Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo

Glavna tajnica Znanstvenoga vijeća: Antonia Sikavica Joler, e-mail: a.sikavica@gmail.com

Administracija: Kim Sombolac: 385 01 48 95 170, e-mail: zvos@hazu.hr


Svi članovi Znanstvenoga vijeća.

Redoviti članovi Vijeća:

 1. akademik Igor Anić
 2. akademik Mislav Ježić
 3. akademik Ivica Kostović
 4. akademik Ranko Matasović
 5. akademik Vladimir Paar
 6. prof. dr. sc. Nevio Šetić, drugi potpredsjednik, e-mail: nsetic@yahoo.com

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti pod poslovnom oznakom broj: 02-02/48-2019 od 17. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o imenovanju novih članova suradnika Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:

 1. Draženka Čutura, prof. hrvatskoga jezika, Gimnazija Sesvete
 2. Melita Jesih Matić, prof. povijesti, Ženska opća gimnazija Sestara milosrdnica
 3. Matej Petranović, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH (načelnik Službe za obrazovanje)
 4. dr. se. Ante Birin, Hrvatski institut zapovijest
 5. Dario Budimir, prof. hrvatskoga jezika, Klasična gimnazija
 6.  doc. dr. sc. Lana Ciboci, Visoka škola za komunikacijski menadžment Edwarda Bernaysa (prodekanica za znanost i upravljanje kvalitetom)
 7. prof. dr. se. Igor Kanižaj, Fakultet političkih znanosti (Odsjek za novinarstvo i medijsku produkciju)
 8. Jasna Košćak, prof. hrvatskoga jezika, XVI. gimnazija
 9. prof. dr. se. Danijel Labaš, Hrvatski studiji (Odsjek za komunikologiju)
 10. prof. dr. se. Krunoslav Matešić, Filozofski fakultet (Odsjek za psihologiju)
Članovi suradnici Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.

Sekcije Vijeća:
1. Sekcija za hrvatski jezik 
Pročelnici: prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić, akademik Mislav Ježić
Zamjenici pročelnika: prof. dr. sc. Marko Alerić, Antonia Sikavica Joler, prof.
2. Sekcija za identifikaciju i stvaranje optimalnoga modela obrazovanja 
Pročelnik: prof. dr. sc. Josip Burušić
Zamjenik pročelnika: mr. sc. Tomislav Gojmerac, dr. med.
3. Sekcija za komunikacijsku i pravnu djelatnost 
Pročelnik:
Zamjenik pročelnika: mr. sc. Petar Marija Radelj
4. Sekcija za nastavu prirodoslovlja i matematiku  
Pročelnik:
Zamjenici pročelnika: akademik Svetozar Musić, akademik Dario Vretenar, prof. dr. sc. Boris Širola, Petar Mladinić, prof.
5. Sekcija za nastavu humanističkih i društvenih predmeta i umjetnost 
Pročelnica: prof. dr. sc. Renata Marinković
Zamjenici pročelnika: doc. dr. sc. Vesna Budinski, dr. sc. Mario Jareb
6. Sekcija za tehniku  
Pročelnik: prof. emer. Igor Čatić
Zamjenik pročelnika: akademik Bojan Jerbić
7. Sekcija za prijedloge za promjenu nastavnoga plana u školama  
Pročelnik: prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Zamjenici pročelnika: dr. sc. Tihomir Engelsfeld, Dalibor Joler, prof.
8. Sekcija za jedinstveno opće nazivlje kurikulne reforme 
Pročelnik: prof. dr. sc. Ante Bežen
Zamjenice pročelnika: prof. dr. sc. Bernardina Petrović, dr. sc. Sanja Bilač
9. Sekcija za odgoj 
Pročelnica: dr. sc. Sanja Bilač
Zamjenik pročelnice: mr. sc. Ivica Đaković
10. Sekcija za strukovno obrazovanje  
Pročelnik: Božo Pavičin
Zamjenici pročelnika: Snježana Erdeljac, Matej Petranović
11. Sekcija za izradu uputnika / kurikula  
Pročelnik:
Zamjenica pročelnika: prof. dr. sc. Sanda Ham

Članovi Izvršnog odbora Vijeća

Zamjenik predsjednika Vijeća:   prof. dr. sc. Nevio Šetić
Tajnica Vijeća: Antonia Sikavica Joler, prof.

Pročelnici sekcija:  
 1. akademik Mislav Ježić i prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić
 2. prof. dr. sc. Josip Burušić
 3. prof. dr. sc. Renata Marinković
 4.  prof. emer. Igor Čatić
 5. prof. dr. sc. Ivan Prskalo
 6. prof. dr. sc. Ante Bežen
 7. dr. sc. Sanja Bilač
 8. Božo Pavičin
 9. akademik Stanko Popović
Predstavnici članova suradnika Vijeća: 
 1. Stela Čuturić, akad. slikarica
 2. prof. emer. Miroslav Furić
 3. Matija Grgat, prof.
 4. dr. sc. Tihomir Rajčić
 5. Danijel Vrbanc, dipl. inž.

Publikacije o obrazovanju:

Crvena knjiga: http://hpkz-napredak.hr/wp-content/uploads/sites/387/2017/07/Prilozi-za-raspravu-o-obrazovnoj-i-kurikularnoj-reformi-Crvena-knjiga_kb.pdf

Izlaganje: https://narod.hr/kolumne-i-komentari/clanica-znanstvenoga-vijeca-obrazovanje-skolstvo-hazu-zasto-se-pisci-novoga-uputnika-hrvatskoga-jezika-srame-njegova-imena

Plava knjiga: http://hpkz-napredak.hr/wp-content/uploads/sites/387/2017/07/Plava-knjiga_knjizni-blok.pdf

Bijela knjiga: http://hpkz-napredak.hr/wp-content/uploads/sites/387/2017/07/Bijela-knjiga-3.pdf


Prikazi o radu Znanstvenoga vijeća:

https://drive.google.com/file/d/1AV4iKZUx0sQeE3AD-vCV25snoJVItCue/view

https://drive.google.com/file/d/0B2Yvpw-OKhI9TlREc3FFUE1XY0k/view