Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Odbor za etimologiju

Predsjednik Odbora je akademik Ranko Matasović.

Odbor za etimologiju Razreda za filološke znanosti HAZU osnovan je 1986. godine. Prvi je predsjednik bio akademik Vojmir Vinja, a od 2012. predsjednik je akademik Ranko Matasović.

Članovi su Odbora:

  • prof. dr. sc. Dunja Brozović-Rončević, Sveučilište u Zadru
  • dr. sc. Alemko Gluhak, Zavod za lingvistička istraživanja HAZU
  • prof. dr. sc. Georg Holzer, Sveučilište u Beču, dopisni član HAZU
  • dr. sc. Dubravka Ivšić Majić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  • prof. dr. sc. Mate Kapović, Filozofski fakultet u Zagrebu
  • akademik August Kovačec, Razred za filologiju HAZU
  • prof. dr. sc. Tijmen Pronk, Sveučilište u Leidenu (Nizozemska)
  • prof. dr. sc. Nikola Vuletić, Sveučilište u Zadru

Hrvatski jezik jedan je od duhovnih temelja hrvatskoga naroda i hrvatskoga  društva, a proučavanje njegove povijesti i razvitka njegova rječničkog blaga važna je zadaća hrvatske filologije. U povijesti hrvatskih riječi očituje se i povijest hrvatske kulture, mnogostrukih dodira koje su govornici hrvatskoga jezika imali sa svojim susjedima, ali i s nositeljima prestižnih jezika velikih europskih kultura. Odbor za etimologiju Razreda za filološke znanosti HAZU redovitim održavanjem znanstvenog skupa „Skokovi etimološko-onomastički susreti“ (do 2002. pod imenom „Skokovi etimološki susreti“), kao i predanim radom na etimološkim istraživanjima hrvatskoga jezika, doprinosi i potiče etimološka proučavanja hrvatskoga jezika. Do sada su održani sljedeći „Skokovi etimološko-onomastički susreti“: u Zagrebu (1986.), Zadru (1990.), Puli (1994.), Krku (1998.), Vukovaru (2002.), Korčuli (2006.), Gospiću (2010.), Zadru (2014.), Čakovcu (2018.). Referati s tih skupova objavljeni su u Akademijinim časopisima Folia onomastica Croatica i Filologija. Članovi Odbora bave se etimološkim proučavanjima ne samo hrvatskoga, već i mnogih drugih jezika: slavenskih, romanskih, keltskih, baltijskih, latinskoga i drugih indoeuropskih jezika.

 

10.-12. listopada 2022.

Konferencija “10. Skokovi etimološko-onomastički susreti”

U organizaciji Odbora za etimologiju Razreda za filološke znanosti HAZU održat će se od 10. do 12. listopada 2022. konferencija “10. Skokovi etimološko-onomastički susreti”.

Program skupa

Knjižica sažetaka