Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana Hrvatske akademije

Predsjednik: akademik Stjepan Damjanović

Predsjedništvo  Hrvatske  akademije znanosti  i  umjetnosti,  na  svojoj  2.  (274.)  redovitoj sjednici,  održanoj  23.  veljače  2022.,  na  prijedlog  Akademijinih  razreda,  imenovalo  je predsjednika  i  članove  stalnog  Odbora  za  utvrđivanja  postojanja  djela  koje  nije  u skladu  s  ugledom  i  dostojanstvom  člana  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti,  u mandatnom razdoblju od 4 godine, počevši od 29. ožujka 2022.:

  • akademik Stjepan Damjanović, predsjednik
  • akademik Nikša Stančić, član
  • akademik Ivo Šlaus, član
  • akademik Vlatko Silobrčić, član
  • akademik Slobodan Vukičević, član
  • akademik Josip Užarević, član
  • akademik Branko Kincl, član
  • akademik Zoran Juranić, član
  • akademik Ignac Lovrek, član