Razredi HAZU

Razredi su nosioci Akademijinih zadataka. Radni sastav razredā čine redoviti članovi, a u širi sastav ulaze i dopisni članovi i članovi suradnici.

VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Tajnik: akademik Stanislav Tuksar
Zamjenik tajnika: akademik Ivan Supičić

Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 171
Centrala: +385 01 4895 111
E-mail: tihana@hazu.hr


Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju po svojem dvostranom profilu ima u središtu svoga djelovanja:

  1. promicanje i publiciranje glazbenih djela hrvatskih skladatelja, i to posebice ranijih razdoblja (renesanse, baroka te 18. i 19. stoljeća), kao i suvremenih hrvatskih skladatelja (članova Razreda),
  2. znanstveno proučavanje, analizu i vrednovanje hrvatske glazbene baštine od njezinih početaka i objavljivanje rezultata toga istraživanja u nizovima monografskih, sintetskih i drugih radova.

Taj se rad produžuje i upotpunjava na razini Odsjeka za povijest hrvatske glazbe istraživanjem materijalne baze podataka u arhivima i zbirkama te objavljivanjem odgovarajućih izdanja s područja (katalozi, dokumenti itd.).

Na međunarodnom planu, među preminulim članovima Razreda, valja istaknuti imena muzikologa Dragana Plamenca, dugogodišnjega sveučilišnoga profesora u SAD-u, i skladatelja Stjepana Šuleka, Borisa Papandopula i Jakova Gotovca, čija se djela ističu vrhunskim majstorstvom i iskonskim glazbenim talentom, a izvode se mnogo i u inozemstvu.

Pavlinska pjesmarica
Pavlinska pjesmarica (1644.), pretisak Hrvatske akademije iz 1993.