Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Pavao Rudan

Potpredsjednici: prof. dr. sc. Anita Sujoldžić i prof. emer. dr. sc. Antun Tucak, dopisni član HAZU

Članovi Znanstvenog vijeća:

 • akademkinja Vida Demarin
 • akademik Branko Despot
 • akademik Ivan Gušić
 • akademkinja Sibila Jelaska
 • akademik Andrija Mutnjaković
 • akademik Pavao Rudan
 • akademik Mario Šlaus
 • akademik Željko Tomičić
 • prof. emeritus dr. sc. Antun Tucak, dopisni član HAZU
 • doc. dr. sc. Vesna Bišof
 • prof. dr. sc. Dubravko Božičević
 • prof. dr. sc. Maja Bratanić
 • prof. dr. sc. Neven Budak
 • dr. sc. Anja Iveković
 • dr. sc. Željko Jozić, zn. savjetnik
 • prof. dr. sc. Miljenko Kapović
 • prof. dr. sc. Ratko Katić
 • dr. sc. Kristian Lewis, zn. sur.
 • prof. dr. sc. Ljiljana Marks
 • dr. sc. Vlatko Mićković
 • prof. dr. sc. Ivica Mihaljević
 • prof. dr. sc. Milica Mihaljević
 • prof. dr. sc. Mate Mihanović
 • dr. sc. Vesna Muhvić Dimanovski
 • doc. dr. sc. Dario Novak
 • prof. dr. sc. Nina Smolej
 • prof. dr. sc. Martina Smolić
 • prof. dr. sc. Anita Sujoldžić
 • prof. dr. sc. Lajos Szirovicza
 • dr. sc. Stjepan Turek
 • prof. emeritus dr. sc. Silvije Vuletić

Djelokrug Vijeća za antropologijska istraživanja obuhvaća planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkih projekata na području antropologije te unapređivanje i afirmacija antropologije kao znanstvene discipline.


 

AKTIVNOSTI ZNANSTVENOGA VIJEĆA:

 

ZNANSTVENO VIJEĆE ZA ANTROPOLOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

24.4.2020. ODGOĐENO

45. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver: Multikulturno naslijeđe, sjećanje i identitet /45th Zagreb Anthropological School Dr. Hubert Maver: Multicultural Heritage, Memory and Identity

45. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver pod nazivom Multikulturno naslijeđe, sjećanje i identitet”, u organizaciji Hrvatskog antropološkog društva i Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će se 24. travnja 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Počasni predsjednik: akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Predsjednica organizacijskog odbora: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Članovi odbora

Prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Mario Šlaus, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Dr. sc. Olga Orlić, Institut za antropologiju

Dr.sc. Anja Iveković Martinis Institut za antropologiju

Popis predavača

1.     Prof. dr. sc. Andreas Gottsmann, (Austrian Academy of Sciences, Istituto Storico Austriaco, Rim)

2.     Prof. dr. sc. Gualtiero Boaglio (University of Vienna)

3.     Prof. dr. sc. Zdenek Uherek (Charles University, Prague)

4.     Prof. dr. sc. Bojan Baškar (University of Ljubljana)

5.     Prof. dr. sc. Laszlo Maracz (University of Amsterdam)

6.     Prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi (University of Zagreb)


9.10.2020.

46. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver: Strategija bioarheoloških analiza arheoloških populacija/ 46th Zagreb Anthropological School Dr. Hubert Maver: The Strategy of bioarchaeological analyses of archaeological populations

46. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver pod nazivom ”Strategija bioarheoloških analiza arheoloških populacija”, u  organizaciji Hrvatskog antropološkog društva, Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će se 09. listopada 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Počasni predsjednik: akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Predsjednik organizacijskog odbora: Prof. dr. sc. Mario Šlaus

Članovi odbora

Akademik Ivan Gušić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Akademik Andrija Kaštelan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Akademik Željko Kućan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Prof. dr. sc. Mario Šlaus, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

 

Popis predavača: List of participants

1. Dr. sc. Linda Fibiger, University of Edinburgh
2. Dr. sc. Catriona Pickard, University of Edinburgh
3. Dr. sc. Helen Donaghue, Centre for Clinical Microbiology, University College Dublin
4. Dr. sc. Daniel Bradley, Univeristy of Dublin
5. Dr. sc. Valeria Mattiangeli, University of Dublin
6. Dr. sc. Gunnar Neumann, Max Planck Jena
7. Dr. sc. Mario Šlaus, Antropološki centar Hazu


29.10. 2020.

 Okrugli stol: Terminološki izazovi u 21. stoljeću

Okrugli stol Terminološki izazovi u 21. stoljeću u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održat će se 29. listopada 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

akademik Pavao Rudan, počasni predsjednik Organizacijskoga odbora, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Milica Mihaljević, predsjednica Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Željko Jozić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Anita SujoldžićZnanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Kristian Lewis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Ivana Brač, tajnica Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje