Demarin Vida, akademkinja

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti
Demarin Vida

Datum rođenja:

 • 15.06.1944

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za medicinske znanosti HAZU: +385(01)4895171

E-mail adrese:

Demarin Vida, akademkinja

Redoviti članovi IV. Razred za medicinske znanosti

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademkinja

Institucije:

 • redovita profesorica neurologije u trajnom zvanju – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997. – …)
 • predsjednica – International Institute for Brain Health (2015. – …)
 • medicinska ravnateljica – Poliklinika Aviva (15.09.2012. – 01.12.2015.)
 • predstojnica – Klinika za neurologiju KBC Sestre Milosrdnice (1994. – 2011.)
 • prodekanica za nastavu – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2001. – 2003.)

Funkcije u Akademiji:

 • tajnica – Razred za medicinske znanosti (01.01.2019. – …)
 • članica Predsjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za medicinske znanosti (20.05.2010. – …)
 • član suradnik – Razred za medicinske znanosti (16.05.2002. – 20.05.2010.)

Ostale funkcije u Akademiji

 • zamjenica glavnog i dgovornog urednika časopisa RAD
 • članica Uredničkog odbora časopisa RAD
 • članica Odbora  za aterosklerozu
 • članica Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za graditeljtsvo, obnovu i razvoj
 • članica Znanstvenog vijeća za antropologiju
 • članica Odbora za neuroznanost i bolesti mozga
 • članica Odbora za orofacijalne bolesti

Edukacija:

 • V gimnazija u Zagrebu 1959.-1963.
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1963.-1969.
 • specijalizacija iz neuropsihijatrije u KB “Sestre milosrdnice” 1970.-1973.
 • poslijediplomski studij: Biomedicina na PMF-u 1976.-1978.
 • magistarski rad: “Prilog dijagnostici cerebrovaskularne bolesti” -Sveučilište u Zagrebu 1979.
 • doktorska disertacija “Vrijednost termografije tekućih kristala i dopler sonografije u ranom otkrivanju cerebrovaskularne insuficijencije – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1982.

Stručni rad:

 • specijalist neuropsihijatar 1973.
 • Primarijat – Ministarstvo zdravstva 1984.
 • Šef Odjela Kliničke neurologije i Centra za neurološke znanosti i mozak 1984. -1994.
 • Predstojnica Klinike za neurologiju  i voditeljica i osnivač  Referentnog centra za neurovaskularne poremećaje i Referentnog centra za glavobolje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske – 1994. – 2011.
 • Savjetnica ravnatelja KBC Sestre Milosrdnice za međunarodnu suradnju do 14.9.2012.
 • Medicinski ravnatelj Poliklinike Aviva 2012.-2015.
 • Predsjednica Međunarodnog instituta za zdravlje mozga   1.7.2015.-

Znanstvena i nastavna zvanja:

 • viši znanstveni suradnik – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1987.
 • znanstveni savjetnik – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1990.
 • asistent – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1978.
 • docent – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1988.
 • izvaredni profesor – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1989.
 • redoviti profesor – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1991.
 • ponovni izbor – kao trajno zvanje 1997.
 • pročelnica Katedre za neurologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1994. – 2009.
 • prodekanica za nastavu – Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2001.-2003.
 • broj u registru istraživača pri Ministarstvu znanosti: 39356
 • član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2002. godine
 • redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2010. godine

Objavljeni radovi:

1.125  radova:
 • 448 radova koji se citiraju više od 5900 puta (Web of Science)
 • h-index 31
 • 430 sažetaka u CC, SCIE, IM i EM
 • 96 knjiga i nastavnih tekstova
 • 75 stručnih radova
 • više od 170 kongresnih priopćenja
 • više od 320 pozvanih  predavanja

Mentorstvo:

 • 68 obranjenih magisterija i doktorata (26 magisterija i 42 doktorata)
 • 47 diplomskih radova
 • 71 liječnik na specijalizaciji iz neurologije
 • 17 znanstvenih novaka

Znanstveno i stručno usavršavanje:

 • studentska razmjena 1967. godina – Western General Hospital Edinburgh
 • subspecijalizacija iz Neurofiziologije (prof. P. Castaigne) 1975. godina – Hopital de la Salpetriere, Paris
 • edukacija iz dopler-sonografije (prof. H.R. Muller) 1977. godina – Kantonsspital Basel
 • neurosonologija (prof. R.G. Gosling) 1979. i 1986. godina – Guy’s Teaching Hospital London
 • razmjena eksperata 1981. godina – Helsinki i Porvoo
 • klinička neurologija (prof. Y. Pelicier) 1982. i 1984. godina – Hopital Necker Paris
 • cerebrovaskularna dijagnostika (prof. A. Nuzzacci) 1982. godina – Centro Diagnostico Noninvasivo Firenca

Projekti:

