Znanstvena vijeća HAZU

Zadaća Akademijinih vijeća je poticanje, organiziranje, koordinacija i pomaganje znanstvenih i stručnih istraživanja iz svojih znanstvenih i umjetničkih područja. Radi toga vijeća okupljaju znanstvene i stručne institucije te istaknute znanstvenike i stručnjake iz područja svoje djelatnosti. 

Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora

Predsjednik: akademik Branko Kincl

Administracija: Zrinka Muhek, 01/ 4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za likovne umjetnosti pod poslovnom oznakom broj: 07-02/65-2019 od 23. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o izmjeni naziva Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj HAZU u novi naziv Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU.

Članovi Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na rnandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je i odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:

akademik BRANKO KINCL, PREDSJEDNIK

ČLANOVI ZNANSTVENOG VIJEĆA

1.  prof. dr. sc. ANĐELKO AKRAP, član suradnik HAZU – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2.  akademik FERDO BAŠIĆ
3.  akademik NIKOLA BAŠIĆ
4.  dr. sc. JOSIP BELAMARIĆ – Institut za povijest umjetnosti Split
5.  prof. dr. sc. GOJKO BEŽOVAN – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
6.  BOJAN BILIĆ, d.i.a. – Plan 21 d.o.o. Rijeka
7.  doc. dr. sc. BORKA BOBOVEC – Hrvatski muzej arhitekture HAZU
9.  akademkinja VIDA DEMARIN
10. dr. art NENAD FABIJANIĆ, član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11. akademik IGOR FISKOVIĆ
12. prof. dr. se. TIHOMIR JUKIĆ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
13. dr. sc. ZLATKO KARAČ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
14. akademik ZLATKO KESER
15. NENO KEZIĆ, d.i.a. – Arhipolis arhitekti
16. NIVES KOZULIĆ, d.i.a. – Zadarsko društvo arhitekata
17. akademik DINKO KOVAČIĆ
18. IVAN LJUBIĆ, d.i.a. – Komora hrvatskih arhitekata
19. prof. dr. se. ZVONKO MAKOVIĆ, član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti – profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini
21. akademik VLADIMIR MARKOVIĆ
23. akademik ANDRIJA MUTNJAKOVIĆ
24. akademik MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
25. prof. VINKO PENEZIĆ, d.i.a., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti – Penezić & Rogina arhitekti
26. prof. dr. sc. IVAN ROGIĆ – Institut Ivo Pilar
27. KREŠIMIR ROGINA, d.i.a., član suradnik u Razredu za likovne umjetnosti – Penezić & Rogina arhitekti
28. akademik DAVORIN RUDOLF
29. prof. dr. sc. SANJA STEINER, članica suradnica HAZU – Zavod za promet HAZU
30. akademik FRANJO TOMIĆ
31. dr. sc. MARUŠKA VIZEK – Ekonomski institut Zagreb
32. akademik MIRKO ZELIĆ
33. doc. dr. sc. MLADEN ZELJKO – Energetski institut Hrvoje Požar
34. doc. dr. sc. ALEN ŽUNIĆ – Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu