Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora

Predsjednik: akademik Branko Kincl

Zamjenik predsjednika: prof. art. Vinko Penezić, član suradnik HAZU

Izvršni dopredsjednik: prof. dr. sc. Zlatko Karač

Administracija: Zrinka Muhek, 01/4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za likovne umjetnosti pod poslovnom oznakom broj: 07-02/65-2019 od 23. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o izmjeni naziva Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj HAZU u novi naziv Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU.

Članovi Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 24. siječnja 2024. godine. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je i odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:

 1. akademik ANĐELKO AKRAP
 2. akademik IGOR ANIĆ
 3. akademik PETAR BARIŠIĆ
 4. akademik FERDO BAŠIĆ
 5. akademik NIKOLA BAŠIĆ
 6. izv. prof. dr. sc. SILVIO BAŠIĆ – Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. prof. dr. sc. GOJKO BEŽOVAN – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 8. BOJAN BILIĆ, dipl. ing. arh. – Plan 21 d.o.o., Rijeka
 9. nasl. izv. prof. dr. sc. BORKA BOBOVEC – Hrvatski muzej arhitekture HAZU
 10. prof. dr. sc. DRAGAN DAMJANOVIĆ – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. prof. emerit. dr. art. NENAD FABIJANIĆ, član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti HAZU
 12. akademik IGOR FISKOVIĆ
 13. prof. dr. sc. ZLATKO JURIĆ – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 14. prof. dr. sc. ZLATKO KARAČ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 15. akademik BRANKO KINCL
 16. doc. dr. sc. ALAN KOSTRENČIĆ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 17. akademik DINKO KOVAČIĆ
 18. akademik KUZMA KOVAČIĆ
 19. nasl. doc. dr. sc. JASENKA KRANJČEVIĆ – Institut za turizam, Zagreb
 20. izv. prof. art. IVA LETILOVIĆ – Društvo arhitekata Zadar / FGAG
 21. akademik VLADIMIR MARKOVIĆ
 22. akademik ANDRIJA MUTNJAKOVIĆ
 23. akademik MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
 24. izv. prof. art. PENEZIĆ VINKO, dipl. ing. arh., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti
 25. prof. dr. sc. IVAN ROGIĆ – Institut društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’, Zagreb [m.]
 26. izv. prof. art. ROGINA KREŠIMIR, dipl. ing. arh., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti
 27. prof. dr. sc. SANJA STEINER, članica suradnica u Razredu za tehničke znanosti HAZU / Zavod za promet HAZU
 28. doc. dr. sc. MARKO ŠUNDOV – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 29. nasl. doc. dr. sc. ANA ŠVERKO – Institut za povijest umjetnosti, Split
 30. akademik FRANJO TOMIĆ
 31. prof. dr. sc. DAROVAN TUŠEK – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
 32. doc. dr. sc. ALEN ŽUNIĆ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu