Juranić Zoran, akademik

Redoviti članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju
Juranić Zoran

Datum rođenja:

  • 25.06.1947

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Adrese:

  • Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju HAZU: +385 01 4895 171

E-mail adrese:

Juranić Zoran, akademik

Redoviti članovi VIII. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • akademik

Institucije:

  • redoviti profesor u miru – Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • zamjenik tajnika – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (2023. – …)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (15.05.2014. – …)
  • član suradnik – Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (20.05.2010. – 15.05.2014.)

Životopis

Zoran Juranić rođen je 1947. u Rijeci. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu studirao je glazbenu teoriju i kompoziciju u klasi Stjepana Šuleka te dirigiranje u klasi maestra Igora Gjadrova. Djelovao je kao operni dirigent u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, a od 2006. stalni je gost dirigent opere u Novom Sadu. Redoviti je profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Kao dirigent često gostuje u Hrvatskoj i u inozemstvu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja: Nagrada Vladimir Nazor (1990.); Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski (1992., 2000.); Nagrada grada Zagreba (2000.); Nagrada HAZU (2001., 2014.); Povelja Grada Rijeke (2002.); Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskog društva skladatelja (2012.); Nagrada Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (2014.);Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Zoran Juranić skladao je pedesetak djela iz područja orkestralne, komorne, klavirske i vokalne glazbe. Među njegovim glazbenoscenskim ostvarenjima uspjela je opera-farsa Govori mi o Augusti, koja je i višestruko nagrađena. Stilski se nadograđuje na stečevine moderne glazbe (izuzev izrazito avangardnih) opredjeljujući se za neku vrst neoekspresionizma. Njegov glazbeni govor odlikuje se bogatom harmonijom (često na rubu atonalnosti), složenom ritmikom i apartnom zvukovnošću. Vjeran svojoj stvaralačkoj poetici, traži uvijek nove odnose između instrumentalnog zvuka i vokalnosti.

Jedan je od rijetkih hrvatskih skladatelja koji rade na revitalizaciji hrvatske glazbene baštine. Revidirao je i izveo niz zanemarenih djela iz hrvatske glazbene baštine, poput djela Ivana pl. Zajca i Antonija Smareglije, operu „Oganj“ Blagoja Berse te praizveo operu „Preobražaj“ Stanka Horvata.