Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku

Predsjednik: akademik Ivan Petrović
Zamjenici predsjednika: doc. dr. sc. Mladen Zeljko i dr. sc. Zoran Čogelja
Administracija: Gordana Poletto Ružić 4895 144, e-mail: gpoletto@hazu.hr


Zadaća vijeća
Zadaća je Znanstvenoga vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: poticanje, unapređivanje, pomaganje i organiziranje znanstvenih istraživanja koja se odnose na područje naftnog i plinskog gospodarstva kao i energetike općenito. Znanstveno vijeće okuplja znanstvene i stručne institucije, organizacije i trgovačka društva, te znanstvene i stručne djelatnike iz područja istraživanja i pridobivanja nafte i plina, prerade nafte te primjene njezinih derivata, uporaba plina u energetske i petrokemijske svrhe, proizvodnju, prijenos i distribuciju energije kako dobivenu iz konvencionalnih tako i iz obnovljivih izvora, energetsku učinkovitost i planiranje kao i zaštitu okoliša a sve sa ciljem promicanja postignutih rezultata u tim područjima. Područja na kojima Znanstveno vijeće djeluje odnose se na sve faze istraživačko-proizvodnih procesa ukupne primarne energije odnosno njene učinkovitosti kao i na stalnu brigu o zaštiti okoliša:

 • istraživanje ugljikovodika;
 • pridobivanje, sabiranje i transport ugljikovodika;
 • istraživanje geotermalnih voda, proizvodnja i uporaba geotermalne energije;
 • prijevoz i uskladištavanje nafte, prirodnoga plina i naftnih derivata,
 • nafta i prirodni plin u energetici te njihovo ekonomsko, političko i društveno značenje;
 • petrokemija;
 • prerada nafte i proizvodnja naftnih proizvoda, njihova potrošnja, uvoz i izvoz;
 • nafta i plin u dugoročnoj energetskoj bilanci Hrvatske;
 • proizvodnja energije iz konvencionalnih i nekonvencionalnih izvora;
 • prijenos i distribucija energije;
 • obnovljivi izvori energije;
 • energetska učinkovitost;
 • energetsko planiranje;
 • zaštita okoliša;
 • ekonomika energetskog gospodarstva

U svojem radu Znanstveno vijeće postupa sukladno načelu da su sva znanstvena istraživanja od fundamentalnih i primijenjenih do razvojno-tehnoloških međusobno povezana. Glavno težište u svojem radu polaže se na mogućnosti prenošenja znanstvenih rješenja neposredno na odgovarajuće procese proizvodnje radi njihova usavršavanja. Sudjelovanjem u razvoju i promicanju znanstvenoga rada u društvenim tijelima i gospodarstvu Znanstveno vijeće podupire odgajanje mladih znanstvenih kadrova te stvarati uvjete koji će omogućiti široki svestrani i kreativni rad znanstvenicima na temeljima modernoga znanstvenog pristupa.


Aktivnosti vijeća

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na prijedlog Razreda za tehničke znanosti, na sjednici održanoj 27. listopada 2021. prihvatilo je dokument

ZAKLJUČCI I PREPORUKE OKRUGLOG STOLA


Predsjedništvo HAZU na prijedlog Akademijina Razreda za tehničke znanosti imenovalo je članove Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku HAZU u novom mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 29. studenog 2023. u sljedećem sastavu:

1. Sekcija za geologiju, geofiziku i geokemiju

 1. Izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, pročelnica Sekcije
 2. Dr. sc. Radovan Avanić, Hrvatski geološki institut
 3. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, članica suradnica HAZU, PMF Geološki odsjek, Sveučilište u Zagrebu
 4. Mr. sc. Niko Dalić, u mirovini (INA-Industrija nafte d. d.)
 5. Akademik Goran Durn
 6. Akademik Ivan Gušić
 7. Dr. sc. Hazim Hrvatović, dopisni član, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
 8. Dr. sc. Morana Hernitz Kučenjak, INA-Industrija nafte d. d.
 9. Mr. sc. Željko Ivković, u mirovini
 10. Dr. sc. Dragan Krasić, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 11. Dr. sc. Dubravko Lučić, INA-Industrija nafte d. d.
 12. Dr. sc. Željka Marić-Đureković, INA-Industrija nafte d. d.
 13. Akademik Mirko Orlić
 14. Dr. sc. Ivica Pavičić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 15. Sanja Šuica, INA-Industrija nafte d. d.
 16. Dr. sc. Tamara Troskot-Čorbić, INA-Industrija nafte d. d.
 17. Dr. sc. Vlatka Vaniček, Agencija za ugljikovodike
 18. Akademik Igor Vlahović
 19. Dr. sc. Boris Vrbanac, u mirovini
 20. Dr. sc. Domagoj Vukadin, INA-Industrija nafte d. d.

