Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za istraživanje odnosa Hrvatske i europskog jugoistoka u povijesnoj perspektivi

Znanstveno vijeće osnovano je odlukom Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 30. siječnja 2019. i to na prijedlog Razreda za društvene znanosti.

Predsjednik Vijeća: prof. dr. sc. Nenad MOAČANIN, član suradnik

Potpredsjednik Vijeća: dr. sc. Vjeran KURSAR

Članovi Znanstvenoga vijeća:

  1. akademik Gordan DRUŽIĆ
  2. akademik Tomislav RAUKAR
  3. akademik NIkša STANČIĆ
  4. akademik Franjo ŠANJEK
  5. dr. sc. Tatjana PAIĆ VUKIĆ
  6. dr. sc. Anđelko VLAŠIĆ
  7. prof. dr. sc. Mladen ANČIĆ
  8. dr. s. Ivica PRLENDER
  9. dr. sc. Kornelija JURIN STARČEVIĆ
  10. dr. sc. Damir KARBIĆ