Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo

Predsjednik: akademik Ferdo Bašić

Administracija: Tihana Pavičić Mlinar +38514895 171, e-mail: tihana@hazu.hr


ČELNIŠTVO

 1. akademik Ferdo Bašić, predsjednik
 2. akademik Franjo Tomić, zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. sc. Milan Oršanić, zamjenik predsjednika
 4. dr. sc. Joso Gračan, tajnik
 5. prof. dr. sc. Tajana Krička, tajnik

Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo je osnovano 1992. godine s ciljem okupljanja znanstvenika i ostalih stručnjaka radi rješavanja aktualnih znanstvenih i stručnih problema koja se odnose na znanstvena područja poljoprivrede i šumarstva.

Njegove aktivnosti su usklađene s Razredom za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti posebno kad se radi na organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, okruglih stolova, tiskanjem znanstvenih i stručnih knjiga, suradnji s drugim znanstvenim institucijama, izjavama za javnost i ostalim znanstvenim i stručnim događajima.

Vijeće danas ima 35 članova.

Prašuma Čorkova uvala

Prašuma Čorkova uvala, NP Plitvička jezera

PROČELNICI SEKCIJA

 1. prof. dr. sc. Zdravko Matotan, pročelnik Sekcije za biljnu proizvodnju
 2. prof. dr. sc. Boro Mioč, pročelnik Sekcije za stočarstvo
 3. prof. dr. sc. Duška Ćurić, pročelnica Sekcije za preradu poljoprivrednih proizvoda i biotehnologiju
 4. doc. dr. sc. Mario Njavro pročelnik Sekcije za gospodarenje poljoprivredom
 5. akademik Igor Anić, pročelnik Sekcije za šumarstvo
 6. prof. dr. sc. Ivica Grbac, pročelnik Sekcije za uporabu šuma

DELEGATI

 1. akademkinja Vlasta Piližota
 2. Ružica Gelo
 3. dr. sc. Vlado Topić
 4. prof. dr. sc. Jasna Šoštarić
 5. prof. dr. sc. Damir Ježek

 

ANIC-ARBORETUM

Akademik Anić u Arboretumu Trsteno