Nakladništvo

Glasnik HAZU

HAZU GLASNIK #16-17 (2023)
Pročitaj
HAZU Glasnik #12-15 (2022)
Pročitaj
HAZU GLASNIK #11 (2020)
Pročitaj
HAZU Glasnik #10 (2019)
Pročitaj
HAZU Glasnik #08-09 (2018)
Pročitaj
HAZU Glasnik #07 (2018)
Pročitaj
HAZU GLasnik #06 (2017)
Pročitaj
HAZU Glasnik #05 (2017)
Pročitaj
HAZU Glasnik #03-04 (2016)
Pročitaj
HAZU Glasnik #02 (2015)
Pročitaj
HAZU Glasnik #01 (2014)
Pročitaj

Navigacija

ČASOPIS HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Nakladnik:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Za nakladnika:
akademik Dario Vretenar, glavni tajnik HAZU

Glavni urednik:
akademik Ivan Gušić

Urednik:
prof. dr. sc. Tihomil Maštrović

Likovni urednik:
Damir Fabijanić

Uredništvo:
dr. sc. Alemko Gluhak
akademik Ivan Gušić
prof. dr. sc. Vjera Katalinić
dr. sc. Ana Lederer
prof. dr. sc. Tihomil Maštrović

Tajnik uredništva:
Marijan Lipovac

Nakladničko vijeće:
predsjednik HAZU: akademik Velimir Neidhardt,
potpredsjednici HAZU: akademik Davor Miličić i akademik Frano Parać,
glavni tajnik HAZU: akademik Dario Vretenar,
tajnici Akademijinih razreda: akademkinja Vida Demarin, akademik Gordan Družić, akademik Goran Durn, akademik Ignac Lovrek, akademik Ranko Matasović, akademik Mladen Obad Šćitaroci, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Marko Tadić, akademik Stanislav Tuksar

Lektorica i korektorica:
Maja Silov Tovernić

Prevoditeljica:
Ana Bizjak

Layout:
Ivana Čukelj

Adresa uredništva:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Uredništvo Glasnika HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

E-mail: glasnik@hazu.hr;
Telefon+Telefaks / Phone+Fax: 385/01/4895366
Marketing, pretplata / Marketing; Subscriptions: glasnik@hazu.hr