Rudolf Davorin, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti
Rudolf Davorin

Datum rođenja:

 • 13.02.1934

Mjesto rođenja:

 • Omiš

Adrese:

 • Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Trg braće Radića 7, 21000 Split

Telefoni:

 • Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu +385 021 348 599
 • Razred za društvene znanosti HAZU +385 01 4895 169

E-mail adrese:

Rudolf Davorin, akademik

Redoviti članovi I. Razred za društvene znanosti

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu (2003. – 2023.)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava HAZU

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za društvene znanosti (18.06.1992. – …)
 • član suradnik – Razred za društvene znanosti (17.07.1990. – 18.06.1992.)

Životopis

Davorin Rudolf, znanstvenik i političar,  rođen je u Omišu 13. veljače 1934. Sveučilišni je profesor međunarodnoga javnog prava u miru i doktor pravnih znanosti, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Stalno boravi u Splitu.

Djelovao je na Pravnom fakultetu u Splitu od osnutka toga Fakulteta (1960.-61.) do 1990., bio je dekan i prodekan, šef Katedre za međunarodno pravo, jedan je od osnivača i svojedobno ravnatelj Poslijediplomskog studija prava mora, prvog poslijediplomskog znanstvenog studija pomorskog prava i međunarodnog prava mora u bivšoj Jugoslaviji. Osnovao je i predavao na prvome tečaju diplomatskog i konzularnog prava Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske 1991. u Zagrebu. Predavao je Osnove međunarodnoga prava na Visokoj školi za međunarodne odnose i diplomaciju „Dag Hammarskjold“ u Zagrebu. Predaje Međunarodno pravo (objekte i vrela) na doktorskome studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Objavio je znanstvene i stručne radove iz područja međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, među kojima prvi cjeloviti sustav na hrvatskome jeziku “Međunarodno pravo mora” (1985.) u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u nas prvi “Enciklopedijski rječnik međunarodnog prava mora” (1989.) na hrvatskome, engleskom, francuskom, ruskom i talijanskom, “Terminologiju međunarodnog prava mora” (1980.), knjigu “Paksaktivnost i neutralnost” (1978.) u kojoj je potanko analizirao neutralnost u vrijeme rata i status trajne neutralnosti Austrije i Švicarske, knjigu “Morski gospodarski pojas u međunarodnom pravu” (1988.). Bio je urednik i koautor knjige “Epikontinentalni pojas” (1978.), redaktor i jedan od prevodilaca opsežnog teksta “Konvencije UN o pravu mora (1982.)”. Izlagao je o problemima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na međunarodnim skupovima u Manili, New Delhiju, Uppsali, New Yorku, Napulju, Trstu, Rimu, Helsinkiju i Stockholmu, predavao u Interuniverzitetskom centru za strane studente u Dubrovniku, poslijediplomskim studijima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa u Zagrebu, Beogradu i Skopju. Specijalizirao je međunarodno pravo na američkim sveučilištima Princeton i New York. Radio je kao novinar (s prekidima od 1950. do 1961.).Bio je glavni urednik splitskog književnog časopisa “Peristil” (1951). Taj časopis je prestao izlaziti nakon prvoga broja, jer je bio izložen razornoj političkoj kritici zbog liberalnih “zapadnjačkih ideja”. Glavni je urednik znanstvenog časopisa “Adrias” Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu i glavni urednik znanstvenog časopisa “Uporedno pomorsko pravo – Comparative Maritime Law” Jadranskog zavoda HAZU u Zagrebu.

Davorin Rudolf je neovisni intelektualac, znanstvenik i političar koji trajno djeluje u političkome i javnom životu Hrvatske. U tjednicima i dnevnim listovima, domaćim i stranim, objavio je brojne autorske članke i intervjue. Sudionik je Hrvatskoga proljeća 1971.

Godine 1990. bio je postavljen za prvog ministra pomorstva u Vladi Republike Hrvatske (bio je ministar u tri prve hrvatske vlade nakon demokratskih izbora, 1990. – 1990.), a sredinom 1991. za ministra vanjskih poslova. Dok je obavljao funkcije ministra vanjskih poslova bio je član Vrhovnog državnog vijeća Republike Hrvatske. Bio je predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO, od 1991. do 1993. predsjedavao je Državnoj komisiji za granice. U listopadu 1993.imenovan je za veleposlanika u Talijanskoj Republici, Malti, Cipru i San Marinu, potom za stalnoga predstavnika Republike Hrvatske u UN organizaciji FAO i guvernera u UN organizaciji za investicije IFAD. Na tim funkcijama proveo je sedam godina. Od 2003. do 2009. bio je osobni savjetnik ministara vanjskih poslova Republike Hrvatske. Tijekom Domovinskog rata pridonio je suzbijanju, izbjegavanju i prestanku oružanih sukoba i mirnom povlačenju postrojbi Jugoslavenske narodne armije iz gradova i pomorskih baza duž hrvatske obale. Pregovarao je i u ime hrvatske Vlade zaključio ugovore s predstavnicima Glavnog stožera Jugoslavenske narodne armije (JNA) o prestanku neprijateljstava i odlasku vojnih postrojbi i brodova ratne mornarice s obalnog i otočnog područja Republike Hrvatske (od Savudrijske vale do granice s Crnom Gorom) u Žitniću (21. studenoga 1991.), Splitu (3. prosinca 1991.) i Cavtatu (s još dvojicom hrvatskih ministara 7. prosinca 1991.). Sjećanja na Domovinski rat, razgovore i pregovore koje je kao ministar u vladi Republike Hrvatske vodio tijekom rata u domovini i inozemstvu (u Rimu, Vatikanu, Londonu, Budimpešti, Beču i dr.) izložio je u knjizi “Rat koji nismo htjeli” (u izdanju “Globusa – Zagreb”, 1999.).

