Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Pomorska zbirka

Pomorska zbirka

U okviru Akademijina Zavoda u Zadru nalazi se Pomorska zbirka koja je otvorena kao Pomorski muzej 19. studenoga 1966. prigodom obilježavanja stote godišnjice Akademije. Pomorska zbirka je osnovana zalaganjem tadašnjeg direktora Instituta JAZU u Zadru Vjekoslava Maštarovića i Društva za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Jugoslavije. Utemeljitelj i prvi voditelj zbirke bio je Vjekoslav Maštrović. Nakon otvaranja zbirka je izložena za javnost kao stalna izložba u sklopu Odsjeka za pomorsku povijest Instituta JAZU u Zadru. Krajem prosinca 1972. izvršen je upis Pomorskog muzeja kao spomenik kulture u Registar pokretnih spomenika kulture Regionalnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu a predmeti imaju svojstva spomenika kulture i spadaju u I. kategoriju spomenika. Zbirka je tijekom godina upotpunjavana novim muzejskim predmetima i sada posjeduje oko 400 eksponata. Intencija je njena nadogradnja s novim primjercima. U njoj su izloženi vrijedni muzejski eksponati i druge umjetnine vezane uz pomorstvo sjeverne Dalmacije. Među vrijednim primjercima zbirke valja spomenuti: Ladva/monoksil, rimska sidra (1-3. st.), staro hrvatsko sidro iz 10. st., model starohrvatskog broda Sagene iz 10. st., brodski top iz 16. st., grafike iz 17. st., terestrički i astronomski globus iz 18. i 19. st., razne umjetničke slike od 18. do 20 st., makete brodova, pomorske isprave i službene pomorske objave, fotografije i slike, i drugo. Najveći dio eksponata je sa zadarskog područja i područja sjeverne Dalmacije. Pomorska zbirka je smještena u tri prostorije podruma zgrade Zavoda. Otvorena je za javnost i može se posjećivati pojedinačno ili s najavom u većim grupama. Do sada su je pogledale tisuće posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice