Damjanović Stjepan, akademik

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti
Damjanović Stjepan

Datum rođenja:

 • 02.11.1946

Mjesto rođenja:

 • Strizivojna

Adrese:

 • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Razred za filološke znanosti HAZU: +385 01 4895 170

E-mail adrese:

Damjanović Stjepan, akademik

Redoviti članovi V. Razred za filološke znanosti

Akademske titule:

 • professor emeritus (10.04.2018. – …)
 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za znanstveni rad u Varaždinu (01.04.2012. – …)
 • predsjednik – Odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (28.03.2018. – …)
 • predsjednik Odbora – Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa (28.03.2019. – …)
 • zamjenik tajnika – Razred za filološke znanosti (25.01.2021. – 31.10.2021.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za filološke znanosti (20.05.2004. – …)
 • član suradnik – Razred za filološke znanosti (28.05.1998. – 20.05.2004.)

Obrazovanje

 • Osnovna škola u Strizivojni (prva četiri razreda, 1953 – 1957) i Vrpolju (četiri viša razreda, 1957 -1961)
 • Gimnazija u Požegi (1961 – 1965)
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1970. diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti (A – predmet) te ruski jezik i književnost (B – predmet)
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1977. obranio magistarski rad Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1982. obranio doktorski rad Interferiranje hrvatskih dijalekata i općeslavenskoga književnoga jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima XV. stoljeća

Zvanja

 • 1971. asistent
 • 1982. docent
 • 1986. redoviti profesor
 • 1998. član suradnik HAZU
 • 2004. redoviti član HAZU

Zaposlenje

 • Od 1971. do 2017. radi na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu:od 1992. voditelj Katedre

Dužnosti

 • 1973 – 1975. tajnik Hrvatskoga filološkoga društva
 • 1974 – 1977, 1980. tajnik Zagrebačke slavističke škole
 • 1981- 1991. pomoćnik direktora Zagrebačke slavističke škole
 • 1981 – 1983. potpredsjednik Hrvatskoga filološkoga društva
 • 1988 – 1990: pročelnik Odsjeka za jugoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
 • 1993 – 1997. član Matičnoga povjerenstva za područje filologije 1994 – 1995. predsjednik Komiteta hrvatskih slavista i predstavnik Republike Hrvatske u Međunarodnom slavističkom komitetu
 • 1996 – 2010. član Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999 – 2002. glavni tajnik Matice hrvatske
 • 2010-2014. potpredsjednik Matice hrvatske
 • 2014 – 2018. predsjednik Matice hrvatske

Gostovanja u inozemstvu

 • 1977 – 1979. lektor za hrvatski jezik na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu
 • 1992- 1994. lektor za hrvatski jezik u Grazu
 • 1994/1995. gost – profesor u Grazu
 • 1996 – 2000. predaje na Sveučilištu u Mostaru
 • 1997. ciklus predavanja o hrvatskom glagoljaštvu na Karlovom sveučilištu u Pragu

Nagrade i priznanja

 • 1991. Mala plaketa Filozofskoga fakulteta u Zagrebu za rad u Zagrebačkoj slavističkoj školi
 • 1999. Velika plaketa Filozofskoga fakulteta u Zagrebu za rad na monografiji Filozofski fakultet u Zagrebu
 • 2001. Nagrada «Ivan i Josip Kozarac» za najbolje znanstveno djelo znanstvenika iz Slavonije za knjigu Filološki razgovori
 • 1996. Odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića
 • 2009. Nagrada za životno djelo «Ivan Filipović» za promicanje pedagoške teorije i prakse
 • 2011. Nagrada «Ivan i Josip Kozarac» za  životno djelo
 • 2018. Spomen-medalja  Sveučilišta u Zagrebu

Iz bibliografije akademika Stjepana Damjanovića izdvajaju se sljedeći naslovi:
Tragom jezika hrvatskih glagoljaša (1984), Opširnost bez površnosti (1988., 2. izd. 2006), Jedanaest stoljeća nezaborava (1991), Jazik otačaski (1995), Glasovi i oblici općeslavenskoga književnoga jezika (1993., 2. izd. 1995., 3. izd. 2000. pod naslovom Staroslavenski glasovi i oblici, 4. izd. 2003. i 5. izd. 2005. pod naslovom Staroslavenski jezik), Filološki razgovori (2000), Slovo iskona: staroslavenska/starohrvatska čitanka (2002., 2. izd. 2004., 3. izd. 2012), Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (s I. Jurčevićem, T. Kuštović, B. Kuzmićem, M. Lukić, M. Žagarom, 2004., 2. izd. 2009), Slavonske teme (2006), Jezik hrvatskih glagoljaša (2008), Po njemu si sve što jesi: antologija pjesništva o hrvatskome jeziku  (suautorstvo s Katicom Čorkalo, 2011), Novi filološki prinosi (2014), Izvori i rukavci  (2016), Matica hrvatska od 1842. do 2017. – kalendar rada i djelovanja (2018), (Raz)govori (2018).
S akademikom Josipom Bratulićem napisao je trosveščanu monografiju Hrvatska pisana kultura od VIII. do XXI. stoljeća (2005–2008). Urednik je i jedan od autora kapitalne jezikoslovne edicije Povijest hrvatskoga jezika. Knjiga prva: srednji vijek (2009).  Priredio je petnaest knjiga te objavio osamdesetak znanstvenih rasprava i osamdesetak recenzija.


Bibliografija

Autorske knjige

 1. TRAGOM JEZIKA HRVATSKIH GLAGOLJAŠA, Znanstvena biblioteka Hrvatskoga filološkoga društva, knj. 15, Zagreb 1984, str. 190.
 2. OPŠIRNOST BEZ POVRŠNOSTI, Podsjetnik na život i djelo Vatroslava Jagića, Međunarodni slavistički centar SRH, Globus i Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Biblioteka «Ličnosti – povodi», knj. 1, Zagreb 1988, str. 102; drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje HSN, ur. Anita Šikić, Zagreb 2006, str. 161.
 3. JEDANAEST STOLJEĆA NEZABORAVA, Revija – MSC SRH, Osijek – Zagreb 1991, str. 183.
 4. JAZIK OTAČASKI, Matica hrvatska, Mala znanstvena knjižnica, kolo III, knj. 18, ur. Jelena Hekman, Zagreb 1995, str. 173.
 5. GLASOVI I OBLICI OPĆESLAVENSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA, izd. Jadranka Filipović, Zagreb1993; drugo popravljeno i dopunjeno izdanje Jadranka Filipović, Zagreb 1995;treće popravljeno izdanje STAROSLAVENSKI GLASOVI I OBLICI, HSN, UR. Anita Šikić Zagreb, 2000; četvrto popravljeno i dopunjeno izdanje pod naslovom STAROSLAVENSKI JEZIK, HSN, ur. Anita Šikić, Zagreb 2003., str. 201; peto neizmijenjeno izdanje, 2005.
 6. FILOLOŠKI RAZGOVORI, Hrvatska sveučilišna naklada, ur. Anita Šikić, Zagreb 2000, str. 314.
 7. SLOVO ISKONA, Staroslavenska/starohrvatska čitanka, Matica hrvatska, ur. Jelena Hekman, Zagreb MMII, str. 295; Drugo dopunjeno izdanje, Zagreb MMIV, str. 321., 3. izdanje 2016.
 8. MALI STAROSLAVENSKO – HRVATSKI RJEČNIK ( suautor, ostali autori: I. Jurčević, T. Kuštović, B. Kuzmić, M. Lukić, M. Žagar), Matica hrvatska, ur. Jelena Hekman, Zagreb 2004, str.321., 2. izdanje 2009.
 9. HRVATSKA PISANA KULTURA , I. svezak: VIII – XVII. stoljeće ( s Josipom Bratulićem), Veda, ur. Nikola Bićanić, Križevci – Zagreb 2005.
 10. SLAVONSKE TEME, Pergamena, ur. Ante Selak, Zagreb 2006.
 11. HRVATSKA PISANA KULTURA , I. svezak: 2005, II. svezak: 2007, III. svezak : 2008, Veda, Križevci. (S Josipom Bratulićem)
 12. JEZIK HRVATSKIH glagoljaša , Matica hrvatska, (Biblioteka  Hrvatska jezična baština , knj. 5), Zagreb 2008, 359 str.
 13. Novi filološki prinosi, Matica hrvatska, urednica Romana Horvat, Zagreb 2014, str. 390.
 14. Izvori i rukavci, HSN, ur. Anita Šikić, Zagreb, 2016, 269 str.
 15. Matica hrvatska od 1842. do 2017., Kalendar rada i djelovanja, Matica hrvatska, Zagreb 2018, 354 str.
 16. (Raz)govori, Matica hrvatska, Zagreb, 2018,  293 str.
 17. Izabrani filološki spisi, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Biblioteka Linguistica, knj. 4, ur. Novica Vujović, Cetinje, 2019. 439 str.
 18. CRTICE O HRVATSKOM GLAGOLJAŠTVU, Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatski katolički radio, Zagreb, 2020, 154 str.

