Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Pavao Rudan

Potpredsjednici: prof. dr. sc. Anita Sujoldžić i prof. emer. dr. sc. Antun Tucak, dopisni član HAZU

Tajnik: prof. dr. sc. Mate Mihanović


Odlukom Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je, na temelju prijedloga Razreda za prirodne znanosti

 • akademik Pavao Rudan imenovan je  predsjednikom Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja HAZU u novom mandatnom razdoblju počevši od 31. svibnja 2017.;
 • prof. dr. sc. Anita Sujoldžić imenovana je potpredsjednicom Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja HAZU u novom mandatnom razdoblju počevši od 31. svibnja 2017.

Članovi Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja:

 • akademik Pavao Rudan, predsjednik Vijeća;
 • prof. dr. sc. Anita Sujoldžić, potpredsjednica Vijeća;
 • prof. dr. sc. Mate Mihanović, tajnik Vijeća;
 • akademik Ivan Cifrić;
 • akademkinja Vida Demarin;
 • akademik Branko Despot;
 • akademik Ivan Gušić;
 • akademkinja Sibila Jelaska;
 • akademik Željko Kućan;
 • Lidija Bakarić, muzejska savjetnica;
 • doc. dr. sc. Antonija Balenović;
 • prof. dr. sc. Silvijo Bašić;
 • prof. dr. sc. Vitomir Belaj;
 • prof. dr. sc. Dubravko Božičević;
 • dr. sc. Maja Bratanić, znanstvena savjetnica;
 • doc. dr. sc. Tanja Bukovčan;
 • prof. dr. sc. Željko Dugac;
 • prof. dr. sc. Stipan Janković;
 • dr. sc. Vjekoslav Jeleč;
 • prof. dr. sc. Damir Ježek;
 • prof. dr. sc. Miljenko Kapović;
 • doc. dr. sc. Deni Karelović;
 • prof. dr. sc. Ratko Katić; doc.
 • dr. sc. Goran Krstačić;
 • prof. dr. sc. Gordan Lauc;
 • prof. dr. sc. Tonći Lazibat;
 • prof. dr. sc. Darko Marčinko;
 • prof. dr. sc. Damir Marjanović;
 • prof. dr. sc. Ljiljana Marks;
 • dr. sc. Nediljko Matić;
 • Sanjin Mihelić, muzejski savjetnik;
 • prof. dr. sc. Jure Mirat;
 • doc. dr. sc. Saša Missoni;
 • doc. dr.sc. Sanja Musić Milanović;
 • dr. sc. Marko Mustač;
 • Drago Muvrin, dipl. ing.;
 • doc. dr. sc. Natalija Novokmet;
 • prof. dr. sc. Zvonko Orehovec;
 • dr. sc. Sandi Orlić;
 • dr. sc. Ines Prica, znanstvena savjetnica;
 • prof. dr. sc. Dragan Primorac;
 • doc. dr. sc. Dario Rahelić;
 • prof. dr. sc. Željko Romić;
 • Duško Rudan, dr. med.;
 • doc. dr. sc. Mirko Smoljić;
 • prof. dr. sc. Mario Šlaus;
 • prof.dr. sc. Antun Tucak;
 • prof. dr. sc. Stjepan Turek;
 • doc. dr. sc. Mirjana Turkalj;
 • prof. dr. sc. Aleksandar Včev;
 • prof. dr. sc. Božidar Vojniković;
 • prof. dr. sc. Silvije Vuletić;
 • Igor Uranić, muzejski savjetnik.

 

Djelokrug Vijeća za antropologijska istraživanja obuhvaća planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkih projekata na području antropologije te unapređivanje i afirmacija antropologije kao znanstvene discipline.


 

AKTIVNOSTI ZNANSTVENOGA VIJEĆA:

 

ZNANSTVENO VIJEĆE ZA ANTROPOLOGIJSKA ISTRAŽIVANJA

24.4.2020. ODGOĐENO

45. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver: Multikulturno naslijeđe, sjećanje i identitet /45th Zagreb Anthropological School Dr. Hubert Maver: Multicultural Heritage, Memory and Identity

45. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver pod nazivom Multikulturno naslijeđe, sjećanje i identitet”, u organizaciji Hrvatskog antropološkog društva i Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će se 24. travnja 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Počasni predsjednik: akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Predsjednica organizacijskog odbora: Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Članovi odbora

Prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Mario Šlaus, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Dr. sc. Olga Orlić, Institut za antropologiju

Dr.sc. Anja Iveković Martinis Institut za antropologiju

Popis predavača

1.     Prof. dr. sc. Andreas Gottsmann, (Austrian Academy of Sciences, Istituto Storico Austriaco, Rim)

2.     Prof. dr. sc. Gualtiero Boaglio (University of Vienna)

3.     Prof. dr. sc. Zdenek Uherek (Charles University, Prague)

4.     Prof. dr. sc. Bojan Baškar (University of Ljubljana)

5.     Prof. dr. sc. Laszlo Maracz (University of Amsterdam)

6.     Prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi (University of Zagreb)


9.10.2020.

46. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver: Strategija bioarheoloških analiza arheoloških populacija/ 46th Zagreb Anthropological School Dr. Hubert Maver: The Strategy of bioarchaeological analyses of archaeological populations

46. Zagrebačka antropološka škola dr. Hubert Maver pod nazivom ”Strategija bioarheoloških analiza arheoloških populacija”, u  organizaciji Hrvatskog antropološkog društva, Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će se 09. listopada 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Počasni predsjednik: akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Predsjednik organizacijskog odbora: Prof. dr. sc. Mario Šlaus

Članovi odbora

Akademik Ivan Gušić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Akademik Andrija Kaštelan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Akademik Željko Kućan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Prof. dr. sc. Mario Šlaus, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

 

Popis predavača: List of participants

1. Dr. sc. Linda Fibiger, University of Edinburgh
2. Dr. sc. Catriona Pickard, University of Edinburgh
3. Dr. sc. Helen Donaghue, Centre for Clinical Microbiology, University College Dublin
4. Dr. sc. Daniel Bradley, Univeristy of Dublin
5. Dr. sc. Valeria Mattiangeli, University of Dublin
6. Dr. sc. Gunnar Neumann, Max Planck Jena
7. Dr. sc. Mario Šlaus, Antropološki centar Hazu


29.10. 2020.

 Okrugli stol: Terminološki izazovi u 21. stoljeću

Okrugli stol Terminološki izazovi u 21. stoljeću u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održat će se 29. listopada 2020. godine u Zagrebu.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

akademik Pavao Rudan, počasni predsjednik Organizacijskoga odbora, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Milica Mihaljević, predsjednica Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Željko Jozić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Anita SujoldžićZnanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Kristian Lewis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

dr. sc. Ivana Brač, tajnica Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje