Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Kabinet grafike

Voditelj: akademik Igor Fisković
Upraviteljica: Vesna Kedmenec – Križić, muzejska savjetnica
Adresa: Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 4895 390
E-mail: kabgraf@hazu.hr


WEB STRANICA KABINETA GRAFIKE

Kabinet grafike osnovan je 1916. godine u okviru Umjetničkog razreda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, kao Odsjek Strossmayerove galerije. Tu se skupljala građa koja je pristizala iz različitih izvora. Institucionaliziranje muzejske ustanove počinje nakon Drugoga svjetskog rata, koncem 1948. i početkom 1949. godine, kada je poslijeratnom politikom zaštite kulturne baštine došlo do prikupljanja, razvrstavanja i objedinjavanja umjetničke građe po principu istorodnosti. Tada joj je pridružena i Valvazorova zbirka Nadbiskupije zagrebačke. Kabinet grafike službeno započinje s radom 1951. godine. Valvazorova zbirka Nadbiskupije zagrebačke, na zahtjev vlasnika pridružena je 1996. godine, Metropolitanskoj knjižnici na Marulićevu trgu u Zagrebu.

Mirko Rački, Škrti i pohlepni, olovka, gvas
Mirko Rački, Škrti i pohlepni (Hadrian V), 1911, olovka, gvaš, inv. br. 2767

Fundus Kabineta grafike broji oko 20 000 inventarnih jedinica, a razvrstan je u četiri  zbirke:

  1. Stara zbirka i Zbirka 19. stoljeća (oko 3 300 inventarnih jedinica)  obuhvaća grafike i crteže inozemnih i hrvatskih umjetnika od 15. do 19. stoljeća ( J. J. Klović, M. Rota Kolunić,  A. Medulić, H. S. Beham, A. Aldegrewer, E. Riedinger, L. Kilian, J. Callot, Carracciji , G. B. Tiepolo F. Chaureau, F. Piranesi …. )
  2. Zbirka 20. i 21. stoljeća  (oko  13 000 inventarnih jedinica) obuhvaća crteže i grafike hrvatskih i inozemnih autora: J. Račić, M. Kraljević, O. Herman, V. Becić,  Lj. Babić, T. Krizman, K. Hegedušić, M. Cl. Crnčić, N. Mašić, M. Trepše, V. Gecan, Z. Šulentić, O. Postružnik, J. Miše, S. Šohaj, I. Lovrenčić,  F. Kulmer, E. Tomašević, J. Vaništa, M. Stančić, M. Šutej,  E. Murtić, Z. Prica, I. Kožarić, D. Džamonja, Z Keser, B. Bućan i drugi, te inozemnih: J Arp, A. Herbin, J. Albers, R. Mortensen,  R. Canogar, G. Zigaina, B. Suhy  i drugi.
  3. Zbirka plakata  (oko 3 200 inventarnih jedinica) s plakatima najvažnijih hrvatskih umjetnika / dizajnera (B.Csikos, M. Cl. Crnčić, T. Krizman, Lj. Babić, S. Glumac, P. Gavranić, I. Picelj, M. Arsovski, B. Ljubičić, B. Bućan itd.
  4. Zbirka grafičkih matrica (oko 500 primjeraka hrvatskih grafičara: M. Kraljević, M.Cl. Crnčić, T. Krizman, B. Šenoa, M. Trepše i drugi. )

U sklopu Kabineta grafike od 1997. godine djeluje kalkografska radionica u kojoj tiskamo pojedinačne grafičke listove istaknutih majstora  i grafičke mape nagrađivanih autora na trijenalima grafike. Prigodno organiziramo edukativne radionice učenicima osnovnih  i srednjih škola. Povremeno izdajemo u ograničenim nakladama, tzv. kalkografske otiske – s originalnih grafičkih matrica iz fundusa Kabineta grafike.

 * Josip Račić, Stojeći ženski akt s leđa, 1905-06,  ugljen, inv. br. 2744

 ** Milan Steiner, Autoportret (1918), ugljen, inv. br. 6236

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice