Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima

Predsjednik Odbora: akademik Goran Muić

Administracija: Gordana Poletto Ružić 4895 144, e-mail gpoletto@hazu.hr


Članovi Odbora

  1. akademik Goran Muić, predsjednik
  2. Akademik Željko Tomičić, član
  3. Akademik Igor Vlahović, član
  4. Akademik Ivica Kostović, član
  5. Akademik Ranko Matasović, član
  6. Akademik Krešimir Nemec, član
  7. Akademik Igor Rončević, član
  8. Akademik Stanislav Tuksar, član
  9. Akademkinja Sibila Jelaska, član