Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno

Predsjednik: akademik Vladimir Marković

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 1. (237.) redovitoj sjednici, održanoj 31. siječnja 2018., prihvatilo je izmjene i dopune sastava Izvršnoga odbora Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma u Trstenom, za mandatno razdoblje od četiri godine 31. siječnja 2018. – 31. siječnja 2022.) u sljedećem sastavu:

  • akademik  Vladimir MARKOVIĆ, predsjednik
  • akademik Igor ANIĆ, član
  • akademik Igor FISKOVIĆ, član
  • akademik Nikola LJUBEŠIĆ, član
  • akademik Mladen OBAD-ŠĆITAROCI, član
  • akademik Franjo TOMIĆ, član
  • tajnik HAZU Sara-Sanela BUTORAC, dipl. iur, članica (mandat od 29. siječnja 2021.)