Predsjedništvo

Predsjedništvo Akademije
izabrano na skupštini održanoj 15. studenoga 2018.,
mandat od 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2022.

ČLANOVI UPRAVE AKADEMIJE

VELIMIR NEIDHARDT

Predsjednik akademik

DAVOR MILIČIĆ

Potpredsjednik akademik

FranoParac1

FRANO PARAĆ

Potpredsjednik akademik

Dario Vretenar-2

DARIO VRETENAR

Glavni tajnik akademik

TAJNICI AKADEMIJINIH RAZREDA

Gordan DRUŽIĆ

akademik 

Vida DEMARIN

akademkinja

OSTALI ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

Boris SENKER

akademik

Leo BUDIN

akademik