Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za orijentalistiku

Predsjednik Obora je akademik Mislav Ježić.

Radovi Šeste Dubrovačke međunarodne konferencije o sanskrtskim epovima i purāṇama skupljeni su i recenzirani te se priređuju za tisak. Početkom 2020. očekuje se objavljivanje sveska. Skupljaju se i recenziraju i radovi Sedme konferencije. Urednici su Ivan Andrijanić i Sven Sellmer, a glavni je urednik Mislav Ježić.

Željeli bismo, bude li moguće, i taj svezak objaviti prije sljedeće Međunarodne dubrovačke konferencije o sanskrtskim epovima i puraṇama (DICSEP), koja će se održati u rujnu 2020. Indijski je nakladnik Dev Publishers izrazio želju da objavi indijski pretisak prvih pet svezaka DICSEP-a, jer su stekli takav glas u indološkoj struci da ih želi objaviti za indijsko tržište. O tome je potpisan sporazum s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, i postupak je u tijeku. Ako taj dio pothvata dobro uspije, Dev Publishers bit će zainteresirani i za nastavak nakladničke suradnje na idućim svescima DICSEP-a.

Nastavlja se rad na istraživanju povijesti teksta klasičnih upaniṣadi.

Nastavlja se sudjelovanje u međunarodnome projektu novoga prijevoda Ṛksaṃhite na njemački (izdavač: Suhrkamp /Insel Verlag/ Verlag der Weltreligionen).

Od veljače 2020. počet će se raditi i na skupljanju radova Sedme svjetske vedološke konferencije (The 7th International Vedic Workshop), koja se je, nakon prethodnih na Harvardu, u Kyotu, Leidenu, Austinu, Bukureštu i u Indiji, u Calicutu, održala u Hrvatskoj, u Dubrovniku, u kolovozu 2019. godine. Iduća će biti na Sorbonnei u Parizu.