Knjige priredio

 1. RECH DOMOVINI Antuna Mihanovića, Prilozi pretisku: transliteracija (s M. Kuzmanovićem), rječnik, pogovor, str. 1 – 16, Cymelia croatica, Biblioteka pretisaka, sv. 2, Zagreb 1985.
 2. GLAGOLJSKA I ĆIRILSKA TABLA ZA DICU, Prilozi pretisku (predgovor, napomene uz transliteraciju, transliteracija), Cymelia croatica, Biblioteka pretisaka, sv. 3, Zagreb 1986, str. 47 – 75.
 3. IVAN KRST. TKALČIĆ, SEVERILA, Historična pripoviest iz četvrtog stoljeća, Priredio, napisao Napomene ( 353 – 354 ) i Rječnik manje poznatih riječi (357 – 359), Biblioteka «Slovo – duh – misao», Sisak 1991.
 4. JOSIP I IVAN KOZARAC, SLAVONIJO, ZEMLJO PLEMENITA, Izbor tekstova i predgovor, Mladinska knjiga, Zagreb 1992.
 5. SLAVA ŽENSKA JAKOVA ARMOLUŠIĆA, Priredili Dunja Fališevac i Stjepan Damjanović, Šibenik 1993.
 6. JOSIP LEONARD TANDARIĆ, HRVATSKO – GLAGOLJSKA LITURGIJSKA KNJIŽEVNOST, Zagreb 1993; priredio ( s Petrom Bašićem i Markom Mišerdom), napisao Predmetno kazalo (332 – 336) i Kazalo imena (337 – 340).
 7. HRVATSKO KNJIŽEVNO SREDNJOVJEKOVLJE, Školska knjižnica Hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana, knjiga prva; priredio i napisao Predgovor (5 – 11), Erasmus, Zagreb 1994.
 8. IVAN DRAŽIĆ, PROSLAVLJENJE SVETOGA DUJMA, priredio s Bratislavom Lučinom i Dunjom Fališevac, napisao Napomene o tekstu i jeziku (71 – 74) i protumačio nepoznate riječi na svakoj stranici ispod transkribiranoga teksta, Književni krug, Split 1996.
 9. IVAN GUNDULIĆ, OSMAN, priredio s Dunjom Fališevac, protumačio na svakoj stranici nepoznate riječi i napisao Napomenu o tekstu i jeziku, Sysprint, Lektira dostupna svima, kolo prvo, knjiga peta, Zagreb 1996.
 10. IVAN KOZARAC, ĐUKA BEGOVIĆ, Biblioteka Croatica, knjiga 12, Vinkovci 1997; izbor i predgovor.
 11. MILA SI NAM TI JEDINA, Hrvatsko rodoljubno pjesništvo od Baščanske ploče do naših dana, priredio s Josipom Bratulićem, Vinkom Brešićem i Božidarom Petračem, Alfa, Zagreb 1998.
 12. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, monografija, uredio i napisao tekstove: Filozofski fakultet – žarište hrvatske znanosti i kulture (9 – 11), Profesori Mudroslovnoga fakulteta – rektori Sveučilišta u Zagrebu (25), Ustrojstvo Filozofskoga fakulteta (71) i Dvije dopune (294), Zagreb 1998. Englesko izdanje: THE FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE UNIVERSITY OF ZAGREB (Editors: Prof. dr. sc. Miljenko Jurković and prof. dr. sc. Stjepan Damjanović), FF press, Zagreb 2004).
 13. HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST, priredio, nepoznate riječi protumačio i napisao Predgovor (5 – 11), Privlačica, Vinkovci 1998.
 14. ZLATKO VINCE, PUTOVIMA HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA, treće dopunjeno izdanje, NZMH, Zagreb 2003. Uredio s J. Bratulićem, napisao Pogovor i Bilješku o piscu.
 15. MATEO KARAMAN, BUKVAR, Ex Libris, Split – Zagreb MMV, napisao Uvod VII – XVI.
 16. ŠOKADIJA I ŠOKCI U KNJIŽEVNOJ RIJEČI, Privlačica (Biblioteka «Dukat», knj. 41), Vinkovci, 2007. ( S Katicom Čorkalo Jemrić)
 17. GLAGOLJIČNA I ĆIRILIČNA TABLA ZA DICU , Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.
 18. Darko Deković, Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu, Matica hrvatska, Zagreb 2011, 521 str.  Priredio, napisao predgovor Riječ – dvije o Dekovićevu istraživanju riječkoga glagoljaštva (5 – 9), Priređivačeve bilješke (513 – 515) i Bilješku o autoru (517 – 518).  
 19. Po njemu si sve što jesi, Antologija pjesništva o hrvatskom jeziku, priredili Katica Čorkalo Jemrić i Stjepan Damjanović, Privlačica, Vinkovci, 2011, 82 str. U uvodnim tekstovima nalazi se rasprava Stjepana Damjanovića Jezik i identitet, str. 5 – 13.
 20. Stjepan Ivšić, Rasprave i članci, priredio, napisao Predgovor (11 – 30), Ljetopis Stjepana Ivšića (31 – 33), Izdanja djela Stjepana Ivšića (34 – 38), Važniju literaturu o Stjepanu Ivšiću 38 – 439, Tumač imena i izraza (s Tanjom Kuštović, 609 – 665), u knjizi Stjepan Ivšić, Josip Hamm, Rasprave i članci, Stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 114, uredio Josip Lisac, Matica hrvatska, Zagreb 2012.

