Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava

Predsjednik: akademik Davorin Rudolf

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 6. (224.) redovitoj sjednici, održanoj 29. lipnja 2016., uz prethodnu suglasnost Razreda za društvene znanosti od 13. lipnja 2016. odlučilo je da se u Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine, počevši od 29. lipnja 2016.,  imenuju:

 • akademik Davorin Rudolf, za predsjednika Vijeća,
 • akademik Vlatko Silobrčić, za potpredsjednika Vijeća,

te za članove Znanstvenog vijeća:

 1. akademik Gordan DRUŽIĆ
 2. akademik Nenad CAMBI
 3. akademik Zvonko POSAVEC
 4. akademik Vlatko SILOBRČIĆ
 5. akademik Nikša STANČIĆ
 6. akademik Ivo ŠLAUS
 7. dr. sc. Mato ARLOVIĆ
 8. prof. dr. sc. Vesna BARIĆ – PUNDA
 9. prof. dr. sc. Olga CAREVIĆ
 10. prof. emeritus u miru Vladimir ĐURO DEGAN
 11. prim. Josip JELIĆ, dr. med.
 12. mons. dr. sc. Juraj KOLARIĆ
 13. prof. dr. sc. Davorin LAPAŠ
 14. prof. dr. sc. Gordana CERJAN LETICA
 15. mr. sc. Zdravko MRŠIĆ
 16. prof. dr. sc. Mira LULIĆ
 17. dr. sc. Zoran PIČULJAN
 18. dr. sc. Furio RADIN
 19. Domagoj HAJDUKOVIĆ, univ. spec. st. eur.
 20. izv. prof. dr. sc. Sanja BARIĆ
 21. mr. sc. Branko SOČANAC
 22. g. Veljko KAJTAZI
 23. prof. dr. sc. Dražen VIKIĆ-TOPIĆ
 24. prof. dr. sc. Miroslav TUĐMAN
 25. gđa. Bahrija SEJFIĆ
 26. g. Ivan Zvonimir ČIČAK
 27. dr. sc. Ivica Pavić

 

 

Tajnik Znanstvenoga vijeća: savj. Dobriša Skok, mag. iur.,
HAZU, Zrinski trg 11,
4895-165,
e-mail: dobskok@yahoo.com ili stross@hazu.hr