Nakladništvo

O nakladništvu HAZU

 • U tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da rezultate znanstvenoga i umjetničkoga rada podastire javnosti s obzirom na to da su joj glavni zadaci, utvrđeni člankom 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, sljedeći:

  Akademija 1. potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu; 2. objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva; 3. daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

  Od dana svojega osnutka 29. travnja 1861., kad je Josip Juraj Strossmayer održao govor u Hrvatskome saboru iznijevši strateške pravce djelovanja i zadaću institucije za koju se cijeloga života toliko borio – za instituciju pod nazivom Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium – do kraja 2023. godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ukupno je objavila 6.901 svezak raznih publikacija .

  I u godini 2023. posebnu smo pozornost posvetili Akademijinoj izdavačkoj djelatnosti, jer tako možemo najbolje prikazati njezin rad i rad njezinih članova.

   U 2023. godini Akademija je objavila ukupno 91 svezak raznih publikacija, i to:

  15 knjiga, 29 zbornika radova, 33 sveska časopisa, 4 kataloga, 3 knjige sažetaka, 6 spomenica preminulim akademicima i 1 partituru

  Od navedenih izdanja, 66 svezaka Akademija je objavila kao izvršni izdavač, a 25 kao suizdavač.

   

  Pojedini Akademijini razredi zastupljeni su na sljedeći način:

  Općenito – 4 sv.;

  Razred za društvene znanosti – 36 sv.;

  Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti – 2 sv.;

  Razred za prirodne znanosti – 9 sv.;

  Razred za medicinske znanosti – 5 sv.;

  Razred za filološke znanosti – 7 sv.;

  Razred za književnost – 12 sv.;

  Razred za likovne umjetnosti – 6 sv.;

  Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju – 7 sv.;

  Razred za tehničke znanosti – 3 sv.

  Osim publikacija, Akademija tiska i razne vrste tzv. sitnog tiska, kao što su pozivnice za razna događanja, zatim plakate, diplome, deplijane za izložbe


Odjel za izdavačku djelatnost

Hebrangova 1, HR-10000 Zagreb
Telefon/telefaks: +385 (0)1 48 95 178

Aco Zrnić, rukovoditelj
telefon: +385 (0)1 48 95 173
email: naklada@hazu.hr
Nina Ivanović, GRAFIČKA UREDNICA
telefon: +385 (0)1 48 95 352
email: nina@hazu.hr
LIVIJA REŠKOVAC, LEKTORICA  I tajnica časopisa Forum
telefon: +385 (0)1 48 95 164
email: forum@hazu.hr
          lreskovac@hazu.hr
 
Sonja Batušić, grafička urednica
telefon:  +385 (0)1 48 95 178
email: sbatusic@hazu.hr

Maja Silov Tovernić, lektorica 
telefon: +385 (0)1 48 95 351
email: maja@hazu.hr
Gorka Radočaj, prevoditeljica
telefon: +385 (0)1 48 95 351
email: gorka@hazu.hr

Priručna knjižara

Hebrangova 1, HR-10000 Zagreb
email: knjizara@hazu.hr
Radno vrijeme za stranke: pon–pet 9-15 h

Inoslav Tompak
telefon: +385 (0)1 48 95 174
email: inoslav@hazu.hr
Mirjana Skvičalo
telefon: +385 (0)1 48 95 174
email: mirjanas@hazu.hr