Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

VI. Razred za književnost

Tajnik: akademkinja Dubravka Oraić Tolić
Zamjenik tajnika: akademik Ratko Cvetnić

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 169
Centrala: +385 01 489 5111
E-mail: forum@hazu.hr
E-mail: zmuhek@hazu.hr


Razred za književnost, u čijem je sastavu Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, istodobno proučava i objavljuje hrvatsku književnost od njezinih početaka do danas. U redovitom članstvu Razreda mahom su najistaknutiji pisci, teoretičari i povjesničari književnosti. Jednom godišnje Razred tiska vlastito izdanje Rada, koji prati cjelokupnu djelatnost od proučavanja i kritičkog iznošenja najstarije književnosti do afirmacije suvremene literature, pa nije rijetkost da objavljuje i nepoznate rukopise iz svih razdoblja.

Mjesečnik za književnost Forum ima sličnu ulogu, ali s većim naglaskom na suvremenoj književnosti, pa tiska i djela najmlađih, a vrijednih i zanimljivih pisaca.

Razred je osnivač i već dva desetljeća organizator godišnjeg simpozija Dani hvarskog kazališta, koji je do sada objavio isto toliko zbornika o pjesničkim, dramskim i proznim ostvarenjima od najdalje prošlosti do novijeg vremena, zaokružujući književne pojave i najistaknutije osobe. Uz to Razred tiska povijesne, teoretske, esejističke i kritičke radove o novijim piscima (XIX. i XX. stoljeće), inicira rasprave o društvenom položaju književnosti, razotkriva “bijela mjesta” u hrvatskoj kulturi, osobito u književnoj prošlosti. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe tiska kritička izdanja hrvatskih pisaca, prikuplja rasutu arhivsku građu književnosti i kazališta u Republici Hrvatskoj te je objavljuje, a sada se priprema za osnivanje kazališnoga muzeja. Zavod objavljuje povremenu znanstvenu publikaciju Kronika.

Članstvo Razreda posebice je bilo obogaćeno piscima i književnim povjesničarima čiji rad predstavlja neodvojiv dio hrvatskoga književnoga i kulturnoga naslijeđa. To su među ostalim Miroslav Krleža, Vladimir Nazor, Antun Barac, Gustav Krklec, Dobriša Cesarić, Dragutin Tadijanović, Vjekoslav Kaleb, Petar Šegedin, Ranko Marinković, Marijan Matković, Jure Kaštelan, Mirko Božić, Matko Peić, Vesna Parun, Slobodan Novak, Ivo Frangeš, Aleksandar Flaker, Miroslav Šicel, Slavko Mihalić, Vlatko Pavletić, Ivan Slamnig, Antun Šoljan, Nedjeljko Fabrio, Mirko Tomasović, Nikola Batušić, Ante Stamać, Jakša Fiamengo i Dubravko Jelčić. Dopisni članovi Razreda bili su i nobelovci Ivo Andrić i Czeslaw Milosz.