Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za pomorstvo

Predsjednik: akademik Ivo Senjanović

Akademik Ivo Senjanović, predsjednik
Prof. em. dr. sc. Pavao Komadina, podpredsjednik
Prof. em. dr. sc. Vedran Žanić, tajnik

Osoba za kontakt:
akademik Ivo Senjanović
Tel: +385 1 6168-142;  Faks: +385 1 6156-940; E-mail: ivo.senjanovic@fsb.hr

Administracija: Gordana Poletto Ružić, 4895 144 , gpoletto@hazu.hr

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za tehničke znanosti pod poslovnom oznakom broj: 09-02/33-2019 od 23. travnja 2019., na svojoj 5. (250.) redovitoj sjednici, održanoj 29. svibnja 2019., donijelo je odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 29. svibnja 2019. godine.

 

Povijest Znanstvenoga vijeća

Znanstveno vijeće za pomorstvo nastavlja rad Znanstvenog savjeta za pomorstvo, koji je formiran na osnivačkoj skupštini održanoj 22. lipnja 1982. godine. Za prvog predsjednika izabran je akademik Vladislav Brajković, poznati stručnjak za pomorsko pravo i admiral počasne Bokeljske mornarice.

Godine 1994. dužnost predsjednika preuzeo je akademik Zlatko Winkler, a 1996. prof. dr. sc. Pavao Komadina. Od 2004. tu dužnost obnaša akademik Ivo Senjanović.

Znanstveno vijeće za pomorstvo djeluje u duhu Akademije kao savjest društva po vitalnim pitanjima za razvoj i opstojnost hrvatskog pomorstva i brodogradnje. Organizira okrugle stolove o aktualnoj pomorskoj problematici u zemlji i inozemstvu, te pozvana predavanja eminentnih svjetskih znanstvenika o razvoju znanosti i tehnologije na području pomorstva i brodogradnje. Na godišnjoj skupštini, uz tekuću problematiku, održavaju se i tematska predavanja. Izlaganja s organiziranih skupova objavljuju se u Biltenu Razreda za tehničke znanosti i u časopisu “Brodogradnja”.

Na redovitoj godišnjoj Skupštini Vijeća, održaoj 28. ožujka 2014. akademik Ivo Senjanović reizabran je za predsjednika Znanstvenog vijeća za pomorstvo. Na godišnjoj Skupštini Vijeća održanoj 20. travnja 2016. formirana je nova sekcija Vijeća: Sekcija za hrvatsku pomorsku baštinu

Članovi Znanstvenoga vijeće za pomorstvo:

 

SEKCIJE ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA POMORSTVO

Sekcija za morsko brodarstvo

 1. Prof. dr. sc. Damir Zec, pročelnik, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 2. Prof. dr. sc. Toni Bielić, Sveučilište u Zadru
 3. Doc. dr. sc. David Brčić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 4. Izv. prof. dr. sc. Jelena Čulin, Sveučilište u Zadru
 5. Doc. dr. sc. Darko Glažar, Lučka kapetanija Rijeka
 6. Izv. prof. dr. sc. Vlado Frančić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 7. Prof. dr. sc. Mirano Hess, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 8. Izv. prof. dr. sc. Renato Ivče, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 9. Doc. dr. sc. Jakov Karmelić, CSM-CGM
 10. Dr. sc. Maksim Klarin, u miru, Pomorska škola Zadar
 11. Prof. dr. sc. Vjekoslav Koljatić, u miru, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 12. Prof. cm. dr. sc. Pavao Komadina, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 13. Prof. dr. sc. Srđo Kos, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 14. Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
 15. Doc. dr. sc. Lovro Maglić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 16. Mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, European Maritime Safetv Agency
 17. Izv. prof. dr. sc. Dani Mohović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 18. Prof. dr. sc. Robert Mohović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 19. Doc. dr. sc. Josip Orović, Sveučilište u Zadru
 20. Izv. prof. dr. sc. Igor Rudan, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 21. Prof. dr. sc. Dušan Rudić, u miru, Veleučilište u Rijeci
 22. Doc. dr. sc. Dani Šabalja, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 23. Prof. dr. sc. Ivica Šegulja, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 24. Prof. dr. sc. Duško Vranić, u miru, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 25. Prof. dr. sc. Dinko Zorović, u miru, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 26. Doc. dr. sc. Srđan Žuškić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Sekcija za morsku brodogradnju

 1. Prof. em .dr. sc. Vedran Žanić, pročelnik, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i
 2. brodogradnje
 3. Izv. prof. dr. sc. Jerolim Andrić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 4. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski Fakultet
 5. Dipl. ing. Goran Begović, u miru, Hrvatski registar brodova
 6. Dr. sc. Igor Belamarić, u miru, Brodogradilište Split
 7. Dipl. ing. Bojan Blagonić, Brodogradilište Uljanik
 8. Dr. sc. Nenad Bobanac, Bob lab d.o.o.
 9. Dipl. ing. Marinko Brgić, Brodogradilište Uljanik d.d.
 10. Dr. sc. Antun Čagalj, u miru, Brodogradilište Split
 11. Dr. sc. Predrag Čudina, Classis d.o.o.
 12. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 13. Dipl. ing. Dani Dundara, Brodogradilište Uljanik d.d.
 14. Prof. dr. sc. Hrvoje Jasak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15. Dr. sc. Paul Jurišić, Hrvatski registar brodova
 16. Prof. dr. sc. Nikša Fafanđel, u miru, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 17. Dr. sc. Miljenko Ferić, u miru, Centar za vozila Hrvatske
 18. Dipl. ing. Nenad Flesch, Yacht Design d.o.o., Split
 19. Dipl. ing. Goran Gligora, Brodogradilište Uljanik
 20. Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 21. Doc. dr. sc. Neven Hadžić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 22. Dr. sc. Alan Klanac, Jadrolinija d.d.
 23. Dipl. ing. Tatjana Krilić, Međunarodna pomorska organizacija
 24. Dr. sc. Šime Malenica, Bureau Veritas – Pariz
 25. Prof. dr. sc. Joško Parunov, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 26. Mr. sc. Miloš Pavičević, Brodogradilište Split
 27. Mr. sc. Marta Pedišić Buča, Brodarski institut
 28. Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 29. Dipl. ing. Siniša Reljić, Navid Consult d.o.o., Rijeka
 30. Dipl. ing. Andrija Rogulj, Hrvatski registar brodova
 31. Prof. dr. sc. Velimir Salamon, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
 32. Prof. em. dr. sc. Ivo Senjanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 33. Dipl. ing. Vilim Simone, u miru, Brodogradilište 3. maj
 34. Izv. prof. dr.sc. Vedran Slapničar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 35. Prof. dr. sc. Jurica Sorić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 36. Dipl. ing. Dino Sponza, Brodogradilište Uljanik
 37. Dipl. ing. Ariš Večerina, Brodosplit, Split
 38. Doc. dr. sc. Nikola Vladimir, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 39. Prof. dr. sc. Nenad Vulić, Sveučilište u Splitu, Pomorski Fakultet

Sekcija za morske luke

 1. Prof. dr. sc. Čedomir Dundović, pročelnik, u mirovini, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 2. Prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 3. Prof. dr. sc. Dragan Čišić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 4. Doc. dr. sc. Borna Debelić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 5. Izv. prof. dr. sc. Neven Grubišić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 6. Prof. dr. sc. Svjetlana Hess, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 7. Izv. prof. dr. sc. Bojan Hlača, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 8. Prof. dr. sc. Alen Jugović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 9. Prof. dr. sc. Josip Kirinčić (zaslužni član), u mirovini, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 10. Prof. dr. sc. Blanka Kesić, u mirovini, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 11. Izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 12. Izv.  prof.  dr.  sc.  Mirjana Kovačić,  Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske
 13. županije, Rijeka
 14. Kap. d.pl. Branko Kundih, dipl.iur., Kundih savjetovanja, Rijeka
 15. Doc. dr. sc. Livia Maglić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 16. Prof. dr. sc. Ivan Miloš, u mirovini, Akademija tehničkih znanosti, Zagreb
 17. Izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 18. Prof. dr. sc. Tanja Poletan Jugović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 19. Doc. dr. sc. Siniša Vilke, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 20. Prof. dr. sc. Zdenka Zenzerović, u mirovini, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Sekcija za morsku tehnologiju

