Nakladništvo

O nakladništvu HAZU

U tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da rezultate znanstvenoga i umjetničkoga rada podastire javnosti s obzirom na to da su joj glavni zadaci, utvrđeni člankom 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, sljedeći:

Akademija 1. potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu; 2. objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva; 3. daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Od dana svojega osnutka 29. travnja 1861., kad je Josip Juraj Strossmayer održao govor u Hrvatskome saboru iznijevši strateške pravce djelovanja i zadaću institucije za koju se cijeloga života toliko borio – za instituciju pod nazivom Academia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium – do danas Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ukupno je objavila 6.727 svezaka raznih publikacija . I u godini 2021. posebnu smo pozornost posvetili Akademijinoj izdavačkoj djelatnosti, jer tako možemo najbolje prikazati njezin rad i rad njezinih članova.

U 2021. godini Akademija je objavila ukupno 84 sveska raznih publikacija, i to:

23 knjige, 16 zbornika radova, 28 sveska časopisa, 8 kataloga izložbi, 5 knjiga sažetaka, 2 spomenice preminulim akademicima i 2 rječnika.

Od navedenih izdanja, 67 svezaka Akademija je objavila kao izvršni izdavač, a 17 kao suizdavač.

Ukupna naklada svih Akademijinih izdanja objavljenih u 2021. iznosi 23.820 svezaka – prosječna je naklada 286 primjerka po naslovu.

Navedene publikacije ukupno imaju 22.214 stranica znanstvenih tekstova iz svih grana znanosti i umjetnosti – prosječno 267 stranica po naslovu.

Pojedini Akademijini razredi zastupljeni su na sljedeći način:

Općenito – 3 sv.;
Razred za društvene znanosti – 32 sv.;
Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti – 2 sv.;
Razred za prirodne znanosti – 4 sv.;
Razred za medicinske znanosti – 5 sv.;
Razred za filološke znanosti – 8 sv.;
Razred za književnost – 9 sv.;
Razred za likovne umjetnosti – 12 sv.;
Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju – 8 sv.;

Razred za tehničke znanosti – 1 sv.;

Uz tiskana izdanja, objavljena su i 2 izdanja u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Akademije.

Osim publikacija, Akademija tiska i razne vrste tzv. sitnog tiska, kao što su pozivnice za razna događanja, zatim plakate, diplome, deplijane za izložbe itd.


Odjel za izdavačku djelatnost

Hebrangova 1, HR-10000 Zagreb
Telefon/telefaks: +385 (0)1 48 95 178

Aco Zrnić, rukovoditelj
telefon: +385 (0)1 48 95 173
email: naklada@hazu.hr
Nina Ivanović, GRAFIČKA UREDNICA
telefon: +385 (0)1 48 95 352
email: nina@hazu.hr
Suzana Jukić, tajnica časopisa Forum
telefon: +385 (0)1 48 95 164
email: forum@hazu.hr
Livija Reškovac (zamjena)
Sonja Batušić, grafička urednica
telefon:  +385 (0)1 48 95 178
email: sbatusic@hazu.hr
Martina Delišimunović (zamjena)

email: martinadeli@hazu.hr

Maja Silov Tovernić, lektorica i korektorica
telefon: +385 (0)1 48 95 351
email: maja@hazu.hr
Gorka Radočaj, prevoditeljica
telefon: +385 (0)1 48 95 351
email: gorka@hazu.hr

Priručna knjižara

Hebrangova 1, HR-10000 Zagreb
email: knjizara@hazu.hr
Radno vrijeme za stranke: pon–pet 9-15 h

Inoslav Tompak
telefon: +385 (0)1 48 95 174
email: inoslav@hazu.hr
Mirjana Skvičalo
telefon: +385 (0)1 48 95 174
email: mirjanas@hazu.hr

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti