Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora

Predsjednik: akademik Branko Kincl

Administracija: Zrinka Muhek, 01/ 4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za likovne umjetnosti pod poslovnom oznakom broj: 07-02/65-2019 od 23. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o izmjeni naziva Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj HAZU u novi naziv Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU.

Članovi Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je i odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:

 1. Predsjednik akademik BRANKO KINCL
 2. prof. dr. sc. ANĐELKO AKRAP, član suradnik HAZU – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. akademik FERDO BAŠIĆ
 4. akademik NIKOLA BAŠIĆ
 5. dr. sc. JOSIP BELAMARIĆ – Institut za povijest umjetnosti Split
 6. prof. dr. sc. GOJKO BEŽOVAN – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. BOJAN BILIĆ, d.i.a. – Plan 21 d.o.o. Rijeka
 8. izv. prof. dr. sc. BORKA BOBOVEC – Hrvatski muzej arhitekture HAZU
 9. akademkinja VIDA DEMARIN
 10. dr. art NENAD FABIJANIĆ, član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. akademik IGOR FISKOVIĆ
 12. prof. dr. se. TIHOMIR JUKIĆ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 13. dr. sc. ZLATKO KARAČ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 14. akademik ZLATKO KESER
 15. NENO KEZIĆ, d.i.a. – Arhipolis arhitekti
 16. NIVES KOZULIĆ, d.i.a. – Zadarsko društvo arhitekata
 17. akademik DINKO KOVAČIĆ
 18. IVAN LJUBIĆ, d.i.a. – Komora hrvatskih arhitekata
 19. prof. dr. se. ZVONKO MAKOVIĆ, član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti – profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini
 20. akademik VLADIMIR MARKOVIĆ
 21. akademik ANDRIJA MUTNJAKOVIĆ
 22. akademik MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
 23. prof. VINKO PENEZIĆ, d.i.a., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti – Penezić & Rogina arhitekti
 24. prof. dr. sc. IVAN ROGIĆ – Institut Ivo Pilar
 25. KREŠIMIR ROGINA, d.i.a., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti – Penezić & Rogina arhitekti
 26. akademik DAVORIN RUDOLF
 27. prof. dr. sc. SANJA STEINER, članica suradnica HAZU – Zavod za promet HAZU
 28. akademik FRANJO TOMIĆ
 29. dr. sc. MARUŠKA VIZEK – Ekonomski institut Zagreb
 30. dr. sc. MLADEN ZELJKO – Energetski institut Hrvoje Požar
 31. doc. dr. sc. ALEN ŽUNIĆ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu