Skupština HAZU

Skupštinu čine svi redoviti članovi. 

Kakve zadaće obavlja skupština?

Donosi statut Akademije

Bira članove i odlučuje o prestanku članstva u Akademiji

Bira predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika Akademije, te druge članove predsjedništva

Potvrđuje izbor tajnika razreda Akademije

Utvrđuje program rada Akademije i raspravlja o njegovu izvršenju

Donosi financijski plan i zaključni račun Akademije

Obavlja i druge poslove predviđene zakonom ili statutom Akademije