Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Knjižnični odbor Knjižnice HAZU

Članovi Knjižničnoga odbora Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenovani Odlukom Uprave HAZU za mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 7. travnja 2022.:

 1. akademik Marko Pećina, predsjednik Odbora i predstavnik Razreda za medicinske znanosti
 2. akademik Branko Despot, predstavnik Razred za društvene znanosti
 3. akademik Svetozar Musić, predstavnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 4. akademik Nikola Ljubešić, predstavnik Razreda za prirodne znanosti
 5.  akademkinja Anica Nazor, predstavnica Razreda za filološke znanosti
 6.  akademkinja Dubravka Oraić-Tolić, predstavnica Razreda za književnost
 7. akademik Zlatan Vrkljan, predstavnik Razreda za likovne umjetnosti (član od 22. svibnja 2024.)
 8.  dr. sc. Hana Breko Kustura, članica suradnica, predstavnica Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju
 9. akademik Bojan Jerbić, predstavnik Razreda za tehničke znanosti
 10.  Sara-Sanela Butorac, dipl. iur., tajnik HAZU
 11.  Tamara Runjak, upraviteljica Knjižnice