 1. Prof. em. dr. sc. Julijan Dobrinić, pročelnik, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 2. Doc. dr. sc. Ivica Ančić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 3. Doc. dr. sc. Jasminka Bonato, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 4. Prof. em. dr. sc. Josip Brnić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 5. Doc. dr. sc. Aleksandar Cuculić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 6. Prof. dr. sc. Bruno Čalić, u miru, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 7. Prof. dr. sc. Većeslav Čorić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 8. Doc. dr. sc. Ivan Ćatipović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 9. Doc. dr. sc. Jasmin Ćelić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 10. Prof. em. dr. sc. Božena Ćosović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 11. Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 12. Prof. dr. sc. Bernard Franković, Sveučilište Juraj Dobri la u Puli, Odjel za tehničke studije
 13. Prof. dr. sc. Ivan Jardas, u miru, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 14. Prof. dr. sc. Ivan Juraga, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 15. Doc. dr. sc. Igor Kegalj, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 16. Prof. dr.  sc.  Branko Klarin,  Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
 17. brodogradnje
 18. Prof. dr. sc. Goran Knievald, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 19. Prof. dr. sc. Vladimir Koroman, Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola s p.j.
 20. Prof. dr. sc. Zoran Kožuh, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 21. Dr. sc. Ljiljana Krstulović, Zavod za istraživanje korozije i desalinizaciju HAZU, Dubrovnik
 22. Prof.  dr.  sc.  Biserka Kulušić,  Zavod za istraživanje korozije i  desalinizaciju HAZU, Dubrovnik
 23. Prof. dr. sc. Tarzan Legović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 24. Prof. dr. sc. Damir Markučić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 25. Prof. dr. sc. Vladimir Medica, u miru, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 26. Dipl. ing. Nikola Mendrila, INGEMAR, predstavnik u Rijeci
 27. Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 28. Izv. prof. dr. sc. Bosiljka Mustać, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
 29. Antonieta Požar-Domac, red. prof. u mirovini
 30. Izv. prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger, Sveučilište u Rijeci, Odsjek za politehniku
 31. Dr.  sc.  Dubravko   Sambrailo,  Zavod  za  istraživanje  korozije  i  desalinizaciju  HAZU, Dubrovnik
 32. Prof. dr. sc. Gorenka Sinovčić, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split
 33. Izv. prof. dr. sc. Luka Traven, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 34. Dipl. ing. Aris Večerina, Brodosplit, Split
 35. Prof. dr. sc. Zoran Vukić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 36. Prof. dr. sc. Albert Zamarin, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Sekcija za hrvatsku pomorsku baštinu

 1. Prof. dr. sc. Robert Mohović, pročelnik, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 2. Prof. dr. sc. Roko Dejhalla, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 3. Prof. em. dr. sc. Julijan Dobrinić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 4. Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 5. Doc. dr. sc. Jakov Karmelić, Pomorska agencija CMA-CGM
 6. Izv. prof. dr. sc. Dani Mohović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 7. Doc. dr. sc. Irena Radić – Rossi, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju
 8. Izv. prof. dr. sc. Vedran Slapničar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 9. Doc. dr. sc. Siniša Vilke, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 10. Prof. dr. sc. Dinko Zorović, u miru, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
 11. Doc. dr. sc. Tea Perinčić, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
 12. Dr. sc. Velimir Salamon, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Grafički fakultet