Članovi Akademije

Članovi Akademije su redoviti, počasni, dopisni i suradnici. Članovi se biraju tajnim glasovanjem svake druge godine na skupštini Akademije. Članstvo u Akademiji je doživotno.

Redoviti članovi

Redoviti članovi imaju pravo na naslov akademik. Za redovitog člana može biti izabran znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čiji su rezultati i dometi na polju znanosti ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti općenito priznati. Akademija može imati do 160 redovitih članova.
Pregledaj sve

Članovi suradnici

Za člana suradnika bira se znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čija su dostignuća na području znanstvene ili umjetničke djelatnosti općepoznata i koji će surađivati na određenom području djelatnosti Akademije. Članstvo članova suradnika ostaje doživotno ponovnim izborom nakon deset godina od prvog izbora. Akademija može imati do 100 članova suradnika.
Pregledaj sve

Dopisni članovi

Za dopisnog člana može biti izabran osobito istaknuti znanstvenik ili umjetnik sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske, koji surađuje s Akademijom ili je zaslužan za razvoj znanosti ili umjetnosti u RH. Za dopisnog člana može biti izabran i osobito istaknuti znanstvenik ili umjetnik koji ima stalno boravište u RH, pod uvjetima utvrđenim statutom Akademije. Akademija može imati do 160 dopisnih članova.
Pregledaj sve

Preminuli članovi

Članovi Akademije preminuli od 1998. godine do danas.
Pregledaj sve

Počasni članovi

Preuzmite PDF dokument prilagođen za e-čitače i pregledajte sve počasne članove Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti
Pregledaj sve

Redoviti članovi imaju pravo na naslov akademik. Za redovitog člana može biti izabran znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čiji su rezultati i dometi na polju znanosti ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti općenito priznati. Akademija može imati do 160 redovitih članova.

Za člana suradnika bira se znanstvenik ili umjetnik, državljanin Republike Hrvatske, čija su dostignuća na području znanstvene ili umjetničke djelatnosti općepoznata i koji će surađivati na određenom području djelatnosti Akademije. Članstvo članova suradnika ostaje doživotno ponovnim izborom nakon deset godina od prvog izbora. Akademija može imati do 100 članova suradnika.

Za dopisnog člana može biti izabran osobito istaknuti znanstvenik ili umjetnik sa stalnim boravištem izvan Republike Hrvatske, koji surađuje s Akademijom ili je zaslužan za razvoj znanosti ili umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Za dopisnog člana može biti izabran i osobito istaknuti znanstvenik ili umjetnik koji ima stalno boravište u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima utvrđenim statutom Akademije. Akademija može imati do 160 dopisnih članova.

Članovi Akademije preminuli od 1998. godine do danas.

Počasni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – pdf – (prilagođen za e-čitače)