Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava

Predsjednik: akademik Davorin Rudolf

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 6. (224.) redovitoj sjednici, održanoj 29. lipnja 2016., uz prethodnu suglasnost Razreda za društvene znanosti od 13. lipnja 2016. odlučilo je da se u Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine, počevši od 29. lipnja 2016.,  imenuju:

 • akademik Davorin Rudolf, za predsjednika Vijeća,
 • akademik Vlatko Silobrčić, za potpredsjednika Vijeća,

te za članove Znanstvenog vijeća:

 1. akademik Gordan DRUŽIĆ
 2. akademik Nenad CAMBI
 3. akademik Zvonko POSAVEC
 4. akademik Vlatko SILOBRČIĆ
 5. akademik Nikša STANČIĆ
 6. akademik Ivo ŠLAUS
 7. dr. sc. Mato ARLOVIĆ
 8. prof. dr. sc. Vesna BARIĆ – PUNDA
 9. prim. Josip JELIĆ, dr. med.
 10. mons. dr. sc. Juraj KOLARIĆ
 11. prof. dr. sc. Davorin LAPAŠ
 12. prof. dr. sc. Gordana CERJAN LETICA
 13. mr. sc. Zdravko MRŠIĆ
 14. prof. dr. sc. Mira LULIĆ
 15. dr. sc. Zoran PIČULJAN
 16. dr. sc. Furio RADIN
 17. Domagoj HAJDUKOVIĆ, univ. spec. st. eur.
 18. izv. prof. dr. sc. Sanja BARIĆ
 19. mr. sc. Branko SOČANAC
 20. g. Veljko KAJTAZI
 21. prof. dr. sc. Dražen VIKIĆ-TOPIĆ
 22. prof. dr. sc. Miroslav TUĐMAN
 23. gđa. Bahrija SEJFIĆ
 24. g. Ivan Zvonimir ČIČAK
 25. dr. sc. Ivica Pavić

 

 

Tajnik Znanstvenoga vijeća: savj. Dobriša Skok, mag. iur.,
HAZU, Zrinski trg 11,
4895-165,
e-mail: dobskok@yahoo.com ili stross@hazu.hr