Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Pavao Rudan

Potpredsjednici: prof. dr. sc. Anita Sujoldžić i prof. emer. dr. sc. Antun Tucak, dopisni član HAZU

Tajnik: prof. dr. sc. Mate Mihanović

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je, na temelju prijedloga Razreda za prirodne znanosti pod poslovnom oznakom broj: 03-2/24-2017. od 22. svibnja 2017.,donijelo Odluku kojom se:  ‒  akademik Pavao Rudan imenuje predsjednikom Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u novom mandatnom razdoblju počevši od 31. svibnja 2017.;
‒  prof. dr. sc. Anita Sujoldžić imenuje potpredsjednicom Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u novom mandatnom razdoblju počevši od 31. svibnja 2017.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jednoglasno je prihvatilo prijedlog Razreda za prirodne znanosti te imenovalo predsjednika i članove Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kako slijedi: akademik Pavao Rudan, predsjednik Vijeća; prof. dr. sc. Anita Sujoldžić, potpredsjednica Vijeća; prof. dr. sc. Mate Mihanović, tajnik Vijeća; akademik Ivan Cifrić; akademkinja Vida Demarin; akademik Branko Despot; akademik Ivan Gušić; akademkinja Sibila Jelaska; akademik Željko Kućan; akademik Marko Šarić; akademik Nenad Vekarić; akademkinja Alica Wertheimer-Baletić; Lidija Bakarić, muzejska savjetnica; doc. dr. sc. Antonija Balenović; prof. dr. sc. Silvijo Bašić; prof. dr. sc. Vitomir Belaj; prof. dr. sc. Dubravko Božičević; dr. sc. Maja Bratanić, znanstvena savjetnica; doc. dr. sc. Tanja Bukovčan; prof. dr. sc. Željko Dugac; prof. dr. sc. Stipan Janković; dr. sc. Vjekoslav Jeleč; prof. dr. sc. Damir Ježek; prof. dr. sc. Miljenko Kapović; doc. dr. sc. Deni Karelović; prof. dr. sc. Ratko Katić; doc. dr. sc. Goran Krstačić; prof. dr. sc. Gordan Lauc; prof. dr. sc. Tonći Lazibat; prof. dr. sc. Darko Marčinko; prof. dr. sc. Damir Marjanović; prof. dr. sc. Ljiljana Marks; dr. sc. Nediljko Matić; Sanjin Mihelić, muzejski savjetnik; prof. dr. sc. Jure Mirat; doc. dr. sc. Saša Missoni; doc. dr.sc. Sanja Musić Milanović; dr. sc. Marko Mustač; Drago Muvrin, dipl. ing.; doc. dr. sc. Natalija Novokmet; prof. dr. sc. Zvonko Orehovec; dr. sc. Sandi Orlić; dr. sc. Ines Prica, znanstvena savjetnica; prof. dr. sc. Dragan Primorac; doc. dr. sc. Dario Rahelić; prof. dr. sc. Željko Romić; Duško Rudan, dr. med.; doc. dr. sc. Mirko Smoljić; prof. dr. sc. Mario Šlaus; prof.dr. sc. Antun Tucak; prof. dr. sc. Stjepan Turek; doc. dr. sc. Mirjana Turkalj; prof. dr. sc. Aleksandar Včev; prof. dr. sc. Božidar Vojniković; prof. dr. sc. Silvije Vuletić; Igor Uranić, muzejski savjetnik.

 

Povijest Znanstvenoga vijeća

Na Redovitom zasjedanju Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održanom 20. prosinca 2012., osnovano je Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj je 1. (191.) redovitoj sjednici, održanoj 30. siječnja 2013., prihvatilo prijedlog Razreda za prirodne znanosti vezan uz sastav Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te je na mandatno razdoblje od četiri godine imenovalo: akademika Pavla Rudana predsjednikom Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja; prof. dr. sc. Anitu Sujoldžić potpredsjednicom Vijeća; prof. dr. sc. Matu Mihanovića tajnikom Vijeća.

Članovima Vijeća imenovani su: akademik Ivan Cifrić, akademkinja Vida Demarin, akademik Branko Despot, akademik Ivan Gušić, akademkinja Sibila Jelaska, akademik Željko Kućan, akademik Marko Šarić, akademik Petar Šimunović, akademik Nenad Vekarić, akademkinja Alica Wertheimer-Baletić, prof. emeritus dr. sc. Vitomir Belaj, prof. dr. sc. Dubravko Božičević, prof. dr. sc. Miljenko Kapović, prof. dr. sc. Ratko Katić, dr. sc. Saša Missoni, prof. dr. sc. Zvonko Orehovec, prof. dr. sc. Mario Šlaus, prof. emeritus dr. sc. Ante Tucak, prof. dr. sc. Stjepan Turek, prof. dr. sc. Tomo Vinšćak, prof. dr. sc. Božidar Vojniković i prof. emeritus dr. sc. Silvije Vuletić.

Djelokrug Vijeća za antropologijska istraživanja obuhvaća planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkih projekata na području antropologije te unapređivanje i afirmacija antropologije kao znanstvene discipline.

 

Članovi Vijeća:

 1. Akademkinja Vida Demarin
 2. Akademik Branko Despot
 3. Akademik Ivan Gušić
 4. Akademkinja Sibila Jelaska
 5. Akademik Željko Kućan
 6. Akademkinja Alica Wertheimer-Baletić
 7. Lidija Bakarić, muzejska savjetnic
 8. Doc. dr. sc. Antonija Balenović
 9. Prof. dr. sc. Silvijo Bašić
 10. Prof. dr. sc. Vitomir Belaj
 11. Prof. dr. sc. Dubravko Božičević
 12. Dr. sc. Maja Bratanić, znanstvena savjetnic
 13. Doc. dr. sc. Tanja Bukovčan
 14. Prof. dr. sc. Asja Ćelebić
 15. Prof. dr. sc. Željko Dugac
 16. Prof. dr. sc. Stipan Janković
 17. Dr. sc. Vjekoslav Jeleč
 18. Prof. dr. sc. Damir Ježek
 19. Prof. dr. sc. Miljenko Kapović 
 20. Doc. dr. sc. Deni Karelović
 21. Prof. dr. sc. Ratko Katić
 22. Doc. dr. sc. Goran Krstačić
 23. Prof. dr. sc. Gordan Lauc
 24. Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
 25. Dr.sc. Kristian Lewis
 26. Prof. dr. sc. Darko Marčinko
 27. Prof. dr. sc. Damir Marjanović
 28. Prof. dr. sc. Ljiljana Marks
 29. Dr. sc. Nediljko Matić
 30. Dr. sc. Vlatko Mićković
 31. Dr. sc. Milica Mihaljević
 32. Sanjin Mihelić, muzejski savjetnik
 33. Prof. dr. sc. Jure Mirat
 34. Dr. sc. Saša Missoni
 35. Doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović
 36. Dr. sc. Marko Mustač
 37. Drago Muvrin, dipl.ing.
 38. Doc. dr. sc. Natalija Novokmet
 39. Prof. dr. sc. Zvonko Orehovec
 40. Dr. sc. Sandi Orlić
 41. Dr. sc. Ines Prica
 42. Prof. dr. sc. Dragan Primorac
 43. Doc. dr. sc. Dario Rahelić
 44. Prof. dr. sc. Željko Romić
 45. Duško Rudan, dr. med.
 46. Doc. dr. sc. Mirko Smoljić
 47. Prof. dr. sc. Jasmina Stipetić
 48. Prof. dr. sc. Mario Šlaus
 49. Prof. dr. sc. Stjepan Turek
 50. Doc. dr. sc. Mirjana Turkalj
 51. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev
 52. Prof. dr. sc. Silvije Vuletić
 53. Igor Uranić, muzejski savjetnik
 54. Prof. dr. sc. Emilio Marin

 


 

AKTIVNOSTI ZNANSTVENOGA VIJEĆA:

 

ZNANSTVENO VIJEĆE ZA ANTROPOLOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

24.4.2020. ODGOĐENO

45. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver: Multikulturno naslijeđe, sjećanje i identitet /45th Zagreb Anthropological School Dr. Hubert Maver: Multicultural Heritage, Memory and Identity

45. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver pod nazivom Multikulturno naslijeđe, sjećanje i identitet”, u organizaciji Hrvatskog antropološkog društva i Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će se 24. travnja 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Počasni predsjednik: akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Predsjednica organizacijskog odbora: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Članovi odbora

Prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Mario Šlaus, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Dr. sc. Olga Orlić, Institut za antropologiju

Dr.sc. Anja Iveković Martinis Institut za antropologiju

Popis predavača

1.     Prof. dr. sc. Andreas Gottsmann, (Austrian Academy of Sciences, Istituto Storico Austriaco, Rim)

2.     Prof. dr. sc. Gualtiero Boaglio (University of Vienna)

3.     Prof. dr. sc. Zdenek Uherek (Charles University, Prague)

4.     Prof. dr. sc. Bojan Baškar (University of Ljubljana)

5.     Prof. dr. sc. Laszlo Maracz (University of Amsterdam)

6.     Prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi (University of Zagreb)

 

9.10.2020.

46. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver: Strategija bioarheoloških analiza arheoloških populacija/ 46th Zagreb Anthropological School Dr. Hubert Maver: The Strategy of bioarchaeological analyses of archaeological populations

46. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver pod nazivom ”Strategija bioarheoloških analiza arheoloških populacija”, u  organizaciji Hrvatskog antropološkog društva, Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će se 09. listopada 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Počasni predsjednik: akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Predsjednik organizacijskog odbora: Prof. dr. sc. Mario Šlaus

Članovi odbora

Akademik Ivan Gušić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Akademik Andrija Kaštelan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Akademik Željko Kućan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Prof. dr. sc. Mario Šlaus, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

 

Popis predavača: List of participants

1. Dr. sc. Linda Fibiger, University of Edinburgh
2. Dr. sc. Catriona Pickard, University of Edinburgh
3. Dr. sc. Helen Donaghue, Centre for Clinical Microbiology, University College Dublin
4. Dr. sc. Daniel Bradley, Univeristy of Dublin
5. Dr. sc. Valeria Mattiangeli, University of Dublin
6. Dr. sc. Gunnar Neumann, Max Planck Jena
7. Dr. sc. Mario Šlaus, Antropološki centar Hazu

 

29.10. 2020.

 

Okrugli stol: Terminološki izazovi u 21. stoljeću

Okrugli stol Terminološki izazovi u 21. stoljeću u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održat će se 29. listopada 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

akademik Pavao Rudan, počasni predsjednik Organizacijskoga odbora, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Milica Mihaljević, predsjednica Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Željko Jozić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Anita SujoldžićZnanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Kristian Lewis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Ivana Brač, tajnica Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje