Stručne službe

  

URED TAJNIKA

SARA-SANELA BUTORAC, dipl. iur. – tajnik HAZU

tel. 4895-125
email: tajnik@hazu.hr

ODJEL ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE, UPRAVNE, PRAVNE I PERSONALNE POSLOVE

ALENKA SMREČKI, dipl. iur. – pomoćnica tajnika

tel. 4895-124, 4895-167
email: asmrec@hazu.hr

Financijsko-ekonomski odjel

LJUBICA PETROVIĆ, dipl. oec. – pomoćnica tajnika

tel. 4895-187
email: ljpetrovic@hazu.hr

Odjel za imovinu 

DAJANA ŽUPANIĆ JAKOVIĆ, mag. ing. arch.  – pomoćnica tajnika 

tel. 4895-114
email: dzupanicjakovic@hazu.hr

KABINET PREDSJEDNIKA I GLAVNOG TAJNIKA

TEA SRDIĆ, dipl. iur. – voditeljica Kabineta predsjednika

tel. 4895-122, 4895-177
email: kabpred@hazu.hr 

Ured za odnose s javnošću 

MARIJAN LIPOVAC – voditelj

tel. 4895-366, 4895-144
email: mlipovac@hazu.hr

ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU PROGRAME I PROJEKTE

JELENA ĐUKIĆ, mr. sc. – voditeljica

tel. 4895-142, 4895-172
email: jdukic@hazu.hr

ODJEL ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

IVAN GLADOVIĆ, mag. educ. phys. et inf. – voditelj

tel. 4895-101
email: igladovic@hazu.hr

ODJEL ZA PROTOKOL

DOBRIŠA SKOK, mag. iur. – voditelj

tel. 4895-165
email: dskok@hazu.hr