Znanstvene rasprave

 1. SLOGOVORNI R I U KORIZMENJAKU KOLUNIĆEVA ZBORNIKA, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 15, Zagreb 1977, str. 43 – 50.
 2. VOKALIZAM KORIZMENJAKA KOLUNIĆEVA ZBORNIKA PREMA VOKALIZMU III a 19 JAZU, Filologija 8 ( Jonkeov zbornik ), Zagreb 1978, str. 67– 74.
 3. JEZIK HRVATSKE SREDNJOVJEKOVNE KNJIŽEVNOSTI, Istra 3- 4, Pula 1980, str. 17 – 24.
 4. REFLEKSI JATA U KORIZMENJAKU KOLUNIĆEVA ZBORNIKA, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 16, Zagreb 1979, str. 13 – 32.
 5. KORIZMENE PROPOVIJEDI BROZA KOLUNIĆA, Croatica 11 – 12, Zagreb 1978 (objavljeno krajem 1980), str. 33 – 51.
 6. VOKAL U KORIZMENJAKU KOLUNIĆEVA ZBORNIKA, Filologija 9, Zagreb 1979, str. 73 – 83.
 7. KAJKAVSKI ELEMENTI U HRVATSKOGLAGOLJSKIM ZBORNICIMA XV STOLJEĆA, Istra 5 – 6, Pula 1981, str. 16 – 45.
 8. JEZIK PRVOTISKA U KONTEKSTU KNJIŽEVNOJEZIČNE PRAKSE HRVATSKIH GLAGOLJAŠA, Slovo 34, Zagreb 1984 ( objavljeno u listopadu 1985), str. 63 – 80.
 9. JEZIČNE VARIJANTE U HRVATSKOM PRVOTISKU, Istra 1 – 2, Pula 1986, str. 111 – 117.
 10. ĆIRILOMETODSKA BAŠTINA U PREPISCI RAČKI – STROSSMAYER, Republika 5 – 6, Zagreb 1986, str. 632 – 646.
 11. RAJIĆEVA IZDANJA RELJKOVIĆEVA SATIRA , Croatica 26 – 28, Zagreb 1987, str. 235 – 242.
 12. VATROSLAV JAGIĆ O ISTRI, Istra 4, Pula 1988, str. 5 – 12.
 13. JAGIĆEVI PUTOKAZI, Suvremena lingvistika 27 – 28, Zagreb 1988/89, str. 11 – 13.
 14. JAZYKOVYE POISKI HORVATSKIH GLAGOLJAŠEJ, Studia slavico – byzantina et medievalia europensia, vol. I, Sofija 1989, str. 231 – 241.
 15. IVAN MILČETIĆ – JEZIKOSLOVAC, Senjski zbornik, Senj 1991.
 16. JEZIK BAŠČANSKE PLOČE, Fluminensia 1 – 2 / 90, Rijeka 1991, str. 71 – 77.
 17. PJESAN OD UPUĆENJA RIJEČI VJEČNE I OD PORODA DJEVIČKOGA, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 27, Zagreb 1992, str. 187 – 205. ( S Dunjom Fališevac)
 18. JAGIĆEVE OCJENE MIKLOŠIČEVIH DJELA, Miklošičev zbornik, Ljubljana 1993, str. 341 – 348.
 19. HRVATSKI GLAGOLJAŠI I POČECI HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA, Croatica 37 – 38 – 39, Zagreb 1993, str. 93 – 106.
 20. FILOLOŠKE POLEMIKE IVANA MILČETIĆA, Filologija 20 – 21 ( Zbornik u čast Antice Menac), Zagreb 1992 – 93 (objavljeno u 1994), str. 59 – 65.
 21. JAZIK OTAČASKI, Bogoslovska smotra 1 – 4, Zagreb 1994, str. 376 – 381.
 22. BISKUP STROSSMAYER I ĆIRILOMETODSKA BAŠTINA, Rozumĕt jazyku, Sbornik k vyznamnemu životnomu jubileu univ. prof. Ph. Dr. Radoslavy Brabcove CSc, Pedagogicka fakulta, Praha 1995, str. 81 – 87.
 23. GLAGOLJAŠTVO U ZAGREBAČKOJ BISKUPIJI, Zagrebačka biskupija i Zagreb 1094 – 1994, Zbornik u čast kardinala Franje Kuharića, Zagreb 1995, str. 483 – 491.
 24. CRNOGORSKE INKUNABULE U KONTEKSTU RANOG SLAVENSKOG TISKA, Pola milenijuma Crnojevića štamparije, Zbornik radova, Zagreb 1996, str. 43 – 52.
 25. FRA KAJO AGJIĆ I OBLIKOVANJE HRVATSKOGA JEZIČNOGA STANDARDA, Zbornik radova o Kaji Agjiću, Vinkovci 1996, str. 113 – 120.
 26. STJEPAN IVŠIĆ KAO ISTRAŽIVAČ HRVATSKOGLAGOLJSKE BAŠTINE, Zbornik Stjepan Ivšić i hrvatski jezik, Zagreb 1996, str. 33 – 39.
 27. IVAN MILČETIĆ – ISTRAŽIVAČ HRVATSKOGA GLAGOLIZMA, Slovo 44 – 46, Zagreb 1996, str. 353 – 371.
 28. NAJSTARIJE RAZDOBLJE HRVATSKE KNJIŽEVNOJEZIČNE POVIJESTI, Zbornik Popularna srijeda, Mostar 1997, str. 107 – 110.
 29. PALEOSLAVISTIKA U OSTAVŠTINI STJEPANA IVŠIĆA, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova II, Zagreb 1997, str. 13 – 16.
 30. SLAVISTIKA NA ZAGREBAČKOM SVEUČILIŠTU OD 1874. DO 1914. GODINE, u zborniku Matija Mesić, prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb – Slavonski Brod 1997, str. 147 – 157.
 31. POLEMIKA IZMEĐU JOSIPA HAMMA I LJUDEVITA JONKEA 1947. GODINE, Svjetlo 1, Karlovac 1998, str. 94 – 97.
 32. JEZIČNOSTILSKA RASLOJENOST HRVATSKOGLAGOLJSKIH SREDNJOVJEKOVNIH TEKSTOVA, Croatica 45 – 46, Zagreb 1998, str. 57 – 68.
 33. ŠTO (NE) SMIJEMO MIJENJATI U PIŠČEVU TEKSTU?, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 32 ( Vončinin zbornik), Zagreb 1998, str. 57 – 65.
 34. ARISTOKRAT DUHA, Korabljica 4, Zagreb 1998, str. 17 – 24. (Posvećeno Anti Sekuliću)
 35. MESIĆEVE FILOLOŠKE TEME, Rasprave Instituta za hrvatski jezik XXV (Zbornik Dragice Malić), Zagreb 1999, str. 89 – 97.
 36. VATROSLAV JAGIĆS ZAGREBER JAHRE, Universitetъt i mladite na Balkanite, Blagoevgrad 2000, str. 279 – 288.
 37. EDUARD HERCIGONJA – ZNANSTVENIK I PROFESOR, Dometi 7 – 12, Rijeka 1999 (objavljeno 2000), str. 13 – 16.
 38. REZULTATI I PERSPEKTIVE ISTRAŽIVANJA JEZIKA BAŠĆANSKE PLOČE, u zborniku 900 godina Bašćanske ploče, Baška 2000, str. 57 – 67.
 39. O POTREBI NOVIH JEZIKOSLOVNIH PROUČAVANJA BAŠČANSKE PLOČE, Đakovački vezovi, Revija 2000, Đakovo 2000, str. 51 – 52.
 40. JAGIĆEVI UDŽBENICI, Umijeće interpretacije, Zbornik radova u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša, uredili D. Fališevac i K. Nemec, Zagreb MM, str. 175 – 181.
 41. TRIDESET SEMINARA ZAGREBAČKE SLAVISTIČKE ŠKOLE ( 1972 – 2001), Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb 2001, str. 11 – 104 (s Evelinom Rudan).
 42. HRVATSKI I STAROSLAVENSKI, Zbornik Zagrebačke slavističke škole, Zagreb 2001, str. 107 – 116.
 43. JEDAN POGLED U HRVATSKO GLAGOLJAŠTVO, Slavica comparativa, Sbornik k životnomu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc., Praha 2002, str. 67 – 71.
 44. IVAN MILČETIĆ – ISTRAŽIVAČ HRVATSKOGA GLAGOLIZMA, Zbornik o Ivanu Milčetiću, Hrvatski književni povjesničari, sv. 7, Zagreb 2002, str. 9 – 25.
 45. LIČKI GLAGOLJIČNI TEKSTOVI KAO IZVOR ZA HRVATSKU JEZIČNU POVIJEST, u zborniku Lika i Ličani u hrvatskom jezikoslovlju (ur. M. Samardžija), Zagreb 2003, str. 123 – 128.
 46. O TRÓJJĘZYCZNEJ I TRÓJPIŚMIENNEJ LITERATURZE CHORWACKIEGO ŚREDNIOWIECZA u zborniku JĘZYKI I TRADYCJE SŁOWIAN pod redakcją Emila Tokarza, Katowice 2003, str. 372 – 391.
 47. ХОРБАТСКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В СРЕДНИХ ВЕКАХ, Studia slavica savarensia, 1 – 2, In honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur, Szombathely 2003, str. 103 – 110.
 48. STAROSLAVENSKI U SLUŽBI HRVATSKE KULTURE, u zborniku BЪLGARI I HЪRVATI PREZ VEKOVETE, Sofija 2003, str. 20 – 3
 49. BROZOVO POZNAVANJE SLAVENSKE I HRVATSKE JEZIČNE STARINE,Fluminensia 1/2003., str. 1 – 8, Rijeka 2004.
 50. GLAGOLJICA NA PODRUČJU DANAŠNJE BOSNE I HERCEGOVINE, Spomen -spis povodom 90. obljetnice dr. fra Ignacija Gavrana, uredili Jozo Džambo, Anto Jeličić i Ivo Pranjković, Zagreb 2004, str. 73 – 88.
 51. NAPOMENE UZ PROUČAVANJE HRVATSKOSTAROSLAVENSKOGA JEZIKA, Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa, uredili Marija – Ana Dűrrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić, Zagreb –Krk 2004, str.561 – 566.
 52. MATICA HRVATSKA I HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU, Vijenac XIII, 285, Zagreb 2005, str. 15.
 53. JAGIĆEVE ZAGREBAČKE GODINE, Spomenica Filipa Potrebice , Zagreb 2004, str.509 – 515.
 54. KOJIM JE JEZIKOM PISANA BAŠĆANSKA PLOČA?, u zborniku OD FONETIKE DO ETIKE (Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića), uredio Ivo Pranjković, Zagreb 2005, str. 217 – 222.
 55. GLAGOLSKI OBLICI U GLAGOLJIČNOJ REGULI SVETOGA BENEDIKTA., Drugi Hercigonjin zbornik, uredio Stjepan Damjanović, Zagreb 2005, str. 87 – 95.
 56. ZABILJEŠKE O JEZIKU RELKOVIĆEVA KUCHNIKA, Dani Josipa i Ivana Kozarca, Zbornik za 2004. godinu, uredila Katica Čorkalo Jemrić, Vinkovci 2005, str. 40 – 50.
 57. BILJEŠKE O JEZIKU GLAGOLJAŠKE BENEDIKTINSKE REGULE, Zavičajnik, Zbornik Stanislava Marijanovića, uredio Milovan Tatarin, Osijek 2005, str.141 – 148.
 58. ŠOKAČKA RIČ» U KUĆNIKU JOSIPA STIPANA RELKOVIĆA, «Šokačka rič» 2, uredila dr. sc. Anica Bilić, Vinkovci 2004 (otisnuto u studenom 2005), str. 119 – 126.
