Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja

Predsjednik: akademik Igor Vlahović

Zamjenici predsjednika:

 • dr. sc. Nataša Strelec Mahović
 • dr. sc. Ivan Balenović

Tajnik:

 • doc. dr. sc. Luka Valožić
 • zamjenik tajnika dr. sc. Iva Dasović

Administracija: Tihana Pavičić Mlinar 4895 171 , e-mail: tihana@hazu.hr


BILTEN Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja HAZU


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za prirodne znanosti pod poslovnom oznakom broj: 03-2/58-2019 od 23. prosinca 2019., na svojoj 1. (255.) redovitoj sjednici, održanoj 29. siječnja 2020., donijelo je odluku o imenovanju članova Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:

 

Članovi utemeljitelji

 1. Agronomski fakultet
 2. Arhitektonski fakultet
 3. Centar za obrambene i strateške studije „Janko Bobetko”
 4. Državna geodetska uprava
 5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje
 6. Državni hidrometeorološki zavod
 7. Državni zavod za statistiku
 8. Fakultet elektrotehnike i računarstva
 9. Geodetski fakultet
 10. Geodezija Šibenik d.o.o.
 11. Geofizički odsjek PMF-a
 12. Geografski odsjek PMF-a
 13. Geološki odsjek PMF-a
 14. Hrvatske vode
 15. Hrvatski geološki institut
 16. Hrvatski šumarski institut
 17. Institut Ruđer Bošković
 18. Institut za arheologiju
 19. Institut za oceanografiju i ribarstvo
 20. OIKON d.o.o.
 21. Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 22. Šumarski fakultet
 23. Urbanistički institut Hrvatske
 24. Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Članovi pojedinci
(umirovljenici ili zaposlenici tvrtki i institucija koje nisu članovi utemeljitelji)

 1. Mr. sc. Ivan Čačić, DHMZ, u mirovini
 2. Mr. sc. Bojan Lipovšćak, DHMZ, u mirovini
 3. Jonatan Pleško, Geodetski fakultet, u mirovini
 4. Prof. dr. sc. Milan Bajić, Geodetski fakultet, u mirovini
 5. Prof. dr. sc. Ranko Biondić, dekan Geotehničkog fakulteta
 6. Prof. dr. sc. Mladen Garašić, Građevinski fakultet, tajnik svjetske speleološke organizacije
 7. (UIS)
 8. Prof. dr. sc. Marinko Oluić, dipl. ing., RGN, u mirovini
 9. Mr. sc. Antun Schaller. dipl. ing. geog.
 10. Dr. sc. Teodor Fiedler, profesor na Geodetskom fakultetu
 11. Dr. sc. Vladimir Tomić, Geološki odsjek PMF-a, u mirovini
 12. Akademik Dragutin Skoko

Članovi Znanstvenoga vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 29. siječnja 2020. godine.


Povijest

Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja osnovano je u veljači 1979. Zadatak je Vijeća poticanje, unapređivanje, koordiniranje, pomaganje i organiziranje znanstvenih i stručnih istraživanja Zemlje s pomoću metoda daljinskih istraživanja. Ta istraživačka djelatnost obuhvaća ova znanstvena područja: arheologiju i povijesno naslijeđe, geodeziju, geofiziku, geografiju, geologiju, hidrologiju, meteorologiju, hidrotehniku, inženjersko projektiranje, oceanografiju, pedologiju, poljoprivredu, prirodne i izazvane katastrofe i krizne situacije te prostorno planiranje, šumarstvo i zaštitu okoliša.

Članice su Znanstvenog vijeća organizacije i znanstvene ustanove koje imaju svoje predstavnike u Izvršnom odboru.

Sekcije:
 1. Sekcija za snimanje, opću interpretaciju i GIS: pročelnik dr. sc. Dubravko Gajski
 2. Sekcija za geologiju i geofiziku: pročelnik dr. sc. Laszlo Podolszki
 3. Sekcija za vegetaciju, poljoprivredu i šumarstvo: pročelnik dr. sc. Ante Seletković
 4. Sekcija za oceanografiju: pročelnica dr. sc. Mira Morović
 5. Sekcija za hidrometeorologiju: pročelnica dr. sc. Petra Mikuš Jurković
 6. Sekcija za zaštitu okoliša i prostorno planiranje : pročelnik dr. sc. Ivan Landek
 7. Sekcija za arheologiju i povijesno nasljeđe: pročelnik dr. sc. Bartul Šiljeg

Članice Vijeća:

 1. AGRONOMSKI FAKULTET, Svetošimunska 25, Zagreb
 2. ARHITEKTONSKI FAKULTET, Kačićeva 26, Zagreb
 3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Gruška 20, Zagreb
 4. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Nehajska 5, Zagreb
 5. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Grič 3, Zagreb
 6. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKUIlica 3, Zagreb, Zagreb
 7. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, Unska 3, Zagreb
 8. GEODEZIJA ŠIBENIK d.o.o., Kralja Zvonimira 16, 22000 Šibenik
 9. GEODETSKI FAKULTET, Kačićeva 26, Zagreb
 10. GEOFIZIČKI ODSJEK PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb
 11. GEOGRAFSKI ODSJEK PMF-a, Marulićev trg 19/I
 12. GEOLOŠKI ODSJEK PMF-a, Horvatovac 102 a, Zagreb
 13. GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI (od 27. ožujka 2024.)
 14. HRVATSKE VODE, Zavod za vodno gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
 15. HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Sachsova 2, Zagreb
 16. HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko
 17. INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, Gajeva 32, Zagreb
 18. INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21001 Split
 19. JAVNA USTANOVA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (od 27. ožujka 2024.)
 20. ODJEL ZA GEOGRAFIJU SVEUČILIŠTA U ZADRU (od 27. ožujka 2024.)
 21. OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Vlade Prekrata 20, Zagreb
 22. RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, Pierottijeva 6, Zagreb
 23. ŠUMARSKI FAKULTET, Svetošimunska 25, Zagreb
 24. URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE, Frane Petrića 4, Zagreb
 25. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ PRI MINISTARSTVU PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE (od 27. ožujka 2024.)