2. Sekcija za naftno rudarstvo i geoenergiju

 1. Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, pročelnik sekcije, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 2. Prof. dr. sc. Marin Čikeš, u mirovini (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 3. Dr. sc. Zoran Čogelja, INA-Industrija nafte d. d.
 4. Mr. sc. Jakša Dadić, INA-Industrija nafte d. d.
 5. Dr. sc. Dubravka Dumbović, INA-Industrija nafte d. d.
 6. Mr. sc. Zlatko Đurić, INA-Industrija nafte d. d.
 7. Laslo Farkaš-Višontal, Podzemno skladište plina d. o. o.
 8. Prof. emer. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 9. Prof. dr. sc. Miroslav Golub, Geotehnički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 10. Dr. sc. Ines Hemetek-Potroško, INA-Industrija nafte d. d.
 11. Nenad Hribar, INA-Industrija nafte d. d.
 12. Dr. sc. Jasmina Jelić-Balta, INA-Industrija nafte d. d.
 13. Jerko Jelić Balta, INA-Industrija nafte d. d.
 14. Doc. dr. sc. Sonja Košćak Kolin, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 15. Dr. sc. Igor Medved, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 16. Dr. sc. Petar Mijić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 17. Dr. sc. Andrija Mikulić, Državni inspektorat Republike Hrvatske
 18. Doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 19. Dr. sc. Dubravko Novosel, INA-Industrija nafte d. d.
 20. Mr. sc. Ivo Omrčen, INA-Industrija nafte d. d.
 21. Izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 22. Izv. prof. dr. sc. Darko Pavlović, Plinacro, d.o.o.
 23. Dr. sc. Adaleta Perković, INA-Industrija nafte d. d.
 24. Davor Štern, Trade Consulting d. o. o.
 25. Doc. dr. sc. Domagoj Vulin, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 26. Dr. sc. Damir Zadravec, Fika Eco d. o. o., Ivanić Grad
 27. Dr. sc. Ivan Zelenika, Podzemno skladište plina d. o. o.
 28. Dr. sc. Katarina Žbulj, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 29. Marko Živković, INA-Industrija nafte d. d.

3. Sekcija za preradu nafte i petrokemiju

 1. Prof. dr. sc. Ante Jukić, pročelnik Sekcije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 2. Dr. sc. Marijan Andrašec, chem. eng., u mirovini
 3. Mr. sc. Ivica Billege, u mirovini
 4. Mr. sc. Nikola Blažević, INA-Industrija nafte d. d.
 5. Dr. sc. Tomislav Dragičević, u mirovini (INA-Industrija nafte d. d.)
 6. Maja Fabulić-Ruszkowski, INA-Industrija nafte d. d.
 7. Izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 8. Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 9. Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 10. Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 11. Prof. dr. sc. Jelena Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 12. Dr. sc. Hrvoje Medarac, European Commission – Joint Research Centre, Petten, Nizozemska
 13. Mr. sc. Ivan Medarac, u mirovini (Lega d. o. o., Zagreb)
 14. Prof. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 15. Dr. sc. Jelena Parlov Vuković, , Institut Ruđer Bošković
 16. Prof. dr. sc. Danijel Pavković, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
 17. Prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 18. Dr. sc. Almir Sedić, INA-Industrija nafte d. d.
 19. Prof. dr. sc. Mladen Šercer, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
 20. Dr. sc. Tatjana Tomić, INA-Industrija nafte d. d.
 21. Prof. dr. sc. Jadranka Travaš-Sejdić, School of Chemical Sciences, The University of Auckland
 22. Nenad Zečević, Petrokemija d. d., Kutina