 59. MATICA HRVATSKA I HRVATSKI JEZIK U 20. STOLJEĆU, u zborniku Hrvatskijezik u XX. stoljeću, Matica hrvatska, priredili Marko Samardžija i Ivo Pranjković, Zagreb 2006, str. 275 – 295.
 60. HAMMOVI UDŽBENICI STAROCRKVENOSLAVENSKOGA JEZIKA, u zborniku «Josip Hamm i njegovo djelo» (uredio Alojz Jembrih), Hrvatski studiji sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007, str. 105 – 114.
 61. HRVATSKI PRINOSI PROUČAVANJU I POUČAVANJU STAROSLAVENSKOGA JEZIKA, u zborniku «Vidjeti Ohrid», (urednik Marko Samardžija), Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2008, str. 25 – 41.
 62. BROZOVIĆEVE PALEOSLAVISTIČKE TEME, u zborniku  «Zadarski filološki dani 2» (uredila Divna Mrdeža Antonina), Zadar, 2009, str. 343 – 350.
 63. ZAGLEDAN U ISKON HRVATSKE RIJEČI, uz 80. rođendan Eduarda Hercigonje, Nova Croatica, 3:3, Zagreb, 2009, str. 111 – 116.
 64. KAKAV JE JEZIK ZA KNJIGE PRIKLADAN, u zborniku  «Sprache und Leben der frühmittelalterichen Slaven : Festschrift für Radoslav Katičić zum 80. Geburstag (hrsg. on Elena Stadnik – Holzer und Georg Holzer),  Frankfurt – Berlin – Bern – Bruxelles, 2010, str. 29 – 37.
 65. SLOVA OSTAVLENA I POGRIŠENA, u zborniku «Knjige poštujući, knjigama poštovan» povodom 70. rođendana Josipa Bratulića, uredili Davor Dukić i Mateo Žagar, Matica hrvatska, Zagreb, str. 267 – 282.
 66. ZABORAVLJENO POGLAVLJE HRVATSKE PALEOSLAVISTIKE: FRA LEO PETROVIĆ, «Slovo»  60, Zagreb, 2010, str. 199 – 217.
 67. FUČIĆEVI «GLAGOLJSKI NATPISI», u zborniku «Az grišni diak Branko pridivkom Fučić», urednik Tomislav Galović , Zagreb, 2010, str. 63 – 69.
 68. JEZIK I IDENTITET, u zborniku «Identitet kao odgojno – obrazovna vrjednota», uredile Valentina Blaženka Mandarić i Ružica Razum, Glas koncila, Zagreb, 2011, str. 143 – 156.
 69. Katančićev prijevod Biblije i počeci hrvatskoga jezičnoga standarda, u  zborniku «Riječ Božja u riječi hrvatskoj», Biblioteka Diacovensia, Studije 19, uredili Marko Tomić i Karlo Višaticki, Đakovo, 2011, str. 145 – 154. Sažetak na njemačkom
 70. Jezik glagoljičnih tekstova 16. stoljeća, u knjizi Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga:16. stoljeće (glavni urednik Ante Bičanić, urednici Radoslav Katičić i Josip Lisac)Izd. CROATICA, Zagreb 2011, str. 275 – 322.  
 71. Predstandardna razdoblja hrvatskoga jezika, Povijest hrvatskoga jezika. Književnost i kultura devedesetih, Zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole, urednik Krešimir Mićanović, Zagreb 2012, str. 11 – 22.
 72. Staroslavenski jezik u slavističkim istraživanjima i sveučilišnoj nastavi, Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90.rođendanu «Stručak riječima ispunjen», uredila Željka Fink Arsovski, FF press, Zagreb 2012, str. 37- 45.
 73. Filićeva knjiga «Lik Vatroslava Jagića», Radovi Zavoda za znanstveni rad  HAZU Varaždin, br. 23, Zagreb – Varaždin 2012, str. 187 – 197.
 74. Predstandardizacijska razdoblja hrvatskoga jezika i Matija Petar Katančić,«Perivoj od slave», Zbornik Dunje Fališevac, uredili Tomislav Bogdan, Ivana Brković, Davor Dukić, Lahorka Plejić Poje, Zagreb 2012, str. 341 – 353.
 75. Jedanaest i pol stoljeća nezaborava, Croatica et slavica Iadertina 9/I, Zadar 2013, str. 39 – 49.
 76. Blaž Jurišić kao istraživač hrvatskoga glagoljaštva, Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa  Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu , Biograd – Zadar, 2014, str. 29 -34.
 77. Zagrebskie osnovy velikoj slavističeskoj dejateljnosti, Voprosy russkoj istoričeskoj grammatiki i slavjanovedenija, K 175 – letiju so dnja roždenija Vatroslava Jagiča, Petrozavodsk 2013, str. 17 – 25.
 78. Dokodifikacionnye periody horvatskogo jazyka, Studia Slavica Hung. 5812 (2013), Akadémiai Kiadó,  Budapest 2013, str. 297 – 311.
 79. Prošlost u sadašnjosti: Sveta braća, Strossmayer i mi, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 27/2011, Zagreb – Osijek 2011 (objavljeno u svibnju 2013), str. 17 – 30.
 80. Vatroslav Jagić o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin 25, Zagreb – Varaždin , 2014, str. 107 – 113.
 81. Približavanje standardu, u zborniku Hrvatski jezik i pisana riječ u XVII. stoljeću, uredio Marko Samardžija, Vinkovci, 2014 (izašlo u veljači 2015), str. 17 – 26.
 82. Klaićeva poslanica profesoru Ljudevitu Jonkeu, Rasprave, Časopis  Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knjiga 40, svezak 2, Zagreb 2014, (izašlo u ožujku 2015), str. 233 – 239.
 83. Hrvatska ćirilična baština u povijesti hrvatske kulture i njezino mjesto u hrvatskoj filologiji , Filologija , knjiga 62, Zagreb 2014 (otisnuto u svibnju 2015), str. 1 – 16.
 84. «Zapis popa Martinca» iz Drugoga novljanskoga brevijara, Ad laborem indigentia cogebat, Zbornik u čast  Serafinu Hrkaću, Mostar – Grude, 2015, str. 155 – 164.
 85. Tisućljetno hrvatsko glagoljaštvo i njegovi ćirilometodski korijeni, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Vol.47, Zagreb 2015, str. 39 – 59. (izašlo u ožujku 2016).
 86. Strossmayer o jeziku, Slavenska filologija, Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića, uredile Željka Čelić i Tetyana Fuderer, FFpres, Zagreb, 2016, str. 34 – 40.
 87. Biskupovi poticaji, Zbornik radova «Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti», 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2016, str. 133 – 140.
 88. Hrvatska glagoljaška kultura nakon Tridentskoga koncila, u zborniku «Tridentska baština», Zagreb MMXVI, ur. Zrinka Blažević i Lahorka Plejić Poje, str. 351 – 362.
 89. Pisana kultura u Slavoniji u 18. stoljeću (Uvodne napomene), Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.), Zbornik radova znanstvenoga skupa, priredila  Anica Bilić, Zagreb – Vinkovci, 2016, str. 11 -23.
 90. Uvod u filološku analizu protestantskih Artikula, Kolo 1, 2017, Zagreb, 141 – 148.
 91. Nove spoznaje o Novom testamentu iz 1562/63.godine, «Kolo» 4, Zagreb 2017, str. 145 – 152.
 92. Približavanje standardu (Napomene o hrvatskom jeziku u 17. stoljeću), Od dvojbe do razdvojbe, Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri, uredili Petra Košutar i Mislav Kovačić, Zagreb 2018, str. 289 – 298.
 93. Jezične osobine Postile u kontekstu književnojezičnih smjeranja hrvatskih protestanata, Kolo 3, Zagreb 2018, 110 – 119.
 94. Kroatistika i slavistika, Tabula 15, Zbornik radova s 1. Međunarodnog znanstvenog skupa Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta, Sveučilište Juraj Dobrila,  urednici broja Blaženka Martinović i Daniel Mikulaco, Pula, 2018, str. 35 – 44.
 95. Uvodne napomene o Matičinu nakladništvu, Skrb za duh nacije, Prilozi za povijest nakladništva Matice hrvatske, uredili Damir Barbarić i Stjepan Damjanović, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Josip Brleković, Matica hrvatska, Zagreb,2019, str. 9 – 19.
 96. Bogovićevi  prinosi proučavanju hrvatskoga glagoljaštva, Spašavanje povijesti, Zbornik o znanstvenom, svećeničkom i biskupskom djelu Mile Bogovića, Riječka nadbiskupija, Gospićko – senjska biskupija , Alfa d. d. Zagreb, 2019, str. 85 – 93.
 97. Matica hrvatska – 175 godina povjerenja u kulturu, Verba volant – scripta manent, Zbornik u čast akademika Stjepana Krasića, OP, Sveučilište u Splitu, Split, 2019, str. 921 – 931.
 98. Kako je dragi kamen hrvatskoga jezika s Krka dospio u Zagreb,  Da život imaju, Zbornik u povodu 70. rođendana kardinala Josipa Bozanića, metropolita i nadbiskupa zagrebačkoga i velikoga kancelara Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019, str. 569 – 579.
 99. One Hundred Seventy – Five Years of Matica hrvatska (1842 – 2017), Journal of Croatian Studies, Volume L, New York, 2018 (otisnuto krajem 2019), str. 10 – 109.  Suautor: Zorislav Lukić
 100. Glagoljaši u Raosovu romanu Kraljičin vitez, Croatica et Slavica Iadertina, vol. 15/1, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2019, str. 115 – 125.

