Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za turizam i prostor

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik NIKOLA BAŠIĆ

Zamjenica predsjednika: dr. sc. SAŠA POLJANEC BORIĆ

Administracija: Gordana Poletto Ružić, 4895 144 , gpoletto@hazu.hr


Znanstveni kolokvij OTOČOST U SUVREMENOM DRUŠTVENOM KONTEKSTU


Preporuke Okruglog stola TURISTIČKE KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Znanstveno vijeće za turizam i prostor i Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Institutom za turizam i Geografskim odsjekom PMF-a Sveučilišta u Zagrebu organizirali su okrugli stol na temu Turističke koncesije na pomorskom dobru koji je održan u ponedjeljak 21. studenog 2022. u Knjižnici HAZU. Cilj okruglog stola bio je potaknuti znanstveni i stručni diskurs usmjeren na ovu iznimno važnu i osjetljivu društvenu temu te oblikovati preporuke za javnu raspravu o novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama koji je u pripremi.


Intervju akademika Nikole Bašića u Magazinu MORE

Akademik Nikola Bašić, predsjednik Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU za Magazin MORE, u broju za listopad 2022., govori o arhitekturi hrvatskog litoralnog prostora: “Arhitekturi sam posvetio cijeli život i sada mogu reći da sam došao do spoznaje da je arhitektura komunikacijski medij kojim želim promicati vlastitu kulturu, onu koja pripada ovom podneblju i ovoj zajednici.”


Intervju akademika Nikole Bašića u Večernjem listu

Akademik Nikola Bašić, predsjednik Znanstvenog vijeća  za turizam i prostor HAZU, autor instalacija Pozdrav Suncu i Morskih orgulja u Zadru, za Večernji list (15.01.2022.) u intervjuu s Dijanom Jurasić upozorava na neodgovorno upravljanje prostorom uz obalu. Dvadeset i prvo stoljeće na hrvatskoj obali obilježeno je nekretninskom ekspanzijom, kaotičnom urbanizacijom, stvaranjem linearnih dužobalnih naselja i pretjeranim gomilanjem smještajnih kapaciteta bez ikakve ideje, upozorilo je Znanstveno vijeće  za turizam i prostor HAZU krajem 2021. u Izjavi za javnost o prijetnji sraza turizma i hrvatskog prostora.


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 7. (270.) redovitoj sjednici održanoj 29. rujna 2021., jednoglasno je prihvatilo Izjavu za javnost Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU o prijetnji sraza turizma i hrvatskog prostora:

IZJAVA ZA JAVNOST O PRIJETNJI SRAZA TURIZMA I HRVATSKOG PROSTORA


Članovi Znanstvenog vijeća za turizam i prostor

 1. prof. dr. sc. BARTOLUCI MATO
 2. akademik BAŠIĆ FERDO
 3. izv. prof. art. BEGOVIĆ SAŠA, dipl. ing. arh.
 4. prof. dr. sc. BELAMARIĆ JOSIP
 5. dr. sc. BLAŽEVIĆ BRANKO, professor emeritus
 6. prof. dr. sc. BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI BOJANA, dipl. ing. arh.
 7. BRUKETA DAVOR, dipl. ing. arh.
 8. BUTIJER STJEPO, dipl. ing. arh.
 9. dr. sc. CARIĆ HRVOJE
 10. prof. dr. sc. CEROVIĆ ZDENKO
 11. prof. dr. sc. ČAVLEK NEVENKA
 12. dr. sc. DEMONJA DAMIR
 13. DOMIJAN MILJENKO, prof.
 14. dr. sc. DUMBOVIĆ-BILUŠIĆ BISERKA, dipl. ing. arh.
 15. prof. dr. sc. FARIČIĆ JOSIP
 16. prof. dr. sc. GEIĆ STANKO
 17. dr. sc. IVANDIĆ NEVEN
 18. doc. art. dr. sc. IVANIŠIN KRUNOSLAV, dipl. ing. arh.
 19. akademik JURAČIĆ MLADEN
 20. prof. dr. sc.  JURKOVIĆ MILJENKO
 21. prof. dr. sc. KAŠTELA SLOBODAN
 22. mr. sc. KEČA KSENIJA
 23. prof. dr. sc.  KESAR OLIVER
 24. mr. sc. KLARIĆ VLASTA
 25. KOVAČEVIĆ NEVEN, dipl. ing. arh.
 26. akademik KOVAČIĆ DINKO
 27. dr. sc. KRANJČEVIĆ JASENKA, dipl. ing. arh.
 28. dr. sc. KREŠIĆ DAMIR
 29. prof. dr. sc.  KRIŽMAN PAVLOVIĆ DANIJELA
 30. dr. sc. KULENOVIĆ IGOR
 31. dr. sc. KUNST IVO
 32. dr. sc. LEKIĆ ROMANA
 33. dr. sc. LUKIĆ ALEKSANDAR
 34. prof. dr. sc. LUKOVIĆ TIHOMIR
 35. LJUTIĆ DAMIR, dipl. ing. arh.
 36. dr. sc. MARCELIĆ SVEN
 37. doc. ddr. sc. MATEČIĆ INGEBORG
 38. mr. sc. MATKOVIĆ IRENA, dipl. ing. arh.
 39. prof. dr. sc.  MIKULIĆ JOSIP
 40. prof. dr. sc. MONTANA MLADEN
 41. MRDULJAŠ MAROJE, dipl. ing. arh.
 42. izv. prof. dr. sc. MRĐA ANA, dipl. ing. arh.
 43. akademik MUTNJAKOVIĆ ANDRIJA
 44. akademik OBAD ŠĆITAROCI MLADEN
 45. izv. prof. PENEZIĆ VINKO, dipl. ing. arh., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti
 46. izv. prof. dr. sc. PETROVIĆ KRAJNIK LEA , dipl. ing. arh.
 47. doc. art. PERAČIĆ DINKO, dipl. ing. arh.
 48. prof. dr. sc. PETRIĆ LIDIJA
 49. dr. sc. PIRJEVEC BORIS
 50. prof. dr. sc.  PIVČEVIĆ SMILJANA
 51. dr. sc. POLJANEC BORIĆ SAŠA
 52. dr. sc. RADNIĆ ANTE
 53. ROGINA KREŠIMIR, dipl. ing. arh., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti
 54. doc. dr. sc. ROŠIN JERKO, dipl. ing. arh.
 55. prof. dr. sc. RUŽIĆ DRAGO
 56. dr. sc. TOMLJENOVIĆ RENATA
 57. dr. sc. SERŠIĆ VANJA
 58. TOPALOVIĆ SINIŠA
 59. prof. dr. sc. TURATO IDIS, dipl. ing. arh.
 60. akademik UGLJEN ZLATKO
 61. prof. dr. sc. VRTIPRAH VESNA
 62. prof. dr. sc. VUKIĆ FEDJA
 63. dr. sc. VUKIĆ JANA
 64. prof. dr. sc. VUKONIĆ BORIS