Od 1968. do 1971. bio je predsjednik Vijeća za prosvjetu i kulturu Skupštine općine Split i član užeg odbora za gradnju auto ceste Split – Zagreb (1968-71.). Pridonio je gradnji Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu (bio je predsjednik Savjeta toga Muzeja ) i obnovi zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu (nakon požara 1971.). Predsjednik je Znanstvenoga vijeća za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te doživotni počasni predsjednik Foruma hrvatske sloge,  nacionalne građanske udruge za promicanje dijaloga, tolerancije i zajedništva, voditelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu (2003. – 2023.), član uprave Književnoga kruga Split i osobni savjetnik ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske. Predaje znanost međunarodnih odnosa na Poslijediplomskom studiju prava mora Pravnog fakulteta u Splitu. Počasni je građanin Županije dubrovačko neretvanske. Diploma mu je uručena 12. svibnja 1997. “kao iskaz zahvalnosti i priznanja za nesebičnu pomoć i ohrabrenje u teškim trenucima najsurovijega vojnog napadaja na hrvatski jug” (brutalnog granatiranja Dubrovnika 6. prosinca 1991.). Općina Konavle  dodijelila mu je nagradu za životno djelo 21. listopada 2015. Počasni je građanin talijanskih gradova San Felice del Molise (30. rujna 1999.), Montemitro (4. ožujka 2000.) i Acquaviva Collecroce (25. rujna 1999.). Godine 1990. Komisija za dodjeljivanje nagrada grada Splita bila mu je dodijelila godišnju nagradu za znanstveni rad. Nagradu je javno odbio jer je smatrao neprimjerenim primiti je dok obnaša dužnost ministra u Vladi Republike Hrvatske. Godine 2005. Grad Split mu je podijelio – u povodu 1700-te obljetnice osnutka – nagradu za životno djelo. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske uručilo mu je 14. lipnja 2019. nagradu za prinose razvoju i ugledu pomorstva u zemlji i svijetu. Dobitnik je državne nagrade Republike Hrvatske za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti 2012. Odličje Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom uručila mu je predsjednica Republike Hrvatske na svečanosti u Zagrebu 14. lipnja 2019.


Bibliografija

Znanstveni članci

 1. Privremena, stalna, tradicionalna neutralnost i neangažiranost, doktorska disertacija, Pravni fakultet Split, 1964., str. 355.
 2. Neutralnost i Povelja UN, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 3, 1965., str. 145-174.
 3. Poimanje domicila u USA i Engleskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 4, 1966., str. 61-78.
 4. Domicil i priznanje odluka o razvodu braka, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 5, 1967., str. 39-57.
 5. Domicil i sud nadležan za razvod braka u zemljama common law, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, 3, 1968., str. 277-288.
 6. Neka pitanja nastala izraelsko-arapskim sukobima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 6, 1968., str. 41-53.
 7. Izraelsko-arapski spor pred Generalnom skupštinom i Vijećem sigurnosti UN, Simpozij: Kriza na Bliskom istoku, Udruženje društva za Ujedinjene nacije, Zagreb, 1968, 67 str.
 8. Izraelsko-arapski sukobi pred Generalnom skupštinom i Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, Politička misao, 2, 1968., str. 226-250.
 9. Duh Jalte, feljton, 17 nastavaka, Slobodna Dalmacija, 1968, XXVI, br. 7346.-7362.
 10. Pravni aspekti istraživanja i iskorištavanja našeg podmorja, Privreda Dalmacije, 5, 1969., str. 12-17.
 11. Vrste i oblici trajne neutralnosti danas, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 7, 1969, str. 97-104.
 12. Razvoj visokog školstva na području općine Split, Ekonomski institut, Split, 1969., str. 46.
 13. Naučne institucije i naučne djelatnosti u Splitu, Ekonomski institut, Split, 1969, str. 73.
 14. Financiranje rada institucija i djelatnosti u kulturi na području općine Split, Pogledi, 1, 1969., str. 171-183.
 15. Pravni fakultet u Splitu (zajedno s A. Cvitanićem), u: Spomenica u povodu proslave 300- godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, II, 1969., str. 371-377.
 16. Skupštine i vanjska politika, Pogledi, 2, 1970., str. 7-19.
 17. Dokle protezati granice obalne države na moru?, Pogledi, 4-5, 1970., str. 69-79.
 18. A. Jelavić & D. Rudolf, Kulturne institucije i djelatnosti, Ekonomski institut, Split, 1970., str. 88.
 19. Nauka, Ekonomski institut, Split, 1970, str. 81.
 20. B. Sviličić- J. Milat- D. Rudolf, Školstvo, Ekonomski institut, Split, 1970., str. 149. O ekonomskom sadržaju samoupravljanja u kulturi, Pogledi, 6, 1971., str. 111-116.
 21. Znanstvene i kulturne institucije, u: Smjernice društveno-ekonomskog razvoja Splita, monografski prikazi, Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu, Split, 1971., str. 639-687.
 22. Strana predstavništva. u: Smjernice društveno-ekonomskog razvoja Splita. monografski prikazi, Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu, 2, 1971., str. 771-773.
 23. Pravni status različit od neutralnosti i zaraćenosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, XXI/2, 1973., str. 255-264.
 24. Nepristranost u pravu neutralnosti, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, X, 1973., str. 42-61.
 25. Pitanja granica obalne države na moru, Naša zakonitost, 7-8, 1974., str. 705.-742.
 26. O granicama ekonomske zone i epikontinentalnog pojasa, Međunarodna politika, Beograd, br. 581, 1974., str. 12-14.
 27. Kvalificirana neutralnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 11, 1974., str. 61.-72.
 28. Pitanje granica obalne države na moru, simpozij: Ujedinjene nacije, more i Jugoslavija, 17. i 18. svibnja 1974., str. 88.
 29. O nezaraćenosti, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, 1-2, 1975., str. 1-12.
 30. Prirodna bogatstva epikontinentalnog pojasa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 12, 1975., str. 87-96.
 31. O granicama epikontinentalnog pojasa, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, br. 1-2, 1975., str. 121-127.
 32. Modern Law of the Sea, International Law Association, Report of the Fifty-Sixth Conference held at New Delhi, London, 1976., str. 320-321.
 33. Rad na novom međunarodnom pravu mora, Pregled, Sarajevo6, 1976., str. 689-696.
 34. Problem utvrđivanja vanjske granice epikontinentalnog pojasa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 13, 1976., str. 69-78.
 35. Međunarodno javno pravo, skripta, Upravno – pravni studij, Split, 1977., str. 173.
 36. Pravo na neutralnost u Završnom aktu konferencije u Helsinkiju, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, XXV, 1977., str. 53-61.
 37. Law of the Sea and the New International Economic Order, International Law Association, Report of the Fifty-Eight Conference, Manila, 1978., str. 329.
 38. Treća konferencija UN o pravu mora i podmorja, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 1-3, 1979, str. 155-162.
 39. Neka pitanja suvremenog humanitarnog prava, Savjetovanje o aktualnim pitanjima razvoja međunarodnog humanitarnog prava, Beograd, 1979., str. 213-215.
 40. Treća konferencija UN o pravu mora i podmorje u granicama nacionalne jurisdikcije, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1979, str. 48.
 41. Dno i podzemlje u granicama nacionalne jurisdikcije, Prinosi, XV/17, Zagreb, 1982., str. 89-135.
 42. Tjesnaci u međunarodnom pravu, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1982., str. 225.
 43. Pravo mora prema ženevskim konvencijama (1958.) i nacrt konvencije o pravu mora (1981.), Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, str. 460.
 44. Unutrašnje morske vode, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1983., str. 104.
 45. Zaštita i očuvanje morskog okoliša u Konvenciji o pravu mora (1982.), Pomorski zbornik, 21, 1983., str. 81-97.
 46. Neutrality of Sweden and Paxactivity, The Spirit of Uppsala, ed. by . Grahl-Madsen and J. Toman, Berlin – New York, 1984., str. 162-164.
 47. Rješavanje sporova u Konvencji UN o pravu mora, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1984., str. 52.
 48. Teritorijalno more, Pravni fakultet, Katedra a međunarodno pravo, Split, 1984., str. 166.
 49. Novine u međunarodnom pravu mora, I. i II. dio, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1984., str. 81, 100.
 50. Some remarks about the Provisions concerning the Continental Shelf in the Convention on the Law the Sea, Essays on the Law of the Sea, Zagreb, 1985., str. 141-146.
 51. Plovni i plovidbeni putovi prema Konvenciji UN o pravu mora (1982.), Pomorski zbornik, 23, 1985., str. 335-365.
 52. Međunarodnopravno reguliranje znanstvenih istraživanja mora, Zbornik Pravnog fakulteta u Mostaru, VI, 1985., str. 51-60.
 53. Proklamiranje gospodarskih pojasa u Jadranu, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1986. str. 121.
 54. Gospodarski pojas i pitanja razgraničenja, Adrias, Split, 1, 1987, str. 55-63.
 55. Rješavanje sporova u gospodarskom pojasu prema Konvenciji UN o pravu mora, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 25, 1988., str. 57-70.
 56. Yugoslav Economic Zone in the Adriatic Sea, Jugoslavenska revija za međunarodno pravo, Beograd, 35, 1988., str. 52-61.
 57. Međunarodni ugovori pomorskog ratnog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 26, 1989., str. 77-85.
 58. O proglašenju gospodarskog pojasa Republike Hrvatske, Ministarstvo pomorstva, Zagreb, 1991., str. 82.
 59. Europska unija možda nije najsretniji izbor, ali je jedini, Nacionalni i kulturni identitet Hrvatske i članstvo u Europskoj uniji, Od Rimskog Carstva do Europske unije, Biblioteka Europskog pokreta, Split, 2005., 53 – 60. str.
 60. O sustavima sigurnosti, Međunarodni položaj Hrvatske, Ured Predsjednika Republike, Zagreb, svibanj 1996., str. 113-116.
 61. Il perche’ e il come del disfacimento – The whys and wherfores of its dismantling, Rivista diplomatica, Vol XXXVI, n. 98, Roma, Dic. 95 – Marzo 1996., str. 25-29 (na talijanskom i engleskom).
 62. Morske granice između Republike Hrvatske i Republike Italije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 5, 1998, br. 3-4, str. 699-700.
 63. Odnosi s Italijom i daljnje europsko integriranje Republike Hrvatske, Iskustva moderne hrvatske diplomacije, Diplomatska akademija MVP Republike Hrvatske, Zagreb, 1999., str. 105- 109.
 64. In search of an effective universal system of security, Changing Threats to Global Security: Peace or Turmoil, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 2004., str 333-335.
 65. Prijepori o nacionalnom, Adrias, 11, Zagreb – Split, 2004., str. 232-234.
 66. Kobne posljedice sječe srpskih liberala 1972., Adrias, 11, Zagreb – Split, 2004., str. 235-239.
 67. Hrvatska protiv rata: prijedlozi za stvaranje saveza samostalnih država, Nastanak suvremene države Hrvatske i dvadeseta obljetnica njezina utemeljenja, HAZU, zbornik radova, Zagreb, 2012, str. 55 – 74.
 68. Bosna i Hercegovina je za Hrvatsku najvažnija država, Vijenac, 7. studenoga 2019.
 69. Pad Vukovara ne može biti državni blagdan, Večernji list, 8. studenoga 2019.
 70. Novi međunarodni poredak – kakav i kako? Slobodna Dalmacija, 4. ožujka 2019.
 71. Novi svjetski poredak po svađalici Trumpu, Globus – Zagreb, 31. kolovoza 2018.
 72. Zašto u Hrvatskoj nema pomirbe i tko ju sprječava? Hrvatski tjednik, 22. kolovoza 2019.
 73. Moja razmišljanja o komunizmu i antifašizmu, Hrvatski tjednik, 29. kolovoza 2019., 5. rujna 2019.
 74. Velika je nevolja snašla čovjeka kojega vlastita prošlost ne poučava, Katolički tjednik, Sarajevo,  br. 38, 22. rujna 2019.
 75. Identitet naroda i Europska unija, Republika, godište LXVII, br. 5, svibanj 2011., str. 3 – 9.
 76. Razgraničenje sa Slovenijom, prestanak primjene arbitražnoga sporazuma i okončanje postupka Arbitražnog suda, Adrias, Zagreb – Split 2019., br. 22., str 7. – 18.
 77. Samo je jedan Dan neovisnosti Republike Hrvatske – 25. lipnja 1991., Dan kada je nastala država Hrvatska 1991., HAZU, znanstveni skup, Zagreb, 20. veljače 2015.
 78. Granice su barut za potpalu ratova, Dani, Sarajevo, br. 918, 16. siječnja 2015, str. 42-45.
 79. Arbitražna „pravičnost“ protiv međunarodnog prava, Globus – Zagreb, 21. srpnja 2017.
 80. Ostati izvan Unije znači trajno truliti na periferiji Europe, Sixsigma, Zagreb, rujan – prosinac 2017., str. 7- 8.
 81. Bezbolno rješenje graničnog spora koje nije ni prohrvatsko niti antislovensko, Globus Zagreb, 15. rujna 2017.
 82. Zaprepašćuje hrvatska vanjskopolitička naiva, Večernji list, 24. listopada 2013.
 83. Milanović treba potaknuti nove izravne pregovore sa Slovenijom, Novi list, 8. veljače 2020.
 84. „Čuvajte mi Hrvatsku od niskosti i mržnje!“ – godišnjica smrti Vlade Gotovca, Slobodna Dalmacija, 7. prosinca 2018.
 85. Apeliram na državna tijela da promijene odluku o financiranju „Jezika“ i udovolje traženjima uredništva, Hrvatski tjednik, 15. studenoga 2018. anketa.
 86. Ugovor o Ustavu za Europu – važan reformski akt Europske unije, Adrias, br. 13, svibanj 2006., str. 7 – 18.
 87. Granice s Italijom u mirovnim ugovorima Prvoga i Drugog svjetskog rata, Adrias, br. 15, prosinac 2008., str. 61-80.
 88. Mirovni ugovor iz 1947. – temelj za dobre odnose s Italijom, Adrias, br. 15, prosinac 2008., str. 45 – 46.
 89. Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini, Adrias, br. 17, listopad 2011, str. 221 – 234.
 90. Identitet naroda i Europska unija, Republika, godište LXVII br. 5, svibanja 2011., str. 3 – 9.
 91. Tuđman u Americi, Vijenac Matice Hrvatske, br. 537, 2. listopada 2014.
 92. Raspad Jugoslavije – razdruživanje jugoslavenskih federalnih republika, Vijenac Matice Hrvatske, br. 538, 16. listopada 2014.
 93. Promjene, Vijenac Matice Hrvatske, br. 539, 30. listopada 2014.
 94. Ministar, Vijenac Matice Hrvatske, br. 540, 13. studenoga 2014.
 95. Hrvatski prijedlozi za mir, Vijenac Matice Hrvatske, br. 541, 27. studenoga 2014.
 96. Uoči odluke o neovisnosti, Vijenac Matice Hrvatske, br. 542 – 543, 11. prosinca 2014.
 97. Lekcije Prvoga svjetskog rata, Adrias, Split, br. 20, prosinac 2014., str. 105 – 116.
 98. Odlazak Dobrice Ćosića – pisac u službi mrtve Srbije, Vijenac Matice Hrvatske, br. 529, 12. lipnja 2014.
 99. Znanstvenik europskoga formata akademik Vladimir Ibler, Vladimir Ibler 1913.-2015., HAZU, str. 9 – 15.
 100. Zapisi iz vremena stvaranja države Hrvatske, Proklamiranje neovisnosti – trenutak koji je promijenio svijet, Vijenac Matice Hrvatske, br. 544, 8. siječnja 2015.
 101. Arbitražna „pravičnost“ protiv međunarodnog prava, Globus, 21. srpnja 2017.
 102. Mi smo još uvijek nezavršena država, Moja Županija, kronika Splitsko – dalmatinske županije, travanj 2017.
 103. Tuđman me dočekao zguren za stolom, bez šarma, mrka pogleda, vojnički krut – general, Jutarnji list, 27. siječnja 2017.
 104. Milošević i Tuđman nisu se dogovorili o podjeli Bosne. Da jesu ja bih to znao, Jutarnji list, 28. siječnja 2017.
 105. Nitko nije znao je li Tuđmanov posjet Americi službeni, ali on se rukovao s Georgeom Bushom, Jutarnji list, 29. siječnja 2017.
 106. Bosna i Hercegovina je za Hrvatsku najvažnija država, Vijenac, 7. studenoga 2019.
 107. Razgraničenje sa Slovenijom, prestanak primjene arbitražnoga sporazuma i okončanje postupka Arbitražnog suda, Adrias, Zagreb – Split 2019., br. 22., str 7. – 18.
 108. Reminiscencije, Hrvatski veleposlanik sa Stjepanom Krasićem u Rimu, Verba volant – Scripta manent, Zbornik u čast akademika Stjepana Krasića, OP, Sveučilište u Splitu, 2019., 395 – 400 str.
 109. Milanović treba potaknuti nove izravne pregovore sa Slovenijom, Novi list, 8. veljače 2020.
 110. Tomac je prvi vrisnuo: je li danas u Hrvatskoj opasno kazati da si Hrvat? Večernji list, 4. siječnja 2020.
 111. Razgraničenje sa Slovenijom, prestanak primjene arbitražnog sporazuma i okončanje postupka arbitražnog suda, Adrias, Zagreb – Split, br. 22, 2019., str. 7 – 18.