Osvrti i recenzije

 1. NAPOMENE UZ NEKE NOVIJE PRISTUPE STARIM KNJIŽEVNOSTIMA, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 13, Zagreb 1973, str. 85 – 93.
 2. G. L. PERMJAKOV, OT POGOVORKI DO SKAZKI ( ZAMETKI PO OBŠČEJ TEORII KLIŠE), Narodna umjetnost 10, Zagreb 1973, str. 448 – 451.
 3. NEZAPAŽEN, A VRIJEDAN ZBORNIK ( Jedanaest stoljeća jedne velike tradicije, Slovo 21, uredili Anica Nazor i Josip Hamm) , Dometi 1-2, Rijeka 1974, str. 128 – 133.
 4. HERTA KUNA, HRESTOMATIJA STARIJE BOSANSKE KNJIŽEVNOSTI, KNJ. 1, SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST I HRVATSKA KNJIŽEVNA TRADICIJA , Croatica 6, Zagreb 1975, str. 245 – 251.
 5. I GDO KNJIGE POČTUJE (Eduard Hercigonja, Srednjovjekovna književnost, Povijest hrvatske književnosti 2, Liber – Mladost), Umjetnost riječi 3, Zagreb 1976, str. 363 – 372.
 6. GEORGIJ A. HABURGAEV, STAROSLAVJANSKIJ JAZYK, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 14, Zagreb 1976, str. 155 – 159.
 7. NOVO VIĐENJE STVARI (E. Hercigonja, Srednjovjekovna književnost, Povijest hrvatske književnosti 2, Liber – Mladost), Riječi, Sisak 1977, str. 82 – 85.
 8. DUBRAVKO ŠKILJAN, DINAMIKA JEZIČNIH STRUKTURA , Biblioteka «Teka», Zagreb 1976; Zbornik za slavistiku 9, Novi Sad 1977, str. 230 – 232.
 9. O JEZIKU BOŽIĆEVIH ROMANA ( Zlata Bogdan, Aorist u romanima Mirka Božića, Znanstvena biblioteka HFD, Zagreb 1977), Istra 6 – 7, Pula 1977, str. 160 – 162.
 10. JOSIP BRATULIĆ, ISTARSKI RAZVOD, Studija i tekst, Čakavski sabor, Pula 1978, Dometi 12, Rijeka 1978, str. 109 – 111.
 11. OTKRIVANJE ZASUTE BAŠTINE (Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb 1978), Revija 1, Osijek 1979, str. 107 – 109.
 12. PAŽLJIVO ČITANJE, SMIONO ZAKLJUČIVANJE ( J. Vončina, Jezičnopovijesne rasprave, Zagreb 1979), Umjetnost riječi 3, Zagreb 1979, str. 221 – 224.
 13. A. DAVIDOV, REČNIK – INDEKS NA PREZVITER KOZMA, Slovo 29, Zagreb 1979, str. 151 – 152.
 14. SPOVID OPĆENA ( Faksimilirano izdanje, uredili A. Nazor i B. Fučić, Senj 1978, Latinička transliteracija, priredila A. Nazor, Senj 1979), Croatica Christiana Periodica, Zagreb 1981, str. 77 – 79.
 15. TO PISA MEŠTAR BRANKO (Branko Fučić, Glagoljski natpisi, JAZU, Zagreb 1982), Oko, br. 286, Zagreb 1983, str. 12.
 16. KATALOG GLAGOLJSKIH NATPISA (B. Fučić, Glagoljski natpisi, JAZU, Zagreb 1982), Croatica 17 – 18, Zagreb 1982 (objavljeno u ožujku 1984), str. 157 –161.
 17. TEMELJITO O NAŠIM POČECIMA (E. Hercigonja, Nad iskonom hrvatske knjige, Zagreb 1983), Croatica 17 – 18, Zagreb 1982 ( objavljeno u ožujku 1984), str. 162 – 168.
 18. KNJIGA IZ DAVNINE ( Knjižice krsta, pretisak knjige iz 1531, Ljubljana – Zagreb 1984, Cankarjeva založba, priredila A. Nazor), Oko 332, Zagreb 1984, str. 21.
 19. ASOPIS «SLOVO» U ČETVRTOM DESETLJEĆU ( Uz dvobroj 32 – 33, Zagreb 1983, uredili A. Nazor , M. Pantelić i J. Tandarić), Croatica 20 – 21, Zagreb 1984, str. 139 – 145.
 20. M. POPOVIĆ, OSNOVE STAROSLAVENSKOGA ZA STUDENTE RUSKOG JEZIKA, Slovo 35, Zagreb 1985, str. 193 – 195.
 21. R. VEČERKA, STAROSLOVÊNŠTINA, Slovo 35, Zagreb 1985, str. 204 – 208.
 22. CRNOGORSKI UDIO ( Branislav Ostojić, O crnogorskom književnojezičnom izrazu, Nikšić – Titograd 1985), Oko 363, Zagreb 1986, str. 21.
 23. O STAROČEŠKIM GLAGOLJSKIM SPOMENICIMA ( Ludmila Pacnerova, Staročeskehlaholske zlomky – kriticke vydani, ČSAV, Prag 1986), Croatica 24 – 25, Zagreb 1986, str. 200 – 201.
 24. DIKE TER HVALENJA ( M. Marulić, Judita, Sabrana djela Marka Marulića, Split 1988, priredio M. Moguš), Oko 433, Zagreb 1988, str. 20.
 25. FILIGRANI JOSIPA VONČINE ( J. Vončina, Jezična baština, Split 1988), Republika 1 –2, Zagreb 1989, str. 280 – 285.
 26. RADOSLAVA BRABCOVA, MLUVENI JEZYK V TEORII A PRAKSI, Revija 9, Osijek 1989, str. 784 – 5.
 27. SUVREMENA PROŠLOST ( Ivo Pranjković, August Musić, Zagreb 1989), Oko 459, Zagreb 1989, str. 20.
 28. PRVI LIBAR OD «GROZDA» ( J. Bratulić, Istarski razvod, Bibliofilsko izdanje, Pula 1989), Istra 1 – 2, Pula 1990, str. 119 – 120.
 29. ANTO KNEŽEVIĆ, FILOZOFIJA I SLAVENSKI JEZICI ( HFD, Biblioteka Fi, knj. 6, Zagreb 1988), Slavia 2, Prag 1990, str. 206 – 208.
 30. VINODOLSKI ZAKON ( Priredio Josip Bratulić, Zagreb 1988), Slovo 39 – 40, Zagreb 1990, str. 206 – 208.
 31. PORTRET PROFESORA JONKEA ( M. Samardžija, Ljudevit Jonke, Zagreb 1990), Radovi Zavoda za slavensku filologiju 25, Zagreb 1990, str. 75 – 78.
 32. SUPUTNICI BOSANSKE POVIJESTI ( Bartolomej da Salutio, La sette trombe, Preveo fra Pavao Papić u Visokom 1649, za tisak priredio fra Ignacije Gavran, Građa za povijest književnosti hrvatske 33, Zagreb 1991), Vjesnik 24. svibnja 1991. Panorama.
 33. EUROPLJANIN IZ POLJICA ( Ivan Golub, Ivan Paštrić – Ioannes Pastritius, polihistor i teolog, Sabrana građa, KS, Zagreb 1989), Fluminensia 1- 2, Rijeka 1991,str. 211 – 212.
 34. NOVE KNJIGE O POVIJESTI I DIJALEKTOLOGIJI NAŠEGA JEZIKA (1. Ivan Jurčević, Problem funkcije determiniranih i indeterminiranih glagola kretanja u staroslavenskom i crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije, Znanstvena biblioteka HFD, knj. 19, Zagreb 1990; 2. Milan Nosić, Josip Završnik, MH, Rijeka 1991; 3. Fra Bartolomej da Salutio, Sedam trublji za probuditi grešnika na pokoru, preveo fra Pavao Papić 1649, priredio Ignacije Gavran, Građa za povijest književnosti Hrvatske, knj. 33, Zagreb 1991, str. 155-325; 4. Iva Lukežić, Čakavski ikavsko-ekavski dijalekt, Biblioteka «Dometi», knj. 97, Rijeka 1990.), Radovi Zavoda za slavensku filologiju 26, Zagreb 1991, str. 83-90
 35. NOVE TEORIJE I STARI TEKSTOVI (M. Mihaljević, Generativna fonologija hrvatskeredakcije crkvenoslavenskog jezika, Biblioteka SOL, Zagreb 1991, str. 5-221), Suvremena lingvistika 33, Zagreb 1992, str. 65-67.
 36. POUZDANI PORTRETIST (M. Samardžija, Filološki portrreti, Zaprešić, Ogranak MH, Znanstvena biblioteka sv. 1, str. 5-111, Zaprešić 1993), Republika 1-3, Zagreb 1999, str. 207-209.
 37. MODELI I IDEOLOGEMI (R. Katičić, Uz početke hrvatskih početaka, Književni krug, Biblioteka znanstvenih djela 70, Split 1993, str. 5-281), Encyclopedia moderna 4(44), Zagreb 1993, str. 346-348. (otisnuto u 1994).
 38. KALUP I PRVI OTISCI (R. Katičić, Na ishodištu, Mala knjižnica MH, Zagreb 1999, Vjesnik 12. IX. 1994. (Danica), str. 26.
 39. PRANJKOVIĆEV VEBER (Ivo Pranjković, Adolfo Veber Tkalčević, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1993), Republika 1-2, Zagreb 1995, str. 225-227.
 40. HRVATSKI TROPLET, KNJIŽEVNOJEZIČNI (Eduard Hercigonja, Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 1994, MH, Mala knjižnica 8),Hrvatsko slovo, 13. V. 95, str. 13.
 41. TISUĆU ŽIVOTA HRVATSKOGA JEZIKA (Josip Lisac, Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji, Književni krug Split, Biblioteka znanstvenih djela, knj. 72, Split 1994.), Republika 3-4, Zagreb 1995, str. 205-207.
 42. KNJIGA IZ KOJE JE MOLILA KATARINA ZRINSKA (Hortulus animae, što je reći Raj duše, priredio Nikola Dešić, pretisak Franjevački samostan Trsat i Grad Rijeka, Rijeka 1995), Hrvatsko slovo, 20. X. 1995, str. 15.
 43. ŠIBENSKI PRETISAK, (Faust Vrančić, Život nikoliko izabranih divic, Romae 1606, Šibenik 1995), Hrvatsko slovo, 8. prosinca 1995, str. 14, Zagreb.
 44. POUZDANI VODIČ (J. Bratulić, Leksikon hrvatske glagoljice, Zagreb 1995), Hrvatsko slovo, 1996, str. 14, Zagreb.
 45. SJAJ BAŠTINE (Darko Žubrinić, Hrvatska glagoljica, Biti pismen – biti svoj, Zagreb 1996), Hrvatsko slovo, 12. srpnja 1996, Zagreb.
 46. OTKRIVANJE ZASUTE BAŠTINE (Radoslav Katičić, Uz početke hrvatskih početaka, Split 1993, str. 5-281; Na ishodištu, Zagreb 1994, str. 5-131, Illyricum mythologicum, Zagreb 1995, str. 7-482), Erasmus 15/1996, Zagreb, str. 85 – 89.
 47. SJAJ DUGOTRAJNA NAPORA (Hilfsbuch zu slavistischen Seminarübungen, Ausgewählte Schriften von Laszlo Hadrovics, Budapest 1994), Hrvatsko slovo 19. VII. 1996, str. 15.
 48. MIMO POZNATIH KLIŠEJA (Franjo Emanuel Hoško, Marijan Jajić, obnovitelj međupreporoditeljima, Katehetski salezijanski centar, Zagreb 1996), Hrvatsko slovo, 13. IX. 1996, str. 15, Zagreb.
 49. ZA PJESMU SI DUŠO STVORENA (Rječnik Trećeg programa, ur. Krešimir Bagić, Hrvatski radio 1995), Vijenac, 12. IX. 1996, str. 22. Zagreb.
 50. CETINSKA ZVIJEZDA GUTENBERGOVE GALAKSIJE (Pola milenijuma Crnojevića štamparije, ur. Milorad Nikčević, Zagreb 1996), Glas Slavonije, 17. XII. 1996, str. 24. Osijek.
 51. SPRACHBILDER ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS ( Akten des Westfällischen Arbeitskreisen Phraseologie/ Parömiologie, Bochum 1994), Radovi Zavoda za slavensku filologiju 30 – 31, Zagreb 1996, str. 154.
 52. RAZDOBLJA I PROSTORI HRVATSKOGA JEZIKA (Josip Lisac, Hrvatski dijalekti i jezična povijest, Matica hrvatska, Zagreb 1996), Hrvatsko slovo 31. I. 1997. Zagreb.
 53. MAJSTORSTVO STARIH HRVATSKIH SLAGARA I TISKARA (Franc Paro,Typographia glagolitica, Zagreb 1997), Hrvatsko slovo 6. VI. 1997, str. 14. Zagreb.
 54. UČITELJ, PATNIK, PRIJATELJ (Uz znanstveni skup o Ljudevitu Jonkeu), Hrvatsko slovo 23. I. 1998, str. 12. Zagreb.
 55. KULTURNO PRIZNANJE KAO SVRHA (Rano doba hrvatske kulture, ur. Ivan Supičić, izd. HAZU i AGM, Zagreb 1997), Vijenac 107/VI, 12. II. 1998, str. 16. i 17. Zagreb.
 56. PROMICATELJ HRVATSKOGA JEZIČNOGA JEDINSTVA (Uz pretisak Belostenčeva Gazophylaciuma), Hrvatsko slovo, 12. lipnja 1998. Zagreb.
 57. NOVO O NAŠIM GLAGOLJAŠIMA ( Petar Runje, O knjigama hrvatskih glagoljaša, Zagreb 1988), Glas koncila 10. svibnja 1998, str. 11. Zagreb.
 58. NOVA HIPOTEZA O POSTANKU GLAGOLJICE ( Slavomir Sambunjak, Gramatozofija Konstantina Filozofa Solunskoga, Demetra, Zagreb 1998), Vijenac VII – 128, Zagreb 1999, str. 22.
 59. FILOLOŠKA PLOVIDBA (Radoslav Katičić, Litterarum studia, Matica hrvatska, Zagreb 1998), Vijenac VII – 137, Zagreb1999, str. 32.
 60. ZAHVALNA ZLATNA DOLINA (Pisma fra Luke Ibrišimovića zagrebačkim biskupima 1672 – 1697, priredili Josip Barbarić i fra Miljenko Holzleitner, Naklada «Slap», Jastrebarsko 2000), Vijenac VIII – 176, Zagreb 2000, str. 9.
 61. OSLOBOĐENI RUKOPIS ( Lukásc István, Dramatizirani kajkavski plač iz Erdelja/ Dramatizált kaj – horvat Mária – siralom Erdélyböl, Budimpešta 2000), Vijenac VIII – 177, str. 21. Zagreb.
 62. VIJESTI IZ DALEKIH VREMENA ( Petar Runje, Tragom stare ličke povijesti, MH Ogulin 2001), Vijenac IX – 198, Zagreb 2001, str. 6
 63. TRAGOVI DIMA, VATRE I KIŠE ( Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskojnacionalnoj biblioteci, knj. prva: Faksimili, knj. druga: Opisi rukopisa, priredilaSvetlana O. Vjalova, izd. HAZU, Ruska nacionalna biblioteka u Petrogradu i Staroslavenski institut u Zagrebu, 2000), Vijenac IX – 199, Zagreb 2001, str. 6.
 64. KNJIGA DULJA OD TJEDNA ( M. Samardžija – prir., Jezikoslovne rasprave i članci, Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb 2001), Vijenac X – 218, Zagreb 2002.
 65. UZLET POREDBENOGA JEZIKOSLOVLJA ( Milan Mihaljević, Slavenskaporedbena gramatika, 1. dio, ŠK,Zagreb 2002), Školske novine 39, Zagreb 3. prosinca 2002, str.7.
 66. PRIMJERI I TABLICE ( Ivan Jurčević, Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek 2002), Vijenac XI – 237, Zagreb 2003.
 67. JEZIK HRVATSKOGLAGOLJSKIH TISKANIH BREVIJARA ( Ivan Jurčević, Jezik hrvatskih tiskanih brevijara, Osijek 2002), Fluminensia 2, Rijeka 2002 (otisnuto u listopadu 2003), str. 107 – 109.
 68. HRVATSKI MEĐU SVJETSKIM JEZICMA (Stjepan Krasić, Pape i hrvatski jezik u XVII. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb – Čitluk, 2004), «Motrišta», svibanj 2004, Mostar, str. 192 – 195.
 69. 69. ODGOVORNO O OSJETLJIVIM PITANJIMA (Marko Samardžija, Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnoga jezika, HSN, Zagreb 2004), «Fluminensia» 1 – 2, Rijeka 2004 (objavljeno u svibnju 2005), str. 173 – 176.
 70. NOV PRINOS PROOUČAVANJU RIJEČKE GLAGOLITIKE ( Darko Deković, Zapisnik misni kaptola riečkoga, Ogranak MH, Rijeka 2005), «Republika» 4/ 2005, Zagreb, str. 115 – 116.
 71. TKO STARIM PUTEM HODI, NE ZAHODI (Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik, uredili Marija Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić, Zagreb – Krk, 2004), «Republika» 5/2005, Zagreb, str. 116 – 118.
 72. HIMNIČKI TEKSTOVI MITRA DRAGUTINCA, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 7 – 8/2005, Đakovo 2005, str. 636 – 637.
 73. ŠIROKO I DUBOKO ( E. Hercigonja, Na temeljima hrvatske književne kulture, Filološkomedievističke rasprave, MH, Zagreb 2004), «Republika» 7 – 8/ 2005, str. 141 -144.
 74. POTICAJNO KUKULJEVIĆEVO DJELO ( Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama 2001 – 2003, uredila Božena Filipan, Varaždinske Toplice 2005), Kaj 4 – 5, Zagreb 2005, str. 169 – 170.
 75. VRANČIĆ I LODERECKER – HRVATSKA I ČEŠKA, riječ na predstavljanju Lodereckerova rječnika, Hrvatsko slovo, XI – 556, Zagreb,16. prosinca 2005., str. 8.
 76. ZAVIČAJNIK EUROPSKIH DOSEGA ( Zavičajnik, Zbornik Stanislava Marijanovića, uredio Milovan Tatarin, Osijek 2005), «Republika» 4, Zagreb 2006, str. 114 – 116.
 77. Po njemu si sve što jesi, «Vijenac» XIX, broj  464 – 465, 15. prosinca 2011, str.38 (pseudonim: Damjan Stipić)
 78. Pola stoljeća druženja s djelom hrvatskih glagoljaša (Eduard Hercigonja, Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva, Zagreb 2009) , Slovo 61, Zagreb 2011, str. 327 – 338)
 79. Dva jezikoslovca u Stoljećima hrvatske književnosti  (Blaž Jurišić, Mate Hraste, Rasprave i članci, SHK, knj. 107, priredio Josip Lisac), «Republika» 4, travanj, 2012, Zagreb, str. 69 – 72.  Marko Samardžija, Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (Školska knjiga, Zagreb, 2012, 5 – 653), Zadarska smotra 1 – 2/2013, str. 299 – 301.
 80. To je naš hrvatski jezik, (Radoslav Katičić, Hrvatski jezik, Školska knjiga, Zagreb, 2013), Zadarska smotra, LXII, 4, Zadar2013, 227 –  236.
 81. Na pragu standarda (Treća knjiga iz niza Povijest hrvatskoga jezika posvećena  17. i 18. stoljeću), Vijenac XXII, 519, Zagreb, 2014, str.12.
 82. Novi uzlet hrvatske filologije (Mateo Žagar, Uvod u glagoljsku paleografiju I) Zadarska smotra LXIII, ur. Josip Lisac, Zadar  2014, str. 236 – 243.
 83. Jezikoslovac od formata (Milan Mihaljević, Slavenska poredbena gramatika, Školska knjiga, Zagreb 2014),  « Vijenac» XXIII, 548, 5. ožujka 2015, str. 13.
 84. Krštenje kod Bugara (Tanya Dimitrova Dimitrova, Krštenje kod pravoslavnih Bugara – sakrament i tradicija, Zagreb 2015), «Vijenac» XXIII, 569 -570, 24. prosinca 2015, str. 15.
 85. Na Božju hvalu i hrvackoga jezika prosvjećenje, Vijenac»  XXIV, 584 – 586, 21. srpnja 2016, str. 10 – 11.
 86. Otkrivanje zasute baštine, «Vijenac» XXVI, 644, 6. studenoga 2018, str. 11.
 87. Veliki pothvat hrvatske filologije  (Povijest hrvatskoga jezika, 20. stoljeće – drugi dio, gl. urednik A. Bičanić, ur. Ivo Pranjković i Marko Samardžija), «Vijenac» 665 – 666, Zagreb, 12. rujna 2019, str. 12.
 88. Otkrivanje zasute baštine (Pavao Tijan, Domovinske i emigrantske teme, Studije, eseji, članci, Glas Koncila, Zagreb, 2019., str. VII – LIX + 3 – 427, priredio i predgovor napisao Božidar Petrač), «Republika», 9 – 10, Zagreb, 2019, 133 – 135.
 89. Osobito korisne spoznaje, Kvarnerski vez 12, Krk,  2019, str.26 – 27.
 90. Daroviti knjigoznanac renesansnoga kova (Vera Blažević Krezić, Književnimi radnjami za Crkvu i Domovinu. O novocrkvenoslavenskom jeziku Parčićeva misala iz 1893, Matica hrvatska 2020)  Vijenac 682, Zagreb,  23. travnja 2020, str. 30.
 91. Prikaz knjige Stanka Andrića RUDINA – BENEDIKTINSKI SAMOSTAN SVETOGA MIHAELA ARKANĐELA, Hrvatska katolička mreža, 10. VII . 2020.

