Jedinice u sastavu HAZU

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organizira se u njezinim razredima te znanstvenim i umjetničkim jedinicama.

Zavod za istraživanje korozije i desalinaciju u Dubrovniku

Voditelj: akademik Marin Hraste
Upravitelj: dr. sc. Franjo Ivušić

Vlaha Bukovca 14, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 0 20 423 110
E-mail: fivusic@hazu.hr


Zavod za istraživanje korozije i desalinaciju u Dubrovniku osnovan je 1965. godine. Jedina je znanstvena ustanova na jadranskoj obali kojoj je istraživanje korozije i zaštite metala u morskoj vodi primarni zadatak. S obzirom na dužinu i razvedenost morske obale Republike Hrvatske, značajan je utjecaj morske klime i vode na procese razaranja kovinskih konstrukcija u priobalju, plovnih objekata, platformi za istraživanje i dobivanje nafte i plina, cjevovoda, mostova i armiranoga betona, što predstavlja goleme materijalne gubitke u gospodarstvu zemlje.

Rezultati rada članova Zavoda objavljeni su u međunarodnim i domaćim časopisima te na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, a ostvarena su i mnoga praktična rješenja zaštite metala od korozije u raznim granama gospodarstva.

Osim znanstvenih radova treba spomenuti praktičnu primjenu ostvarenu projektima, kao što su desalinacija za opskrbu pitkom vodom cijeloga otoka Lastova i Mljeta te gospodarski učinci primjene sunčeve energije u procesu desalinacije.

Rezultati navedenih djelatnosti Zavoda omogućili su suradnju i zajedničke projekte s međunarodnim i domaćim ustanovama, Europskom federacijom za koroziju te Ministarstvom za obnovu i razvoj na programu revitalizacije otočnog područja.

Uprava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenovala je dr. sc. Franju Ivušića upraviteljem Zavoda na vrijeme od četiri godine počevši od 2. tavnja 2019. godine.

Samostan svetoga Jakova

Samostan svetoga Jakova, sjedište Zavoda za istraživanje korozije i desalinaciju

 

Navigacija

Znanstvenoistraživačke jedinice

Muzeji - Galerije - Zbirke

Druge jedinice