Odbori HAZU

Odbore, koji mogu biti stalni ili privremeni, osniva Predsjedništvo HAZU kao svoja pomoćna tijela radi razmatranja određenih područja djelatnosti Akademije. Akademijini razredi mogu za rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga osnivati odbore.

Knjižnični odbor Knjižnice HAZU

Članovi Knjižničkoga odbora Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenovani odlukom Predsjedništva HAZU za mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 27. rujna 2017.:

 1. akademik Marko PEĆINApredsjednik Odbora i predstavnik Razreda za medicinske znanosti
 2. akademik Branko DESPOT, predstavnik Razred za društvene zanosti
 3. akademik Nenad TRINAJSTIĆ, predstavnik za Matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 4. akademik Željko KUĆAN, predstavnik Razreda za prirodne znanosti
 5.  akademkinja Anica NAZOR, predstavnica Razreda za filološke znanosti
 6.  akademkinja Dubravka ORAIĆ-TOLIĆ, predstavnica Razreda za književnost
 7.  akademik Radoslav TOMIĆ, predstavnik Razreda za likovne umjetnosti
 8.  dr. sc. Hana BREKO KUSTURA, predstavnica Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju
 9.  akademik Marin HRASTE, predstavnik Razreda za tehničke znanosti
 10.  gđa Sara-Sanela BUTORAC, tajnik HAZU (imenovana za mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 29. siječnja 2021.)
 11.  Marinko VUKOVIĆ, v.d. upravitelj Knjižnice HAZU od 1. siječnja 2021. (umjesto mr. sc. Vedrane Juričić)