Članci, komentari

 1. More donosi visoki profit, Vjesnik, 9. rujna 1990.
 2. Grub politički akt bez pravnog učinka, Novi list, 6. listopada 1994.
 3. Vi ste vidjeli Vukovar …, Vjesnik, 4. kolovoza 1993.
 4. Ključevi su u Washingtonu, Vjesnik, 4. srpnja 1993.
 5. Reguliranje Dragonje, Novi vjesnik, 18. studenog 1992.
 6. Pet točaka za rješenje YU-krize, Vjesnik, 15. kolovoza 1991.
 7. Male države mogu pomoći stabilnosti Evrope, Vjesnik, 12. svibnja1991.
 8. Pitat će nas djeca …, Vjesnik, 18.rujna 1991.
 9. Tako bih  želio vidjeti Rim …, Slobodna Dalmacija, 30.travnja 1994..
 10. Himna slobode u paklu Dubrovnika, Slobodna Dalmacija, 24, 25, 26. prosinca 1991.
 11. Blokade-demonstracija grube sile, Novi list, 22. listopada 1991.
 12. Orijentacija k jadranskoj politici, Večernji list, 16. siječnja 1991.
 13. Slovencima ne treba morski koridor, Nedjeljna Dalmacija, 21.listopada 1992.
 14. Kako je spašavan Dubrovnik – Spasonosno primirje, Slobodna Dalmacija, 27. prosinca 1992.
 15. Nevidljive granice sa Slovenijom, Novi list, 18. studenog 1991.
 16. Hrvatski plan rješenja krize, Slobodna Dalmacija, 15. srpnja 1991.
 17. Kako je spašavan Dubrovnik – Admiral Jokić prekida napad, Slobodna Dalmacija, 24, 25, 26. prosinca 1992.
 18. Sve su granične crte utvrđene, Vjesnik, 18. studenog 1991.
 19. Obalna straža na cijelom Jadranu, Slobodna Dalmacija, 10. listopada 1990.
 20. Presudili Kardelj i Bakarić, Novi list, 9.lipnja 1993.
 21. Nisam htio biti grobar hrvatske brodogradnje, Slobodna Dalmacija, 14.srpnja 1995.
 22. Podaništvo u vanjskoj politici: bolest koju treba istrijebiti, Vjesnik, 21. kolovoza 1993.
 23. Premijer Račan mogao bi skupo platiti svoju ishitrenost i aroganciju, Glas Slavonije, 24. kolovoza 1992.
 24. Odnosi s Italijom i daljnje europsko integriranje Republike Hrvatske, Iskustva moderne hrvatske diplomacije, Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, 1999., 105 – 109.
 25. Arbitraža u Piranskom zaljevu bit će vrlo brza, Novi list, 24. kolovoza 2002.
 26. Razboriti ljudi problem bi riješili za pet minuta, Novi list, 14. lipnja 2002.
 27. Želimo okupiti pamet i snagu Hrvatske, Novi list, 18. lipnja 2002.
 28. Hrvatski ustupci prevršili mjeru, Novi list, 12. prosinca 2002.
 29. Oko Račana su sve samo politički zelembaći, Nedjeljna Dalmacija, 19. srpnja 2002.
 30. Treba proglasiti gospodarski pojas, Jutarnji list, 14. kolovoza  2002.
 31. Slovenci nam podmeću “Račanov ugovor” o granici, Glas Slavonije, 13. rujna 2003.
 32. Zanima nas samo osvajanje vlasti, Jutarnji list, 7. travnja 2003.
 33. “Budemo li čekali dogovor sa Slovenijom,  nikada nećemo proglasiti gospodarski pojas”, Vjesnik, 14, 15. kolovoza 2003.
 34. Hrvatskoj treba svježa politička snaga, Vjesnik, 29. ožujka 2003.
 35. Za američku intervenciju ni jastrebovi ni golubice, Slobodna Dalmacija,12. rujna 1997.
 36. S Europom smo vezani brakom koji se ne može raskinuti, Slobodna Dalmacija, 17. kolovoza 1996.
 37. Dobar posao u Rimu, Nedjeljna Dalmacija, 4. srpnja 1997.
 38. Nacisti i fašisti su porazbijali stakla, a račun je platio svijet, Vjesnik, 7. svibnja 1995.
 39. Gospođu Šeparović tužit ću sudu zbog klevete, Novi list, 4. prosinca 1995.
 40. Zmago jodla, ojka i arlauče, Slovenci osluškuju i smiju se, a odgovora s ovu stranu meje nema, Vjesnik, 19. svibnja 2003.
 41. Pobijedili istinski protagonisti rata, Vjesnik, 13. travnja 2002.
 42. Hrvatski rat za miran razlaz, Vjesnik, 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. travnja 2002.
 43. Izgubljena pomorska orijentacija, Novi list, 29. listopada 2003.
 44. Banac je unio demokratski stil u naš zastarjeli i prošlošću osjetno opterećen politički mentalitet, Vjesnik, 12. srpanj 2003.
 45. Neću sa Zmagom dijeliti naš Jadran, Slobodna Dalmacija, 28. srpanj 2003.
 46. Lako je promijeniti Vladu, ali koga postaviti u novu, Vjesnik, 9. lipanj 2003.
 47. Bauk Tomca kruži Europom: unutar naše ljevice još tutnje nedoumice o odnosu nacionalnoga i klasnog, Vjesnik, 2. srpnja 2003.
 48. Ako je 1992. autokrat mogao sastaviti nacionalnu koalicijsku vladu, zašto ne bi mogli demokratski vođe, Vjesnik, 26. lipnja 2003.
 49. Umjesto međunarodnoga mira i sigurnosti, cilj zaštita nacionalne sigurnosti i ostvarivanje nacionalnih interesa, Vjesnik, 12. travanj 2003.
 50. Bez amatera i diletanata: Nacionalna koalicijska vlada izrazila bi zrelost i snagu hrvatske političke elite, Vjesnik, 10. lipanj 2003.
 51. “Radoš je pokrivao Račana”, Jutarnji list, 2. rujna 2003.
 52. Vođenje operativnih izvršnih državnih poslova u Hrvatskoj povjeriti nacionalnoj koalicijskoj vladi, Vjesnik, 31. svibnja 2003.
 53. Hrvatski intelektualci: Najgore je imati sluh a ne čuti, imati oči a ne vidjeti, imati jezik, a šutjeti, Vjesnik, 23. svibanj 2003.
 54. “Nema antislovenskih histerija”, Jutarnji list, 10. rujan 2003.
 55. Čak i ozbiljni Talijani zamjeraju Mussoliniju samo to što je izgubio u ratu Istru i Dalmaciju, Nedjeljna Dalmacija, 4. travanj 1997.
 56. U Istri Ustavni sud zovu rasističkim, a Menia nas naziva banana državom, Slobodna Dalmacija, 20. travnja 2001.
 57. Granica u Piranskom zaljevu morala je ići sredinom, Večernji list, 31. srpanj 2001.
 58. Nemoguće je odricanje od teritorija uskladiti s Ustavom, Novi list, 31. srpanj 2001.
 59. “Želim spriječiti poniženje Hrvatske”, Vjesnik, 31. srpanj 2001.
 60. Arogancija pluta Jadranom, Slobodna Dalmacija, 21. kolovoz 2001.
 61. Akademska promišljanja – Autoritarni premijer, Glas Slavonije, 28. siječnja 2002.
 62. Gdje ste proljećari?, Glas Slavonije, 31. prosinca 2001.
 63. Zagovaramo omladinske radne akcije na auto cesti od Dubrovnika do Zagreba, Slobodna Dalmacija, 30. prosinca 2001.
 64. Razmišljamo o pokretanju naših novina nalik nekadašnjem VUS-u, Jutarnji list, 12. studenog 2001.
 65. Ukinut ćemo politički revanšizam i uvesti izravno biranje gradonačelnika i župana, Globus, 2. studenoga 2001.
 66. Naša sudbina je složna i europska Hrvatska, Slobodna Dalmacija, 5. studenoga 2001.
 67. NATO je znao što se krije na “Jadran Expressu!”, Slobodna Dalmacija, 21. travnja 2001.
 68. Raznovrsnost nas samo obogaćuje, Novi list, 11. travnja 2001.
 69. Treba nam pameti i sloge, a ne podjela i revanšizam, Glas Slavonije, 4. kolovoza 2001.
 70. Sporazum je čist debakl, Slobodna Dalmacija, 28. srpnja 2001.
 71. Jugoslavija će za Boku tražiti razgraničenje kakvo je Hrvatska dala Sloveniji, Novi list, 18. kolovoz 2001.
 72. “Ugovor o granici sa Slovenijom ne treba potpisati jer je protivan Ustavu”, Vjesnik, 6. rujan 2001.
 73. Hrvatskoj treba stranka narodne sloge, Novi list, 23. siječnja 2001.
 74. Desno i lijevo u Hrvatskoj- akademska promišljanja, Glas Slavonije, 17. prosinac 2001.
 75. Forum za Hrvatsku bez svađa, Glas Slavonije, 30. listopada 2001. Poslije 25. lipnja, Slobodna Dalmacija, 21. ožujak 2000.
 76. Utakmica u Zagrebu – pozivnica talijanskim turistima, Sportske novosti, 26. travanj 1999.
 77. Ako je demokracija kriva, onda je najbolja terapija – više demokracija, Vjesnik, 10. siječanj 1999.
 78. Talijani iz Hrvatske probleme moraju rješavati u Zagrebu, Novi list, 21. siječanj 1999.
 79. Nisam kandidat za predstojnika predsjednikova ureda, Večernji list, 9. rujan 1998.
 80. Do 2015. godine Sjedinjene Europske države bit će četvrta svjetska sila, Vjesnik, 22.ožujak 1998.
 81. Hrvatska vapi za snažnom strankom narodne sloge, Slobodna Dalmacija, 7.studeni 2000.
 82. Nismo bili u izolaciji, ali nas je nagrizalo Tuđmanovo autokratsko držanje, Novi list, 7. svibanj 2000.
 83. Kraj diktature velikih Hrvata, Feral Tribune, 11. ožujak 2000.
 84. Rudolf: Gospodine Picula, neću odstupiti,  Novi list, 15. kolovoz 2000.
 85. Mesić: stari, opozvalo te, a ja o tome ne znam ništa, Jutarnji list, 19. kolovoz 2000.
 86. Picula me snažno podsjetio na sve što sam doživio 1971.!, Slobodna Dalmacija, 11. kolovoz 2000.
 87. Franjo Tuđman nije bio diktator, pa ni “diktator kojeg se nitko ne boji!”, Globus, 14. siječanj 2000.
 88. Tuđman je odbio Špegeljev plan masovnog obrambenog rata, Večernji list, 3. siječanj 2000.
 89. Revanšizam je poguban – zaustavimo ga, Glas Slavonije, 31. prosinac 2001.
 90. Tko je i zašto započeo rat u Hrvatskoj 1991.?, Glas Slavonije, 7. kolovoz 2001.
 91. Diletantski, za Hrvatsku ponižavajući ugovor o granici, Vjesnik, 22. listopad 2001.
 92. Povijesna, moralna i pravna odgovornost: zašto je važno jasno kazati tko je istinski začetnik rata, Vjesnik, 20. svibanj 2002.
 93. Ministar Picula, Vice Vukov koji ministra brani i odgovornost za rat 1991. u Hrvatskoj, Vjesnik, 29. svibanj 2002.
 94. Hrvatska priča: svi smijemo govoriti što god nas je volja, ali ne možemo utjecati ni na što, Vjesnik, 28. prosinac 2002.
 95. Teške riječi o Forumu hrvatske sloge čovjeka koji po svom poslanju širi dijalog, snošljivost pa i slogu, Vjesnik, 15. svibanj 2002.
 96. Odlazak “plavaca” s Prevlake ne može opravdati zaključenje tako lošeg protokola s Jugoslavijom, Vjesnik, 23. prosinac 2002.
 97. Protokol o Prevlaci je loš i neprihvatljiv za Hrvatsku, Jutarnji list, 16. prosinac 2002.
 98. Odgodite odlučivanje o Krškom, Slobodna Dalmacija, 30. lipanj 2002.
 99. Neuspjeh hrvatske vanjske politike i kadrovski promašaj, Vjesnik, 12. srpanj 2002.
 100. Zašto još jedna stranka uz osamdesetak postojećih koje su se građanima popeli na vrh glave, Vjesnik, 10. kolovoz 2002.
 101. Zlodusi siju strah, Slobodna Dalmacija, 15. svibanj 2002.
 102. Hajka na moju malenkost počela je 3. siječnja, Vjesnik, 24. listopad 2002.
 103. Silnici i poslušnici: velika je mudrost i umijeće opstati dostojanstven kao mali narod i mala država, Vjesnik, 25. rujan 2002.
 104. Ustajem u njegovu obranu: zašto ne dam premijera Račana, svoga najljućega političkog i idejnog protivnika, Vjesnik, 6. lipanj 2002.
 105. Mi u Hrvatskoj sve radimo, svakodnevno i pedantno, da izgubimo spor sa Slovencima, Vjesnik, 7. listopad 2002.
 106. Picula naredio Rudolfu hitan odlazak iz Rima, Slobodna Dalmacija, 14. kolovoz 2000.
 107. Naivac s Markova trga, Slobodna Dalmacija, 21. kolovoz 2002.
 108. Hrvatska niti je htjela, niti je željela rat!, Slobodna Dalmacija, 13. rujan 1997.
 109. Hrvatske vlasti ne vole pučkoga pravobranitelja, Vjesnik, 14. listopad 2002.
 110. U vanjskim smo poslovima sramežljivo mirni, nikakvi, Vjesnik, 20. studeni 2002.
 111. Kroatonostalgičari i kroatofobičari u “Sheratonu” i izvan njega, Vjesnik, 11. studeni 2002.
 112. Političkoj se sceni primiče nova stranka, voljeli to ili ne okorjeli neoljevičari, neodesničari ili nostalgičari, Vjesnik, 14. kolovoz 2002.
 113. Ribarskim svađama u Piranskom zaljevu Slovenija nastoji Hrvatsku prisiliti na teritorijalne ustupke, Vjesnik, 18. kolovoz 2002.
 114. Koliko je “zločesta” Hrvatska pridonijela nesretnom graničnom sporu sa Slovenijom, Vjesnik, 4. rujan 2002.
 115. Što nam je cilj? Sloga, zajedništvo, međusobno uvažavanje, dijalog, demokratska država Hrvatska, Vjesnik, 4. svibanj 2002.
 116. Samo nova stranka može ojačati onemoćalu Hrvatsku, da bi se ona mogla nositi s Molohom globalizacije, Vjesnik, 3. kolovoz 2002.
 117. Orijentacija k jadranskoj politici, Večernji list, 16. siječnja 1991.
 118. Čemu smrtna zabrinutost,  Vjesnik, 18. studeni 1992.
 119. Grub politički akt, Novi list, 6. listopad 1994.
 120. Kontramemoari – Rudolf protiv Zimmermanna (1), Slobodna Dalmacija, 11. rujan 1997.
 121. Kontramemoari – Rudolf protiv Zimmermanna (2), Slobodna Dalmacija, 12. rujna 1997.
 122. Kontramemoari – Rudolf protiv Zimmermanna (3), Hrvatska niti je htjela, niti je željela rat,  Slobodna Dalmacija, 13. rujna, 1997.
 123. Kontramemoari – Rudolf protiv Zimmermanna (4), Zimmermann je šutke šmugnuo hodnikom,  Slobodna Dalmacija, 14. rujna 1997.
 124. Kontramemoari – Rudolf protiv Zimmermanna (5), Tragična opsjednutost očuvanjem Jugoslavije, Slobodna Dalmacija, 14. rujna 1997.
 125. Rat koji nismo htjeli – Hrvatska 1991. (1),  Slobodna Dalmacija, 21. ožujak 2000.
 126. Rat koji nismo htjeli – Hrvatska 1991. (2),  Slobodna Dalmacija, 22. ožujak 2000.
 127. Rat koji nismo htjeli – Hrvatska 1991. (3),  Slobodna Dalmacija, 23. ožujak 2000.
 128. Rat koji nismo htjeli – Hrvatska 1991. (4),  Slobodna Dalmacija, 24. ožujak 2000.
 129. Rat koji nismo htjeli – Hrvatska 1991. (5), Povijesni 15. siječnja  Slobodna Dalmacija, 25. ožujak 2000.
 130. Rat koji nismo htjeli – Hrvatska 1991. (6), Izostalo kažnjavanje agresora, Slobodna Dalmacija, 26. ožujak 2000.
 131. Akademska promišljanja – tko je i zašto započeo rat u Hrvatskoj 1991?, Glas Slavonije, 7. kolovoza 2001.
 132. Diletantski, za Hrvatsku ponižavajući ugovor o granici: sedam pitanja premijeru, Vjesnik, 22. listopad 2001.
 133. Premijer Račan mogao bi skupo platiti svoju ishitrenost i aroganciju,  Glas Slavonije, 24. kolovoza 2002.
 134. Čovjek koji sve zna (Vladimir Ibler), Adrias, br. 15, prosinac 2008., str. 11 – 12.
 135. Zašto Jakovčić želi dati više mora Sloveniji negoli Hrvatskoj? Glas Istre, 7. kolovoza 2017.
 136. Apeliram na državna tijela da promijene odluku o financiranju „Jezika“ i udovolje traženjima uredništva, Hrvatski tjednik, 15. studenoga 2018. anketa
 137. Preporučujem zajedničku upravu u Savudrijskoj vali, Slobodna Dalmacija, 29. ožujka 2018.
 138. Pad Vukovara ne može biti državni blagdan, intervju, Večernji list, 2019.
 139. Velika je nevolja snašla čovjeka kojega vlastita prošlost ne poučava, Katolički tjednik, Sarajevo, br. 38, 22. rujna 2019.
 140. Pad Vukovara ne može biti državni blagdan, Večernji list, 8. studenoga 2019.
 141. Zašto je potrebno podnijeti zahtjev za reviziju presude šestorici Hrvata iz BiH, Hrvatski tjednik, 5. prosinca 2019.
 142. Granice suvremene Hrvatske. Glasnik Hrvatskoga diplomatskoga kluba (HDK), br. 4-5, 2012., str. 8-15.​
 143. HRVATSKA PROTIV RATA ‒ Prijedlozi o konfederaciji i savezu suverenih država. Glasnik Hrvatskog diplomatskog kluba (HDK-a) br. 4-5, 2012., str. 18-21.
 144. Je li komunizam jednako zlo kao i fašizam? Glasnik HDK-a, br. 4-5, 2013. (Prilog), str. 25-29.
 145. Pitanje svih pitanja: tko je prouzročio napadačke ratove na području bivše Jugoslavije? Prvi dio: Jesu li rat u Hrvatskoj 1991. dogovorili Tuđman i Milošević? Drugi dio: Tko je planirao i započeo srpsko-hrvatski i crnogorsko-hrvatski rat 1991? Glasnik HDK-a, br. 6, 2013. (Prilog), str. 22-32.
 146. Dan kada je nastala država Hrvatska 1991. Glasnik HDK-a, br. 1, 2015. (Prilog), str. 22-24.
 147. Stotinu godina od tajnog Londonskog ugovora 1915. Glasnik HDK-a, br. 3, 2015. (Prilog), str. 31-34.
 148. Prijeti li nam utrnuće Ustavnog suda Republike hrvatske? Glasnik HDK-a, br. 1, 2016. (Prilog), str. 29-32.
 149. Granice RH ‒ mostovi suradnje ili prijepora sa susjedima. Glasnik HDK-a, br. 4-5, 2017., str. 20-34.

Knjige

 1. Epikontinentalni pojas, grupa autora, redakcija: D. Rudolf (također jedan od autora), Biblioteka Pravnog fakulteta u Splitu i časopisa Naša zakonitost” u Zagrebu, Split, 1976., str. 237.
 2. Neutralnost i paksaktivnost, Čakavski sabor, Split, 1978., str. 267.
 3. Terminologija međunarodnog prava mora, Biblioteka Pravnog fakulteta u Splitu i časopisa “Naša zakonitost” u Zagrebu, Split, 1980., str. 431.
 4. Nacrt konvencije o pravu mora (1981.), redakcija D. Rudolf (također jedan od prevodilaca), Pravni fakultet u Splitu, 1982., str. 361.
 5. Međunarodno pravo mora, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1985., str 510.
 6. Neslužbeni nacrt konvencije o pravu mora, glavni redaktor i jedan od prevodilaca D. Rudolf, Pravni fakultet, Katedra za međunarodno pravo, Split, 1977., str. 280.
 7. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (1982.) sa Završnim aktom Treće konferencije UN o pravu mora i komentarskim bilješkama, priredio D. Rudolf (također jedan od prevodilaca), Književni krug, Split, 1986., str. 221.
 8. Morski gospodarski pojas u međunarodnom pravu, Književni krug, Split, 1988. str. 179.
 9. Enciklopedijski rječnik međunarodnog prava mora (hrvatski, engleski, francuski, ruski, talijanski), Književni krug, Split, 1989., str. 583.
 10. V. Barić – D. Rudolf: Osnove međunarodnog javnog prava, Pravni fakultet u Splitu, 1988., str. 188.
 11. Rat koji nismo htjeli, Globus – Zagreb, 1999., str. 441.
 12. Postignuća i utopije, članci, razgovori, polemike, govori i pisma 1990.-2005., Globus – Zagreb, 2005., str. 485.
 13. Ustav Europske unije, glavni redaktor prijevoda i jedan od prevodilaca D. Rudolf. Adrias, br. 13, Split – Zagreb, 2006, str. 471.
 14. Osnove za razgraničenje između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, glavni redaktor i jedan od autora D. Rudolf, HAZU, Split, 2006., 293 str.
 15. Lisabonski ugovor Europske unije (2007.) – Konsolidirani tekst Ugovora o Europskoj uniji (Maastricht, 1992.) – Konsolidirani tekst Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Rim,1957.): protokoli, prilozi i izjave, glavni redaktor prijevoda i jedan od prevodilaca D. Rudolf, Adrias, br. 13, svibanj 2006., 418 str.
 16. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, priredio D. Rudolf, Adrias, Zagreb – Split, br. 19, 2013, 437 str.
 17. Nastanak suvremene države Hrvatske i 20. obljetnica njezina utemeljenja, glavni urednik i jedan od autora D. Rudolf, HAZU, 2012., 223 str.
 18. Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora, Matica Hrvatska, Zagreb MMXII, 927 str. (i zemljovidi).
 19. Stvaranje hrvatske države 1991. Ministarska sjećanja, Književni krug Split (prvo izdanje), Split, 2017.; Školska knjiga (drugo izdanje), Zagreb 2017., str. 526.
 20. Prestanak primjene Arbitražnog sporazuma i okončanje postupka Arbitražnog suda u hrvatsko – slovenskome graničnom sporu, priredio D. Rudolf, Adrias, Zagreb – Split, br. 22, 2019.,str. 212.