Stručni prilozi

 1. BIBLIOGRAFIJA RADOVA O SREDNJOVJEKOVNOJ HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI, u knjizi E. Hercigonje Srednjovjekovna književnost, Povijest hrvatske književnosti 2, Liber-Mladost, Zagreb 1975, str. 438-467.
 2. LĔT6 GOSPODNIH6 1.4.8.3, Oko br.285, Zagreb 1983, str.6.
 3. DESETLJEĆE SLAVISTIKE, Arena br.1178, 20. VII. 1983, str. 41 – 42.
 4. MISAL NA MISAL, Arena br. 1185, 7. XI. 1983, str. 22-23.
 5. JEDANAEST STOJEĆA NEZABORAVA, Oko 17-31, siječnj 1985, str. 16-17.
 6. HRABRI CRNORIZAC, Oko 14-28. veljače 1985, str. 14.
 7. PRAZNIK SLAVENSKE KNJIGE, Arena br. 1261, Zagreb 1985, str. 10-11.
 8. GLAGOLJICA I ĆIRILICA, Oko 14-28. ožujka 1985, str. 10.
 9. OPĆESLAVENSKI KNJIŽEVNI JEZIK, Oko, 28. III – 11. IV. 1985, str. 16.
 10. GLAGOLJAŠI SU IMALI STILOVE, Vjesnik 3. kolovoza 1985, str. 10. Zagreb.
 11. KONSTANTINOVE POLEMIKE, Oko br. 350, Zagreb 1985, str. 10.
 12. REFORMATOR I TRADICIJA, Vuk prema srpskoslavenskom i ruskoslavenskom, Oko 398, Zagreb 1987, str. 9.
 13. PATRIJARH SLAVISTIKE , Oko 423 – 429, Zagreb 1988. Serijal.
 14. PATRIJARH SLAVISTIKE, Iseljenički kalendar, Matica iseljenika Hrvatske, Zagreb 1989, str. 198-201.
 15. VATROSLAV JAGIĆ, Portreti hrvatskih slavista, Treći program Hrvatskoga radija, Zagreb 1993, str. 105-111.
 16. IVAN MILČETIĆ, Portreti hrvatskih slavista, Treći program Hrvatskoga radija, Zagreb 1993, str. 129-135.
 17. U GUTENBERGOVOJ GALAKSIJI, Vijenac 24. XI. 1994, str. 32. (Isti tekst u knjizi sažetaka za simpozij POLA MILENIJUMA CRNOJEVIĆA. TISKARE objavljen je pod naslovom CRNOGORSKE INKUNABULE U KONTEKSTU RANOG SLAVENSKOG TISKA.)
 18. NEŠTO NAPOMENA O FILOLOGIJI I RODOLJUBLJU, Republika 7 – 8, Zagreb 1994, str. 64 – 70.
 19. U POČETKU HRVATSKE PISMENOSTI BIJAŠE GLAGOLJICA, Hrvatsko slovo, 19. VII. 1996, str. 18. Zagreb.
 20. NEŠTO NAPOMENA O TRANSLITERACIJI GLAGOLJIČKIH TEKSTOVA, zbornik radova NORMIZACIJA OSOBNIH IMENA U KNJIŽNIČARSTVU I LEKSIKOGRAFIJI, ur. D. Blažević), Zagreb 1996, str. 49-52.
 21. HRVATSKI GLAGOLJAŠI U SREDIŠTU SVE’I’OGA RIMSKOG CARSTVA, Hrvatsko slovo, 6. VI. 1997, str. 6-7. Zagreb.
 22. NIKOLA MODRUŠKI, ORATIO IN FUNERE PETRI CARDINALIS S. SIXTI, 1474. Vijenac VII – 128, Zagreb 1999, str. 2.
 23. MISAL PO ZAKONU RIMSKOGA DVORA, 22. veljače 1483., Vijenac VII – 129, Zagreb 1999, str. 2.
 24. BAROMIĆEV BREVIJAR, 13. ožujka 1493., Vijenac VII – 130, Zagreb 1999, str. 2.
 25. SENJSKI MISAL, 7. kolovoza 1494., Vijenac VII – 131, Zagreb 1999, str. 10.
 26. LEKCIONAR BERNARDINA SPLIĆANINA, 12. ožujka 1495., VII – 134, Zagreb 1999, str. 11.
 27. POGOVOR zborniku KUKULJEVIĆEVI DANI U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA 2001- 2003., Varaždinske Toplice 2004., uredila Božena Filipan, str. 363 – 365.
 28. PREDGOVOR knjizi Darka Dekovića ZAPISNIK MISNI KAPTOLA RIEČKOGA, Rijeka 2005, str. 5.
 29. TROPISMENA I TROJEZIČNA HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KULTURA U OPUSU DRAGICE MALIĆ, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb 2005, str. 445 – 447.
 30. Josip Vončina (in memoriam), Slovo 61, Zagreb 2011, str. 316 – 319.
 31. Dragi kamen hrvatske glagolitike, «Vijenac» XX, br. 469, 23. veljače 2012. str. 13.
 32. Mjesto gdje se oblikuje prepoznatljiv glas hrvatske kulture, «Vijenac» XX, br. 470,  8. ožujka  2012, str. 16 – 17. Govor je objavljen i u časopisu  Ogranka Matice hrvatske iz Velike Gorice «Luč» 1/2012, str. 195 – 199,  u časopisu Ogranka Matice hrvatske Osijek «Književna revija» 2/2012, str. 7 – 13.  te u časopisu  «Zagreb, moj grad»  VI, 39, srpanj 2012, str. 38 – 41
 33. Na Istoku ništa novo!, «Vijenac» XX, br. 478, Zagreb,  28. lipnja 2012, str, 3.
 34. Zagrebačka slavistička škola, Kuzmanovićevo životno djelo,  «15 dana», 3 – 4, Zagreb 2012, str. 16 – 19.
 35. Predgovor, Radovi Zavoda za znanstveni rad  HAZU Varaždin, br. 23, Zagreb – Varaždin 2012, str. 13 – 14.
 36. Vjekovna neprekinuta procesija, «Vijenac» XXI, br. 492, 10. siječnja 2013, str. 16.
 37. Hrvatska ćirilična baština u  povijesti hrvatske kulture i njezino mjesto u povijesti hrvatske filologije, Hrvatska revija,  4/2012,  Zagreb, siječanj 2013, str. 4 – 7.
 38. Istraživanja o riječkom glagoljaškom krugu, Govor akademika Stjepana Damjanovića  prigodom predstavljanja knjige Darka Dekovića «Isttraživanja o riječkom glagoljaškom krugu», Dometi 3 – 4, Rijeka 2012, str. 115 – 119.
 39. «Zar sunce ne sja svima?» -dalekosežnost djela slavenskih apostola, Susreti, Glasilo Hrvatsko-češkog društva, XXI, 31,Zagreb,  ožujak 2013.
 40. Ne dišemo li zrak svi jednako?, Vijenac XXI, 497, Zagreb 21. ožujka 2013, str. 16. i 17.
 41. Nemiri naši jezični, Vijenac XXI, 498, Zagreb 4. travnja 2013, str. 2.
 42. Varaždinski velikan svjetskih razmjera, Feljton; Uz 175. godišnjicu rođenja i 90. godišnjicu smrti Vatroslava Jagića (1838. – 1923.), Varaždinske vijesti 3558, 12. III . 2013, str. 37.
 43. Nikad se nije puno bavio politikom, u Zagrebu su mu to zamjerali, Feljton; Uz 175. godišnjicu rođenja i 90. godišnjicu smrti Vatroslava Jagića (1838. – 1923.), (II. dio) Varaždinske vijesti 3559, 19. III . 2013, str. 39.
 44. Branio jezičnu tradiciju, Feljton; Uz 175. godišnjicu rođenja i 90. godišnjicu smrti Vatroslava Jagića (1838. – 1923.) (III. dio), Varaždinske vijesti 3560, 26. III. 2013, str. 39.
 45. Istočno krilo Europe, 1150 godina od Moravske misije, Bašćina 14, Zagreb 2013, str. 44 – 46.
 46. Nemojmo se nepotrebno inatiti, Vijenac XXII, 519, Zagreb, 2014, str. 2.
 47. Pozdravni govor, Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa  Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu , Biograd – Zadar, 2014, str. 5.
 48. Najstarija hrvatska ćirilicom tiskana knjiga, Vijenac XXII, 520, Zagreb, 2014, str.13.
 49. Sto pedeset godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 27/2011, Zagreb – Osijek 2011 (objavljeno u svibnju 2013), str. 9 – 16.
 50. Što šapću davnine, Vijenac XXII, br. 540, Zagreb, 13. studenoga 2014, str. 8.
 51. Stoljeće i pol Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Glasnik HAZU, I/1, Zagreb, 2014, str. 9 – 14.
 52. Zagledan u iskon hrvatske riječi (Znanstveni rad Eduarda Hercigonje), Bašćina, Glasilo Društva prijatelja glagoljice, 15, 2014, Zagreb.
 53. Sve za vjeru i domovinu, Vijenac XXIII, 546, 5. veljače 2015, str. 16 – 17.
 54. Lukas o Strossmayeru, «Vijenac» XXIII, 551, 16. travnja 2015, str. 16 – 17. ; pretisnuto i u knjižici «Strossmayer», ur. Luka Šeput,  MH, Zagreb 2015.
 55. Jezik detinstvo prebavi … , «Vijenac» XXIII, 557, 9. srpnja  2015, str. 9.  Pretisnuto u Kajkavskom kolendaru, Čakovec 2016, urednik Stjepan Hranjec, str. 35 – 39.
 56. Dopunska škola u župnome domu // Školske novine, broj 29, Zagreb, 29. rujna 2015, str. 28.
 57. I malena djela donose veliko dobro, Vijenac»  XXIV, 583, 7. srpnja 2016, str. 8 – 9.
 58. Tradicija i suvremenost zagrlile su se na Đakovačkim vezovima tako snažno i uvijek iznova svjedoče da je njihovo prepletanje dobitna formula, 50. Đakovački vezovi, Revija, Đakovo, 2016, str. 6 – 8.
 59. Govor predsjednika Matice hrvatske na Glavnoj skupštini u Sinju 18. lipnja 2016. godine//Kajkavski kolendar 2017., Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Čakovec 2016, str. 163 – 169.
 60. Matica hrvatska – 175 godina sa svojim narodom,  «Vijenac» XXV, broj 597,  109. siječnja 2017, str. 14 – 15.
 61. Matica hvata zalet, «Vijenac» XXV, broj 598, 2. veljače 2017, str. 8.
 62. U 175 godina postojanja Matici je rad zabranila jedino komunistička vlast, «Večernji list»,  9. veljače 2017, st. 2 – 3.
 63. Matica hrvatska – 175 godina sa svojim narodom,  «Vijenac» XXV, broj 599, 16. veljače 2017, str. 16 – 17.
 64. Prvi Matičin jubilej, «Vijenac» XXV, broj 601, 16. ožujka 2017, str. 7.
 65. Sukob Starih i Mladih, «Vijenac» XXV, 603, 13. travnja 2017, str. 10.
 66. Svjetonazorni srazovi, «Vijenac» XXV, 604, 27r. travnja 2017, str. 10.
 67. Spor s Društvom književnika, «Vijenac» XXV, 605,  11. svibnja 2017, str. 8.
 68. U vihoru Velikog rata, «Vijenac» XXV, 606,  25. svibnja 2017, str. 8.
 69. Politička sporenja u novoj državi, «Vijenac» XXV, 607, 8. lipnja  2017, str. 8.
 70. Tisuću godina hrvatskoga kraljevstva, «Vijenac» XXV, 608, 22. lipnja 2017, str. 8.
 71. Devedeseta obljetnica , Vijenac» XXV, 609, 10. srpnja 2017, str. 8.
 72. Prijepori Matice i HSS – a, «Vijenac» XXV, 610 – 612, , 20. srpnja 2017, str. 11.
 73. Pogled na Matičino nakladništvo, «Vijenac» XXV, 617, 26. listopada 2017, str. 15.
 74. Matica jučer, danas i sutra, Književna revija 57, 2-37 2017, str. 7 -9. stručni rad
 75. Matica hrvatska: 175 godina sa svojim narodom, Hrvatski kajkavski kolendar 2018., Čakovec 2018, str. 255 – 261.
 76. 175. obljetnica Matice hrvatske, Slavonski narodni kalendar čiča Grge Grgina 2018, Slavonski Brod 2017, str. 3943.
 77. Matica hrvatska – 175  godina sa svojim narodom, Kolo 3 /2017, Zagreb 2017, str. 71 – 76.
 78. Matica je dom svima koji vjeruju u kulturu i Hrvatsku, «Vijenac» XXVI, 634, 21. lipnja 2018, str. 14 – 15.
 79. Odlazak jednog od najvećih hrvatskih jezikoslovaca, In memoriam Marko Samardžija (1947 – 2019), Vijenac» XXVI, 652, 25. veljače. 2019, str. 16-17.
 80. Profesore, sretna Vam devedeseta!, «Vijenac» 667, 26. rujna 2019, str. 12.
 81. Znameniti Kotorski misal, Vijenac 672, Zagreb, 2019, str. 12.
 82. Veliki znanstvenik uvijek vjeran Matici,  Kolo 4, Zagreb, 2019, 107 – 113.
 83. Važan izvor za razumijevanje hrvatske književne i jezične povijesti, Vijenac 688 – 690, Zagreb,  16 srpnja 2020, str. 14 – 15.

Razgovori

Hrvatsku kulturu kao prepoznatljivu vrijednost u EU ništa ne će moći «rastočiti», Razgovor s akademikom Stjepanom Damjanovićem vodio Damir Pešorda, Hrvatsko slovo, petak, 28. prosinca 2012, str. 3 – 4.

Hrvatskoj treba Zakon o jeziku, Jutarnji list 5288, Magazin, Subota ,13. travnja 2013, str. 22 – 23. Sa Stjepanom Damjanovićem razgovarao Tomislav Čadež. Snimio Tomislav Krišto.

Nacionalni osjećaj je kulturna vrednota, Sa Stjepanom Damjanovićem razgovarao Luka Šeput, Vijenac XXII, br. 528, Zagreb, 29. svibnja 2014, str. 4. i 5.

Vjerujem u sinergiju darovitih i kompetentnih, portal Moderna vremena. Info, 30. VI. 2014. Sa Stjepanom Damjanovićem razgovarao Nenad Bartolčić.

Suprotstavljajmo se idejama, a ne ljudima, portal narod.hr 06. 07. 2014. Sa Stjepanom Damjanovićem razgovarala Davorka Gašparović.

Ljubav prema svojemu je najbolji temelj za poštivanje drugoga i drukčijega, Glas koncila  27, 6. srpnja 2014, str. 6 – 7.

Matica hrvatska je identitetsko žarište koje nadilazi svakodnevnu politiku, Sa Stjepanom Damjanovićem razgovarao Damir Pešorda, Hrvatsko slovo XX/1010, 29. kolovoza 2014, str. 3 – 4.

Razgovor s akademikom Stjepanom Damjanovićem, predsjednikom Matice hrvatskePortal Hrvatskoga kulturnog vijeća, 30. studenoga 2014.Razgovor vodio Davor Dijanović

U društvu vlada prezir prema pravdi, Sa Stjepanom Damjanovićem razgovarao Luka Šeput, «Vijenac»  XXIV, 581, 9. lipnja 2016, str. 4 – 5.

Maticu bi ukinuli oni koji se protive njezinim ciljevima, sa Stj. Damjanovićem razgovarao Luka Šeput, «Večernji list», 9. veljače 2017, st. 4 – 5.

Matica hrvatska jedan od nosivih stupova hrvatske kulture, sa Stjepanom Damjanovićem razgovarala Marija Belošević, Kršćanska obiteljska revija Kana, god. XLVIII, ožujak 2017, Zagreb, str. 40 – 42.

Glagoljica se ne može čitati brzo kao latinica, sa Stjepanom Damjanovićem razgovarala Lorena Hrković,  Lidrano 2017, Zbornik literarnih i novinarskih radova učenika osnovnih i srednjih škola, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb  2017, str. 104 – 108.

Trebaju nam kreativni ljudi i dobre ideje, sa Stjepanom Damjanovićem razgovarao Ivica Buljan, «Školske novine», Zagreb, 24. listopada 2017, str. 22 – 23.