Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno

Predsjednik: akademik Vladimir Marković

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 1. (237.) redovitoj sjednici, održanoj 31. siječnja 2018., prihvatilo je izmjene i dopune sastava Izvršnoga odbora Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma u Trstenom, za iduće mandatno razdoblje od četiri godine (počevši od 31. siječnja 2018.) u sljedećem sastavu:

 • akad.  Vladimir MARKOVIĆ, predsjednik
 • akad. Igor ANIĆ, član
 • akad. Slavko MATIĆ, član
 • akad. Franjo TOMIĆ, član
 • akad. Radoslav TOMIĆ, član
 • akad. Igor FISKOVIĆ, član
 • akad. Mladen OBAD-ŠĆITAROCI, član
 • Sara-Sanela BUTORACdipl. iur, tajnik Akademije (s mandatom od 4 godine počevši od 29. siječnja 2021.) članica

 

Nov.: 9.2.2018., 2.2.2021. ds


Povijest osnivanja i sastava Odbora za obnovu i razvitak Aboretuma u Trstenom:

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 2. (211.) redovitoj sjednici, održanoj 25. veljače 2015., na prijedlog Uprave Akademije, odlučilo je da se u Izvršni odbor Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma u Trstenom, na iduće mandatno razdoblje od četiri godine imenuju:

 • akademik Slavko Matić
 • akademik Igor Fisković
 • akademik Franjo Tomić
 • akademik Andrija Mutnjaković

s početkom od 25. veljače 2015.


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 3. (173.) redovitoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2011., na prijedlog Uprave Hrvatske akademije i akademika Frane Kršinića, predsjednika Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma odlučilo je da se u Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine imenuju:
 • akademik Vladimir Marković, predsjednik
 • akademik Slavko Matić, član
 • akademik Igor Fisković, član
 • akademik Franjo Tomić, član
 • akademik Nenad Vekarić, član
 • akademik Mladen Obad-Šćitaroci, član
 • prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, član
 • prof. dr. sc. Nada Gruić, redoviti prof. Filozofskog fakulteta u Zagrebu, član
 • Vesna Kusin, prof., ravnateljica Galerija Klovićevi dvori, član
 • dr. sc. Milan Karlovac, dipl ing. arh., Dubrovnik, član
 • Mario Car, dipl ing. agronom., stručni suradnik Stanice za južne kulture, Dubrovnik, član
 • predstavnik Ministarstva kulture, član
 • predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, član
 • predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije, član
 • predstavnik Grada Dubrovnika, član
Predsjedništvo Hrvatske akademije odlučilo je da se u Izvršni odbor Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma, s mandatom od četiri godine, imenuju:
 • akademik Slavko Matić, član
 • akademik Vladimir Marković, član
 • akademik Igor Fisković, član
 • akademik Franjo Tomić, član
 • akademik Nenad Vekarić, član
 • akademik Mladen Obad-Šćitaroci, član
 • prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, član

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 6. (233.) redovitoj sjednici, održanoj 28. lipnja 2017., na prijedlog Razreda za likovne umjetnosti odlučilo je da se u Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine imenuju:

akademik Radoslav Tomić
Predsjedništvo Hrvatske akademije odlučilo je da se u Izvršni odbor Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma, s mandatom od četiri godine, 28. lipnja 2017. imenuju:

akademik Nenad Vekarić, član
Marina Štancl, dipl. iur, član