 • Ministarstvo znanosti RH:
 • Glavni istraživač: Prevencija CV bolesti dijagnosticiranjem početnih smetnji moždane cirkulacije dopler-sonografijom (1.08.03.05.33), 1987-1991. godina
 • Glavni istraživač: Ocjena moždanog autoregulacijskog kapaciteta TCD-om (3-01-221), 1992.-1996. godina
 • Glavni istraživač: Procjena moždane vazoreaktivnossti stres-testovima (134006), 1996.-2006. godine
 • Voditelj programa: Vaskularni i degenerativni mehanizmi neuroloških bolesti  – 2007. – 2013.
 • Glavni istraživač: Uloga genetskih markera u razvoju cerebralne aterosklerotske bolesti  (134- 1340036- 0033),  2007. – 2013.
 • Međunarodni projekti:
 • Neurosonology in Acute Stroke (NAIS) – Neurosonology Research Group of the World Federation of Neurology – završen 2008.
 • Acute neurological stroke care vs. stroke treatment, CEESS –  2000.- 2004.
 • Migraine and Stroke,  Stroke Panel –  2006.-2010.
 • The Asymptomatic Carotid Emboli Study (ACES) –završen 2010.
 • General Anesthesia versus local anesthesia for carotid surgery (GALA) – završen 2009.
 • Stroke in Young Fabry Patients ( SIFAP 1)– završen 2011.
 • SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) – nacionalni koordinator do svibnja 2012.
 • Glavni istraživač u više međunarodnih neurofarmakoloških istraživanja u demenciji, migreni, epilepsiji, Parkinsonovoj bolesti, moždanom udaru, multiploj sklerozi i terapiji bolnih sindroma

Kongresi:

aktivni sudionik brojnih stručnih i znanstvenih skupova (nacionalnih i međunarodnih), te organizator više kongresa, tematskih simpozija, voditelj glavnih tema, član organizacijskih odbora više međunarodnih i domaćih kongresa i simpozija, pozvani predavač, održala  je više od 300 uvodnih i pozvanih predavanja i više od 200 kongresnih priopćenja.

Nastavna djelatnost:

 • bila  je voditelj kolegija Dopler sonografija u okviru Poslijediplomskog studija Ultrazvuk u kliničkoj medicini i kolegija Doppler in Clinical Practice u okviru Poslijediplomskog studija Ultrasound in Medicine – Medicinski fakultet u Zagrebu
 • bila je voditelj  kolegija Neurosonologija i kolegija Moždani krvotok – klinički pristup u okviru Znanstvenog poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo, Medicinskog Fakulteta u Zagrebu
 • voditelj je više Poslijediplomskih tečajeva (Prve kategorije) za usavršavanje – Obojeni dopler u dijagnostici ekstrakranijske cirkulacije i Obojeni dopler u dijagnostici intrakranijske cirkulacije
 • bila je redoviti profesor u dodiplomskoj nastavi neurologije i pročelnik Katedre – Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini od 1.1.2016.
 • koordinator je Integriranog kliničkog modula (Part II), CV diseases, studij na engl. jeziiku na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • voditelj je izbornog predmeta “Bol – znanstveni pristup patofiziologiji, dijagnostici i liječenju” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
 • voditelj je  kolegija “Znanstvene osnove poremećaja moždane cirkulacije” i kolegija “Glavobolje i druga bolna stanja” na Doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
 • osnivač je i jedan od direktora poslijediplomskog tečaja Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke and Other Brain Impairments, Interuniversity Centre Dubrovnik – kontinuirano od 1990. – (Sveučilište u Zagrebu, Grazu, Munchenu i Miami University Miller School of Medicine)
 • bila je predavač na međunarodnoj kontinuiranoj poslijediplomskoj izobrazbi iz neurosonologije Curso Teorico sobre Doppler Transcranel – Madrid i Assessment of cerebral vasoreactivity and evoked vascular responses – Graz, Miinchen, Udine
 • jedan od predavača na seminaru Primjena ultrazvuka u medicini- Ain Shams University Kairo 1980. i Medicinski fakultet u Tripoliju 1982.
 • visiting profesor – 1988. Madrid i Barcelona, te 1989. i 1993. Peking, Šangaj i Kanton

Članstva i funkcije:

