Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi

Predsjednik: prof. dr. sc. Nenad Moačanin, član suradnik, nenad.moacanin@zg.t-com.hr

Potpredsjednik Vijeća: dr. sc. Vjeran Kursar


Odlukom Predsjedništva HAZU i na prijedlog Razreda za društvene znanosti imenovani su prof. dr. sc. Nenad Moačanin predsjednikom Vijeća i  dr. sc. Vjeran Kursar potpredsjednikom Vijeća na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 17. travnja 2019.

Članovi Vijeća imenovani su Odlukom Predsjedništva HAZU i na prijedlog Razreda za društvene znanosti na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 30. siječnja 2019.

Članovi Znanstvenoga vijeća za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi:

  • akademik Gordan Družić
  • akademik Nikša Stančić
  • dr. sc. Tatjana Paić Vukić
  • dr. sc. Anđelko Vlašić
  • prof. dr. sc. Mladen Ančić
  • dr. s. Ivica Prlender
  • dr. sc. Kornelija Jurin Starčević, član (od 17. travnja 2019.)
  • dr. sc. Damir Karbić, član (od 29. siječnja 2020.)