEVEC BORIS
 44. dr. sc. POLJANEC BORIĆ SAŠA
 45. dr. sc. RADNIĆ ANTE
 46. ROGINA KREŠIMIR, dipl. ing. arh., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti
 47. doc. dr. sc. ROŠIN JERKO, dipl. ing. arh.
 48. prof. dr. sc. RUŽIĆ DRAGO
 49. dr. sc. TOMLJENOVIĆ RENATA
 50. TOPALOVIĆ SINIŠA
 51. prof. dr. sc. TURATO IDIS, dipl. ing. arh.
 52. akademik UGLJEN ZLATKO
 53. prof. dr. sc. VRTIPRAH VESNA
 54. prof. dr. sc. VUKIĆ FEDJA
 55. dr. sc. VUKIĆ JANA
 56. prof. dr. sc. VUKONIĆ BORIS