Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Požegi

Voditelj: akademik Milko Jakšić
Upraviteljica: dr. sc. Snježana Jakobović

Županijska 9, 34000 Požega
Telefon: +385(0)(34)272102
E-mail: zpozega@hazu.hr

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi djeluje od listopada 2009. godine, a osnovan je na inicijativu Požeško-slavonske županije, Gradskog poglavarstva grada Požege i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Požegi obavljat će svoju djelatnost u skladu sa Statutom i programom rada Hrvatske akademije te svojim djelovanjem promicati znanstvenu djelatnost i umjetničko stvaralaštvo u gradu Požegi i širem gravitacijskom području.

Djelatnost Zavoda obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih, društvenih i biotehničkih znanosti i to posebno na poljima povijesti, arheologije, vinogradarstva, vinarstva, ekološke proizvodnje hrane i turizma, u suradnji s vanjskim znanstvenim i stručnim suradnicima.

Zavod će pokretati i organizirati znanstvene skupove i savjetovanja značajna za razvoj znanosti i primjenu znanstvenih rezultata u praksi, organizirati izložbe s područja znanosti o umjetnosti kojima se Zavod bavi i objavljivati rezultate znanstvenoistraživačkog rada.

Gospodin Ferdinand Troha, dipl. ing. imenovan je za člana Znanstvenoga vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi kao predstavnik Grada Požega, a gospodin Vedran Neferović, zamjenik župana,  imenovan je  za člana Znanstvenoga vijeća Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi kao predstavnik Požeško-slavonske županije. Imenovanja su od 27. studenoga 2019.

Akademik MIlko Jakšić imenovan je odlukom Predsjedništva HAZU voditeljem Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Požegi u mandatnom razdoblju od četiri godine počevši od 29. siječnja 2021.

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice