Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

IV. Razred za medicinske znanosti

Tajnik: akademkinja Vida Demarin
Zamjenik tajnika: akademik Josip Madić

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 171
Centrala: +385 01 4895 111
E-mail: tihana@hazu.hr


Djelatnost Razreda za medicinske znanosti odvija se preko samostalnoga istraživačkoga rada članova u okviru Razreda ili njegovih odbora. Iz imena odbora proizlazi i sadržaj njihova djelokruga rada.

Iznimno je bogata izdavačka djelatnost Razreda koji  izdaje RAD  HAZU Medicinske znanosti, a od 2007. godine  izlazi redovito i  to na engleskom jeziku, a isto tako godišnje ili dvogodišnje izdaje Rasprave i građa za povijest znanosti, a i većina znanstvenih skupova je popraćena zbornicima radova s najpoznatijom, već 23. godine u kontinuitetu tiskanom  knjigom Bolesti dojke. Članovi Razreda su i autori i koautori mnogih udžbenika i monografija tiskanih u okviru njihovih matičnih ustanova.

Časopis RAD  HAZU Medicinske znanosti dostupan je online:  http://rad-med.com

Članovi Razreda za medicinske znanosti djeluju i u okviru Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), specijalističkih društava unutar HLZ-a te u okviru mnogobrojnih međunarodnih  udruženja i društava.

Članovi Razreda nositelji su znanstvenih projekata, čiji se rad dijelom odvija preko Razreda.

Članovi Razreda bili su istaknuti liječnici i veterinari: Andrija Štampar, Sergije Saltykov, Drago Perović, Franjo Kogoj, Ante Šercer, Nikša Alegretti, Ivo Babić, Ivo Čupar, Mladen Sekso, Ljubomir Čečuk, Radovan Ivančić, Nenad Grčević, Jelena Krmpotić-Nemanić, Ivo Padovan, Sergije Forenbacher, Šime Spaventi, Zdenko Škrabalo, Eugen Topolnik, Slavko Cvetnić, Teodor Wikerhauser, Vladimir Goldner, Marko Šarić i Ivan Prpić.

U rad Razreda djelatno su uključeni dopisni članovi i članovi suradnici.