 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatsko neurološko društvo (HLZ) – predsjednica  1990-1994. i 1995-1999.
 • Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje (HLZ) –  osnivač i predsjednica od 2001- 2010.
 • Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara – osnivač i  predsjednica od 1999.-2018.
 • Hrvatsko društvo za ultrazvučnu dijagnostiku – član Upravnog odbora
 • Hrvatsko društvo za aterosklerozu – član Upravnog odbora
 • Hrvatsko angiološko društvo – član Upravnog odbora
 • redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (1994.) i tajnica (od 2000 – 2004), zatim članica Glavnog odbora do 2011.
 • Hrvatska liječnička komora, od 1995. do 1999. predsjednica Povjerenstva za stručno usavršavanje liječnika
 • Neurosonology Research Group of World Federation of Neurology – članica Znanstvenog odbora
 • European Society for Neuropharmacology – članica Znanstvenog odbora.
 • Danube Neurologic Society – članica Izvršnog odbora
 • Neuropsichiatric Kuratorium – članica Znanstvenog odbora, i predsjednica Mind&Brain INPC od  2007.
 • European Society for Neurosonology and Cerebral Haemodynamics – članica Znanstvenog odbora
 • World Federation of Neurology
 • Applied Research Group of Delivery of Care of the WFN – Glavna tajnica od 2009.
 • Central and Eastern European Stroke Society – predsjednica od  2008.-2017.
 • European Academy of Neurology- članica Znanstvenog panela za cerebrovaskularne bolesti,  Panela za neurosonologiju, Panela za glavobolju  i Panela za više kortikalne funkcije
 • Fellow of European Stroke Organisation – FESO
 • World Stroke Organization – članica Board of Directors od 2014., članica Komiteta za edukaciju WSO od 2015.
 • Fellow of American Academy of Neurology –FAAN
 • Fellow of American Heart/Stroke Organisation – FAHA
 • Fellow of European Academy of Neurology – FEAN
 • Fellow of World Stroke Organization –  FWSO
 • European Federation for Ultrasound in Medicine and Biology
 • International Headache Society
 • New York Academy of Science
 • zamjenica glavnog i odgovornog urednika časopisa “Acta Clinica Croatica” – 1994.-2012., sada je članica Znanstvenog odbora
 • zamjenica glavnog i odgovornog urednika  časopisa RAD medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,.Članica Znanstvenog odbora časopisa “Medix”, “Doktor u kući”, “Vaše zdravlje” i “Geo”
 • članica je međunarodnog uredničkog odbora  časopisa Neurosonology and Cerebral Heamodynamics,  Neurology, Psychiatry and Brain Research, Biomed Research International, European Stroke Journal, International Journal of Stroke i Znanstvenog savjeta časopisa EClinical Medicine, published by The Lancet.
 • predsjednica Znanstvenog foruma Hrvatskog odbora Europskog udruženja Medicina umjetnosti -2006. – 2013.
 • članica Povjerenstva za priznavanje naziva primarius  Ministarstva zdravlja 1995.-2000.
 • članica nacionalnog Bioetičkog povjerenstva
 • članica Savjeta Sveučilišta u Zagrebu 2008.-2010.
 • predsjednica Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo  2009.- 2013.
 • članica Odbora za aterosklerozu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj HAZU i članica  Znanstvenog vijeća ua antropologiju HAZU I Odbora za neuroznanost i bolesti mozga HAZU
 • članica Povjerenstva Ministarstva zdravlja za izradu strategije zdravlja do 2020.
 • članica Povjerenstva  Ministarstva zdravlja za palijativnu skrb
 • članica Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor Hrvatske liječničke komore, Povjerenstva Grada Zagreba  i Visokog časnog suda HLK 2011.-2015.
 • članica Povjerenstva za nagrade i priznanja AMZH-e
 • predsjednica – International Institute for Brain Health (2015. – …)

Nagrade i priznanja:

 • Nagrada Rektora Sveučilišta u Zagrebu – 1967.
 • Distinguished Leadership Award for Outstanding Service to Neurovascular Research and Teaching – American Biographical Institute 1991.
 • International Woman of the Year 1992. – Cambridge, Great Britain
 • Priznanje za promicanje zdravlja u 1998. godini Ekspertize, TV emisije o zaštiti i unapređenju zdravlja
 • Svečano priznanje Hrvatskog neurološkog društva za osobiti doprinos u promicanju i razvitku neurologije u Hrvatskoj – 1997.
 • Diploma u povodu 125. obljetnice HLZ-a u znak priznanja za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije HLZ-a, medicinske znanosti i zdravstva u RH – 1999.
 • Nagrada “Ladislav Rakovac” – HLZ 2001.
 • Priznanje za prevenciju moždanog udara u dekadi mozga 1991-2000. i za promicanje zdravlja 2001. godine Ekspertize, TV emisije o zaštiti i unapređenju zdravlja
 • Fellow of American Heart/Stroke Association – FAHA 2008.
 • Fellow of American Academy of Neurology – FAAN – 2008.
 • Fellow of European Stroke Organization – FESO 2009.
 • Fellow of European Academy of Neurology – FEAN 2015.
 • Diploma Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji za izuzetan doprinos u edukaciji i promicanju ultrazvučne dijagnostike
 • Diploma of Interuniversity Centre Dubrovnik for continuous support and 20 years of organization of Summer Stroke School
 • Žena godine ( časopis Zaposlena) 2011.
 • Počasni građanin Općine Medulin 2012.
 • Diploma of Slovenian Society for Stroke Prevention for continuous support and excellent collaboration 2011.
 • Honorary Membership of the Bulgarian Society for Neurosonology and Cerebral Hemodynamic 2014.
 • Državna nagrada za znanost za životno djelo za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicine i zdravstva 2016.
 • Honorary Membership of the Polish Neurological Society 2017.
 • Laureat Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 2018.
 • Povelja za posebne zasluge Hrvatske liječničke komore 2020.

 

Bibliografija