4. Sekcija za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije

 1. Prof. dr. sc. Igor Kuzle, pročelnik Sekcije, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 2. Prof. dr. sc. Drago Ban, u mirovini (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu)
 3. Dr. sc. Božo Filipović-Grčić, HRO CIGRE
 4. Prof. dr. sc. Davor Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 5. Doc. dr. sc. Ninoslav Holjevac, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 6. Davor Horvat, Termoplin d. d., Varaždin
 7. Prof. dr. sc. Andrej Jokić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
 8. Dr. sc. Mario Klarić, Professio Energia, Zagreb
 9. Dr. sc. Mićo Klepo, HERA -Hrvatska energetska regulatorna agencija
 10. Prof. dr. sc. Vitomir Komen, HEP
 11. Mr. sc. Krešimir Komljenović, HEP
 12. Akademik Ignac Lovrek
 13. Dr. sc. Goran Majstrović Energetski institut Hrvoje Požar
 14. Nasl. izv. prof. dr. sc. Tomislav Plavšić, Hrvatski operator prijenosnog sustava
 15. Izv. prof. dr. sc. Srđan Skok, Sveučilište Sjever
 16. Dr. sc. Goran Slipac, HEP
 17. Mr. sc. Rudolf Stracaboško, PGM.Quanta d.o.o., Zagreb
 18. Mr. sc. Nenad Švarc, HEP
 19. Prof. dr. sc. Željko Tomšić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 20. Dr. sc. Krešimit Vrdoljak, KONČAR – Inženjering , Zagreb
 21. Doc. dr. sc. Mladen Zeljko, u mirovini (Energetski institut Hrvoje Požar)

5. Sekcija za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

 1. Prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić, pročelnik Sekcije, član suradnik HAZU, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 2. Prof. emer. dr. sc. Frano Barbir, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu, predsjednik, Hrvatska udruga za vodik/Croatian Hydrogen Association
 3. Prof. dr. sc. Stjepan Car, u mirovini (KONČAR – Elektroindustrija d. d.)
 4. Prof. dr. sc. Bernard Franković, u mirovini (predsjednik Hrvatskog saveza za sunčevu energiju)
 5. Ivica Jakić, predsjednik, Hrvatska udruga za razvoj i primjenu vodikovih članaka
 6. Mr. sc. Dražen Jakšić, Energetski institut Hrvoje Požar
 7. Izv. prof. dr. sc. Ankica Kovač, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, potpredsjednica, Hrvatska udruga za vodik/Croatian Hydrogen Association
 8. Prof. dr. sc. Ljubomir Majdančić, vanjski suradnik, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 9. Izv. prof. dr. sc. Nicoletta Saulig, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 10. Mr. sc. Damir Subašić, u mirovini
 11. Dr. sc. Ivica Toljan, Hrvatska burza električne energije d. o. o.
 12. Izv. prof. dr. sc. Danijel Topić, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 13. Prof. dr. sc. Alfredo Višković, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
 14. Prof. dr. sc. Mario Vašak, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

6. Sekcija za energetska tržišta i ekonomiku energetike

 1. Prof. dr. sc. Igor Dekanić, pročelnik Sekcije, u mirovini (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 2. Rosana Asić-Pukljak, INA-Industrija nafte d. d.
 3. Prof. dr. sc. Nikola Čavlina, u mirovini (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 4. Akademik Gordan Družić
 5. Prof. dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
 6. Prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 7. Prof. dr. sc. Slavko Kulić, u mirovini (Ekonomski institut Zagreb, Institut za svjetske probleme – za Europu)
 8. Akademik Vladimir Paar
 9. Dr. sc. Dalibor Pudić, HSUP – Hrvatska stručna udruga za plin
 10. Prof. dr. sc. Damir Rajković, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 11. Akademik Ivo Senjanović
 12. Dr. sc. Nikola Vištica, HERA – Hrvatska energetska regulatorna agencija
 13. Damir Vrbić, JANAF – Jadranski naftovod
 14. Mr. sc. Saša Vujinović, Agencija za ugljikovodike