Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Antropološki centar u Zagrebu s područnom jedinicom u Dubrovniku

Voditelj: akademik Pavao Rudan
Upravitelj: prof. dr. sc. Mario Šlaus

Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb
A. Hebranga 1, 10000 Zagreb
V. Bukovca 14, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 01 4895 256


Predsjedništvo HAZU imenovalo je akademika Pavla Rudana voditeljem Antropološkoga centra HAZU u Zagrebu s područnom jedinicom u Dubrovniku u novom mandatnom razdoblju od 4 godine počevši od 30. rujna 2020.

Projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost: Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija Hrvatske

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice